Verkiezingen: Stemmen!

             POLITIEK  
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

             POLITIEK  

Slide 1 - TekstslideTerugblik vorige les
Vooruitblik
Uitleg Opdracht

Hoofdstuk 2

Stemmen
2.1 Kiesrecht
2.2 Verkiezingen
2.3 Verkiezingscampagne
2.4 Stemmen


Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel

 • Aan het einde van de les weten jullie hoe je moet stemmen
 • Jullie weten wat kiesrecht is
 • Jullie weten wat verkiezingen inhouden

Slide 3 - Tekstslide

Welke politieke partijen ken je?

Slide 4 - Woordweb

Links
Linkse partijen vinden dat de overheid veel moet doen voor de mensen. Het verschil tussen arm en rijk moet zo klein mogelijk zijn. Kwetsbare mensen moeten geholpen worden.

Slide 5 - Tekstslide

Midden
Sommige partijen zitten met hun ideeën tussen links en rechts in. Ze vinden dat mensen vooral voor elkaar moeten zorgen. 

Slide 6 - Tekstslide

Rechts
Rechtse partijen vinden dat de overheid zo min mogelijk moet regelen. De mensen moeten zo veel mogelijk zelf beslissen. Veiligheid is wel belangrijk. 

Slide 7 - Tekstslide

Bij welke stroming is het gezin, geloof en conservatieve tradities belangrijk?
A
Populisme
B
Liberalisme
C
Socialisme
D
Confessionalisme

Slide 8 - Quizvraag

Welke stroming heeft de waarde gelijkheid?
A
Liberalisme
B
Socialisme
C
Confessionalisme
D
Populisme

Slide 9 - Quizvraag

Welke stroming vindt vrijheid belangrijk?
A
Socialisme
B
Liberalisme
C
Populisme
D
Confessionalisme

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Verkiezingen

Slide 12 - Tekstslide

STEMMEN
Kiesrecht

Je mag stemmen tijdens verkiezingen.
 • 18 jaar en ouder
 • Nederlandse nationaliteit

Slide 13 - Tekstslide

Hoe?
 • Op de verkiezingsdag ga je met je stempas naar het stembureau. 
 • Daar krijg je een stembiljet waarop alle kandidaten staan die meedoen aan de verkiezingen.
 • Als je stemt bij volmacht laat je iemand anders voor jou een stem uitbrengen.

Slide 14 - Tekstslide

Je kunt op verschillende manieren voor jouw mening opkomen:
=> Door te stemmen/kiezen op een         politieke partij = actief kiesrecht
=> Door gekozen te worden 
      = passief kiesrecht
Een andere manier om voor jouw mening op te komen = lid worden van een actiegroep of belangenorganisatie

Slide 15 - Tekstslide

Actief kiesrecht Zelf stem uitbrengen 

Passief kiesrechtJezelf verkiesbaar stellen

Slide 16 - Tekstslide

Verkiezingen
Elke 4 jaar zijn er in Nederland verkiezingen. Dit zijn landelijke en gemeenteraadsverkiezingen. 
Er zit 2 jaar tussen elke verkiezing.
Elke Nederlander vanaf 18 jaar heeft kiesrecht
Dit is het recht om te stemmen. Het kiesrecht houdt ook in dat jij jezelf verkiesbaar kan stellen, en dat andere mensen op jouw kunnen stemmen.

Slide 17 - Tekstslide

Verkiezingen


Gemeenteraad

Provinciale Staten
Tweede Kamer
Europees ParlementSlide 18 - Tekstslide

Provinciale Staten
Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 20 maart 2019 gehouden.

Slide 19 - Tekstslide

Tweede kamer
De VVD werd de grootste partij bij deze verkiezingen. 
Verder waren er maar liefst vier nieuwkomers die zetels behaalden: Volt, JA21, BBB en BIJ1. De verkiezingen waren op 17 maart 2021, maar er kon al op 15 en 16 maart worden gestemd en zeventig-plussers konden per brief stemmen vanwege de coronamaatregelen.

Slide 20 - Tekstslide

Europees Parlement
Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement, maar eigenlijk zijn het 27 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. De bedoeling is dat burgers stemmen op wie hen in het EP zal vertegenwoordigen.

Slide 21 - Tekstslide

Waterschappen
Waterschappen beslissen over zaken die met water te maken hebben, zoals:
visvergunningen
beheer van kanalen en sloten
waterzuivering

Slide 22 - Tekstslide

Waterschappen

Bent u Nederlander? Of heeft u de nationaliteit van een ander land? Dan mag u stemmen voor de waterschappen. 
U moet wel aan voorwaarden voldoen. 
De waterschapsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. Tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten

Slide 23 - Tekstslide

Beetje geschiedenis
 • Tot 1887 censuskiesrecht
 • 1887 kiesrecht voor een bredere groep mannen
 • 1917 actief en passief kiesrecht voor alle mannen passief kiesrecht voor alle vrouwen
 • 1919 actief kiesrecht voor vrouwen algemeen kiesrecht

Slide 24 - Tekstslide


Lijsttrekker
De leider van een politieke partij tijdens de verkiezingen, die bovenaan de kandidatenlijst van de partij staat.


Slide 25 - Tekstslide

Verkiezingscampagne

 

Het geheel aan acties waarmee politieke partijen proberen kiezers voor zich te winnen.

Filmpje: Campagnevideo van GroenLinks (1:02 minuten)

 

Slide 26 - Tekstslide

Verkiezingscampagne
Hier proberen partijen zoveel mogelijk stemmen te werven.
Ook hebben zij een verkiezingsprogramma waarin al hun standpunten staan, en hoe ze dit willen gaan doen.
Tijdens de campagne speelt de lijsttrekker een grote rol. Hij of zij is de persoon die bovenaan de lijst van de partij staat.
Vaak is het doel om zwevende kiezers te overtuigen. Zwevende kiezers hebben geen vaste partij waarop zij stemmen.

Slide 27 - Tekstslide

Zwevende kiezers


Kiezers die geen vaste voorkeur hebben voor een partij.

Slide 28 - Tekstslide

Fractie
Een groep Kamerleden van dezelfde politieke partij.Elke fractie heeft een fractievoorzitter

Slide 29 - Tekstslide

(T)huiswerk
Maken:
Schokland online
Thema 2: Verkiezingen
Kennisoefening 1 en 2

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Links en rechts

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide