Μελέτη Περίπτωσης - Επιχείρηση Sola Stella (Secondary)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLA STELLA
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceGeography+3Secondary EducationAge 11-13

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Περιγραφή Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Sola Stella που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Λιβερίας στην περιπολία των υδάτων της για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Instructies

Οδηγίες
Αυτή η Μελέτη περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία 1 - 3. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Sola Stella που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Λιβερίας για την περιπολία των υδάτων της για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Αυτή η Μελέτη περίπτωσης διαρκεί 20 λεπτά.

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructies

Onderdelen in deze les

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLA STELLA

Slide 1 - Tekstslide

Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα παρέχεται από την Sea Shepherd. Η Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Εργάζεται παγκοσμίως για πολλά θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, διεξάγοντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η ΠΛΑ αλιεία είναι ένας τομέας δράσης της Sea Shepherd για την καταπολέμηση του παράνομου ψαρέματος.

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Κλικάρετε στην εικόνα

Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Tekstslide

Εικονίδια δραστηριοτήτων εκμάθησης

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εικονίδια για να αναγνωρίσουμε τις δραστηριότητες εκμάθησης.

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Kaart

Λιβερία

Ο χάρτης δείχνει την τοποθεσία της Λιβερίας.

IUU activity in Liberia is up to 40% of the fishing catch.
Η ΠΛΑ αλιεία στη Λιβερία ανέρχεται στο 40% των αλιευμάτων.

Slide 5 - Tekstslide

ΠΛΑ αλιεία

Λέγεται πως τα επίπεδα της ΠΛΑ (Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης) αλιείας σε αυτά τα νερά ανέρχονται στο 40% της γενικότερης αλιείας. Αυτά τα σκάφη δραστηριοποιούνται στην ΠΛΑ αλιεία επειδή δεν έχουν άδεια, είτε για ψάρεμα στην περιοχή είτε για τα συγκεκριμένα είδη, ή επειδή ψαρεύουν σε απαγορευμένες περιοχές.

Artisanal fishing in Liberia.
6 nautical mile exclusion for for artisanal fishing.
Παραδοσιακή αλιεία στη Λιβερία.
Αποκλειστική ζώνη 6 ναυτικών μιλίων για την παραδοσιακή αλιεία. 

Slide 6 - Tekstslide

Παραδοσιακή αλιεία 

Η Λιβερία είναι ξεχωριστή και έχει αποκλειστική ζώνη έξι ναυτικών μιλίων για την παραδοσιακή αλιεία. Αυτή η περιοχή είναι αποκλειστικά για το ψάρεμα από ντόπιους, που χρησιμοποιούν βάρκες για παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας, που προορίζεται για τοπικές αγορές. Η παράνομη αλιεία επηρεάζει τις παραθαλάσσιες κοινότητες που βασίζονται στη θάλασσα, και βάζει σε κίνδυνο την εξασφάλιση τροφής για μερικές από αυτές, καθώς οι παράνομοι ψαράδες συνεχίζουν να παραβιάζουν αυτές τις περιοχές και να εξαφανίζουν τα ψάρια.

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Labiko 2 caught poaching sharks for shark liver oil.
Το σκάφος Labiko 2 πιάστηκε να αλιεύει καρχαρίες για την παραγωγή λαδιού από το συκώτι τους. 

Slide 9 - Tekstslide

Λαθροθηρία καρχαριών

Το Labiko 2 συνελήφθη το Νοέμβριο του 2017. Αυτό το σκάφος το είχαν καταδιώξει από τα ευρωπαϊκά ύδατα. Ήταν μέλος του στόλου με 50 σκάφη που τη δεκαετία του 1990 χρησιμοποιούσαν παράνομα απλάδια (δίχτυα) για να πιάσουν καρχαρίες στα βαθιά του βορειοανατολικού Ατλαντικού ωκεανού. Πάνω στο σκάφος βρέθηκαν εγκαταστάσεις παραγωγής λαδιού από συκώτι καρχαρία που αποδείκνυε πως ο στόλος είχε μετακινηθεί στη Δυτική Αφρική.

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Πόσους καρχαρίες εκτιμάτε ότι σκότωνε
κάθε χρόνο το Labiko 2;

Slide 13 - Open vraag

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Πόσους καρχαρίες εκτιμάτε ότι σκότωνε κάθε χρόνο το Labiko 2;»Ποια άλλη παράνομη δραστηριότητα εντοπίστηκε
στα παράνομα σκάφη;

Slide 14 - Open vraag

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Ποια άλλη παράνομη δραστηριότητα εντοπίστηκε στα παράνομα σκάφη;»


Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε σήμερα.

Slide 15 - Open vraag

Τι μάθατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε σήμερα.»Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 16 - Open vraag

Τι δεν καταλάβατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.»

www.seashepherdglobal.org

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies