Unit 3 lesson 3 and 4 3kb

Unit 3 

 • Grammar some / any
 • Worksheet
Homework : 3.4 


Planning
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Unit 3 

 • Grammar some / any
 • Worksheet
Homework : 3.4 


Planning

Slide 1 - Tekstslide

Leg uit
Some / Any?

Slide 2 - Open vraag

bij vragen verwacht ‘ja’ als antwoord.
Het is bevestigend (positief)


some
someone
something
somewhere

(?) Can I have some sugar, please?
+  I  will help  someone later
+    There is something wrong with our car.
+    My shoes must be here somewhere.


bij vragen-  je hebt geen idee of het  ‘ja’ of ‘nee’ zal zijn.
Het is negatief/ontkennend (not)

any 
anyone
anything
anywhere

(?) Is there any rice left?
(?) Hello! Is anyone home?
-    I can’t hear anything!
-    I haven’t seen Koen anywhere today

Slide 3 - Tekstslide

Some / Any
 • We've got some amazing chocolate cake, and also some carrot cake.
 • Have you got any chocolate cake?
 • I haven't had any carrot cake for ages.

Slide 4 - Tekstslide

The future
Je gebruikt will: 
 • Voor feiten in de toekomst.
 • Om te voorspellen wat er zal gaan gebeuren.
 • Om aan te bieden iets te doen. 

 • Will+ hele werkwoord (afkorting = 'll)
- She will arrive around ten o'clock.      She'll arrive around ten o'clock. 
- According to the weather forecast, It will rain all day tomorrow. 

Slide 5 - Tekstslide

Vragen maken
Bij vragen komt will vooraan de zin: 
-Will you help me?
-Will he be at home later? 

Let op! 
Bij I / we gebruik je in vraagzinnen shall.
-Shall I help you?
-Shall we go to the cinema? 

Slide 6 - Tekstslide

Ontkenning - will not
Bij ontkennende zinnen gebruik je won't. 

Won't + hele werkwoord

- He won't pass this test. He didn't even study for it. 
- We won't ask you again, don't worry. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Why is India So Dirty?

Slide 9 - Woordweb

last geven
apotheek
zucht
onderzoek
hygiënisch
herstellen
behandeling
bacterie
hygienic
bother 
examination
bacteria
sigh
treatment
chemist
recover

Slide 10 - Sleepvraag

Used to
Je gebruikt used to + het hele werkwoord voor dingen die vroeger zo waren, maar nu niet meer zo zijn.
Let op: de -d aan het eind van used verdwijnt in vragende en ontkennende zinnen!

+ : My grandfather used to work ten-hour shifts at the factory.
? : Did your grandfather use to wear a uniform at the factory?
- : There didn’t use to be a factory here.

Slide 11 - Tekstslide

(+)My mom ....................(work) full time.
A
used to work
B
did use to work
C
didn't use to work

Slide 12 - Quizvraag

(-)We ...................(to be) friend.
A
used to be
B
didn't use to be
C
did use to be

Slide 13 - Quizvraag

.....she ...............(to wear) glasses?
A
used to wear
B
didn't use to wear
C
Did use to wear

Slide 14 - Quizvraag

Unit 3 lesson 3 
(3.2 +3.3)

Slide 15 - Tekstslide

dizzy
bald
weak

Slide 16 - Tekstslide

Unit 3 
Last lesson: What did we do?
 • Polution in India ??
 • grammar 
-used to / use to 
- future
3.3
Samen: opdrachten 2,5,


planning

Slide 17 - Tekstslide

I’m going to the post office. I need ................. stamps.
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

Do we have ............ milk left?
A
some
B
any

Slide 19 - Quizvraag

I can’t find my keys ...........
A
somewhere
B
anywhere
C
somebody
D
anything

Slide 20 - Quizvraag

As a matter of fact, yes, I know
........................ who can help you!
A
something
B
anything
C
someone
D
anyone

Slide 21 - Quizvraag

Hello? Is there
..................wrong with your phone? I can't see you
A
something
B
anything
C
anywhere
D
someone

Slide 22 - Quizvraag


Wat past het beste in de zin? Kies uit: some - any - something - anything - somebody - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
F1:
Nira lives .... in Holland.

Slide 23 - Open vraag


Wat past het beste in de zin? Kies uit: some - any - something - anything - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
F5:
Meavi is .... in the schoolbuilding.

Slide 24 - Open vraag


Wat past het beste in de zin? 
Kies uit: some - any - something - anything - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
Is there ..... out there?

Slide 25 - Open vraag


Wat past het beste in de zin? 
Kies uit: some - any - something - anything - somebody - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
James doesn't like .... that's slow.

Slide 26 - Open vraag


Wat past het beste in de zin? Kies uit: some - any - something - anything - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
F6:
Is there .... wrong? You look sad.

Slide 27 - Open vraag


Wat past het beste in de zin? Kies uit: some - any - something - anything - anybody - someone - anyone - somewhere - anywhere
We don't have ................. to drink. 

Slide 28 - Open vraag

Werkblad grammatica + 3.4 leren

Slide 29 - Tekstslide