Project identiteit - Middeleeuws schrift

I van initiaal
en I van identiteit
Vroeger waren er geen computers en kopieermachines. Als je vroeger een boek wilde hebben, dan schreven monniken in kloosters dat voor je over. Die monniken waren dus de hele dag aan het schrijven. En ze konden heel mooi schrijven. In oude teksten zie je dat vaak terug aan de eerste letter. Daar maakten ze altijd een klein
schilderij van. 
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

I van initiaal
en I van identiteit
Vroeger waren er geen computers en kopieermachines. Als je vroeger een boek wilde hebben, dan schreven monniken in kloosters dat voor je over. Die monniken waren dus de hele dag aan het schrijven. En ze konden heel mooi schrijven. In oude teksten zie je dat vaak terug aan de eerste letter. Daar maakten ze altijd een klein
schilderij van. 

Slide 1 - Tekstslide

Welke leerplandoelen komen aan bod?
LPD 2.3: De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van de geschreven teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
LPD 2.4: De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
LPD 2.7: De leerlingen nemen notities bij het lezen van teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

LPD 16.7:De leerlingen creëren artistiek werk vanuit hun verbeelding.

Slide 2 - Tekstslide

Stap 1: Oriënterend lezen
Bij de leesstrategie oriënterend lezen kijk je wat het onderwerp van de tekst is, 
verder kijk je wie de schrijver is, je bekijkt de titel, de omslag en een eventuele inhoudsopgave en eventuele plaatjes.   

Bekijk de volgende tekst globaal en ga na wat de titel - het onderwerp en de hoofdgedachte zijn.

Herinner je de les rond Tekstopbouw nog?
Lees in de volgende slide nog even de theorie.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Wat is de titel van de tekst?

Slide 6 - Open vraag

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het teksttype?

Slide 10 - Open vraag

Wat is de tekstsoort?

Slide 11 - Open vraag

Wie is de zender?

Slide 12 - Open vraag

Stap 2: Globaal lezen
Je gebruikt de leesstrategie globaal lezen als je op zoek bent naar de hoofdzaken van een tekst. Je komt te weten wat de hoofdzaken van een tekst zijn door de eerste en de laatste alinea te lezen en de eerste en laatste zinnen van de alinea’s. Je activeert dan jouw voorkennis en je kunt de inhoud van de tekst al een beetje voorspellen.

Lees de tekst nu grondig, je krijgt ook een papieren versie.
Ga op zoek naar de hoofdzaken in de tekst. Je markeert de kernzinnen in de tekst. 

Slide 13 - Tekstslide

Stap 3: Intensief lezen
Je gebruikt de leesstrategie intensief lezen als je een tekst helemaal wil begrijpen. Je gaat de tekst helemaal lezen en zo nodig zoek je de betekenis van moeilijke woorden op. Je kijkt hoe alinea’s met elkaar samenhangen en doorziet zo de structuur van de tekst. Na het lezen van de tekst weet je wat het onderwerp en wat de hoofdgedachte van de tekst is.

Vergeet moeilijke woorden niet op te zoeken en noteer ze in je woordenboek.
Omcirkel de signaalwoorden in de tekst.
Bekijk nog eens de volgende slides met de signaalwoorden en tekstverbanden.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Welk tekstverband herken je in de tekst?

Slide 18 - Open vraag

Waar vond je de hoofdgedachte van de tekst terug?

Slide 19 - Open vraag

Maak nu een schema van de tekst:
"Hoe komen middeleeuwse boeken tot stand"
en voeg het hier toe.

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Video

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link

i van initiaal en ...
Middeleeuwse teksten beginnen vaak met een zogenaamd initiaal. (OPEN DE LINK)
Dit is de eerste letter van een boek, verhaal of een hoofdstuk. Deze letter wordt vaak als een tekening gepresenteerd. Er zijn een aantal soorten initialen. Een gehistorieerd initiaal, welke gaat over het stuk tekst waar het deel van uitmaakt, daarnaast is een auteursportret mogelijk of enkel decoratie.


Slide 24 - Tekstslide

i van identiteit... Ga zelf aan de slag
Schrijf jouw initiaal en maak er een kleine tekening bij waarin jouw identiteit naar voren komt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taart met de groepen waaronder jij jezelf onderbracht.

Slide 25 - Tekstslide