Organiseren van werkzaamheden

Organiseren van werkzaamheden
Lesdoel van vandaag:
  • Ophalen van kennis,
  • Lesopdracht: Casus mbt beleid,
  • Huiswerk voor volgende week!
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ontwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Organiseren van werkzaamheden
Lesdoel van vandaag:
  • Ophalen van kennis,
  • Lesopdracht: Casus mbt beleid,
  • Huiswerk voor volgende week!

Slide 1 - Tekstslide

Wat heb ik geleerd?
Organiseren van werkzaamheden
tot nu toe!

Slide 2 - Tekstslide

In het beleid van een organisatie kun je het volgende terugvinden
A
Werkwijze
B
Contactgegevens
C
Cao
D
Missie/ visie

Slide 3 - Quizvraag

Wat staat er niet in een beleidsplan?
A
Regels
B
Procedures
C
Richtlijnen
D
Bhv-lijst

Slide 4 - Quizvraag

Een kinderopvangorganisatie is meestal een?
A
Non-profitorganisatie
B
Profitorganisatie

Slide 5 - Quizvraag

Wat lees je terug in een pedagogisch werkplan
A
Informatievoorziening ouders
B
Dagritme
C
Pedagogische visie
D
Mentorschap

Slide 6 - Quizvraag

Noem netwerken die verbonden zijn aan een kinderopvang-organisatie

Slide 7 - Open vraag

Wat is een werk-gerelateerd digitaal netwerk?
A
Facebook
B
Instagram
C
Linkedin
D
TikTok

Slide 8 - Quizvraag

Boink is een belangenvereniging voor?
A
Kinderopvang
B
Scholen
C
Pedagogisch medewerkers
D
Ouders

Slide 9 - Quizvraag

IKK-wet, welke hoort er niet bij?
A
Harmonisering psz
B
Stabiliteit
C
Kind centraal
D
Kinderopvang is een vak

Slide 10 - Quizvraag

Wat vind je niet terug bij de pijler veiligheid en gezondheid?
A
4-ogenprincipe
B
Achterwachtregeling
C
Mentorschap
D
Grote en kleine risico's

Slide 11 - Quizvraag

Wanneer hebben ouders geen recht op kinderopvangtoeslag?
A
Als beide ouders werken
B
Als 1 ouder werkt
C
Wanneer het kind naar een geregistreerde opvang gaat
D
Wanneer beide ouders niet werken

Slide 12 - Quizvraag

Wat betekent LRK
A
Landelijk register kinderopvang
B
Landelijk relatie kinderopvang
C
Landelijke route kinderopvang
D
Landelijk registratie kinderopvang

Slide 13 - Quizvraag

Het in bezit zijn van een 3F certificaat is verplicht vanaf
A
2022
B
2025
C
2023
D
2024

Slide 14 - Quizvraag

Wat behoort tot de dagelijkse werkzaamheden?
A
Dagprogramma doornemen
B
Huishoudelijke taken verdelen
C
Overdracht bespreken
D
Rapporteren naar ouders

Slide 15 - Quizvraag

Wat valt onder beheertaken?
A
Voorraad levensmiddelen
B
Voorraad verzorgingsproducten
C
Onderhoud speeltoestellen
D
Bijhouden van kasboek

Slide 16 - Quizvraag

Lesopdracht

Casus: Bespreek in tweetallen deze casus en bedenk een oplossing 

Slide 17 - Tekstslide

De casus
Jullie werken op BSO Villa Kakelbont. Een locatie met 3 BSO-groepen. Veel ouders zijn erg gehaast met het halen/brengen van hun kinderen en sommige ouders zien jullie zelfs helemaal niet, omdat de kinderen zelfstandig naar de BSO komen en zelfstandig naar huis gaan. Ook de corona maatregelen maken het contact lastig. Dat maakt het moeilijk om met ouders informatie uit te wisselen over hun kinderen en hen te informeren over belangrijke zaken op de BSO. Jullie zouden graag op een beter gestructureerde wijze, met een vaste regelmaat en voor de hele locatie op dezelfde manier contact willen hebben met de ouders, zodat jullie elkaar beter leren kennen en belangrijke informatie over en weer goed wordt uitgewisseld.
Wat zou je kunnen doen/ voorstellen? Schrijf je ideeën uit. We bespreken ze klassikaal

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk: Lezen boek hoofdstuk 20
o Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Deel B. Hoofdstuk 20.
o 20.1 Inleiding
o 20.2 Doelen en beleid
o 20.3 Missie
o 20.4 Visie

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide