6.4 de arbeidsmarkt

H 6.4 De arbeidsmarkt
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H 6.4 De arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

aanbod arbeid
werknemers bieden zich aan om te werken 

Slide 3 - Tekstslide

vraag naar arbeid
bedrijven vragen mensen om te gaan werken 

Slide 4 - Tekstslide

Mensen die bij de beroepsbevolking horen hebben een betaalde baan of zijn op zoek naar een betaalde baan.  Deze mensen bieden hun arbeid aan. De beroepsbevolking is dus het aanbod van arbeid.
Arbeidsmarkt is het totaal van vraag en aanbod naar arbeid. 

Als de vraag naar arbeid groot is en het aanbod klein: er is een krappe arbeidsmarkt en weinig werkloosheid. 

Als de vraag naar arbeid klein is en het aanbod groot: er is een ruime arbeidsmarkt en veel werkloosheid.  
Bedrijven & overheid zijn op zoek naar personeel. Zij vragen arbeid.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Vraagoverschot
Tekort aan personeel:
vraag > aanbod  
Er zijn meer banen dan mensen die willen werken.
= krappe arbeidsmarkt
Aanbodoverschot
Werkloosheid:
aanbod > vraag
Er zijn niet genoeg banen voor iedereen. Lonen stijgen nauwelijks.
= ruime arbeidsmarkt

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

0

Slide 17 - Video

0

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Individuele  arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een werknemer een werkgever die gaat over de arbeidsvoorwaarden.

Slide 20 - Tekstslide

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden


  • Primair = arbeidsvoorwaarden m.b.t. loon en arbeidstijd
  • Secundair = arbeidsvoorwaarden m.b.t. het overige (bijvoorbeeld pauzes, vakanties, scholing etc.)

Slide 21 - Tekstslide

Collectieve arbeidsovereenkomst
Is een overeenkomst tussen werknemers- 
en werkgeversorganisaties.
Een cao geldt voor alle werknemers in een
bepaalde bedrijfstak/onderneming. 
De vakbonden en werkgeversbonden leggen afspraak vast over loon, vakantiedagen, reiskosten en koffiepauze

Slide 22 - Tekstslide

Bestaansminimum
Minimumloon is geen garantie dat je altijd alles kunt betalen.

850.000 mensen hebben te weinig inkomen voor hun basisbehoeften.


Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Aan de slag....

Slide 25 - Tekstslide