methodisch werken

Methodisch
Werken
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Methodisch
Werken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Na de les

 • Kan je vertellen hoe je gegevens verzamelt
 • Kan je vertellen welke methoden er zijn om gegevens te verzamelen.
 • Heb je kennis van observeren, analyseren en methodisch werken met een zorg(leef)plan om zorg en begeleiding te bieden.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 3 - Quizvraag

Wat is methodisch werken...
Methodisch  werken houdt in dat je verpleegkundig werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen. (een zgn. methodische cyclus)

Doormiddel van het zorg(leef)plan werk je methodisch (opstellen, uitvoeren, monitoren)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

4 domeinen van de zorg.
Diagnose

Voor het uitgebreid in kaart brengen van de diagnose en situatie van de zorgvrager kunnen we gebruik maken van 4 domeinen van de zorg.
Wie weet welke dat zijn?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Vervolg stappen
Op basis van de antwoorden die gegeven zijn bij de 4 zorgdomeinen worden de vervolg stappen bepaald:
 • Doelen bepalen ( in overleg met de zorgvrager)
 • Zorgplan opstellen
 • Monitoring, hoe verloopt het plan (evalueren) en evnt. bijstellen

Slide 8 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken (zorgproces)
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 9 - Tekstslide

1. Hoe ga je informatie verzamelen?

 • Overdracht andere zorginstelling
 • anamnese afnemen
 • evnt hetero anamnese
 • observeren

Slide 10 - Tekstslide


2. Inventariseren wensen zorgvrager

Slide 11 - Tekstslide

3. Doelen vaststellen...........
waar houdt je rekening mee

Slide 12 - Open vraag

4. Vaststellen en plannen van de activiteiten

Hoe wat waar en wanneer.....

Slide 13 - Tekstslide

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het   nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil     gaan doen

Slide 14 - Tekstslide

5. Waar hou je rekening mee bij de uitvoering

Slide 15 - Open vraag

6. Waarom ga je evalueren en bijstellen?
A
Om de hele cyclus te doorlopen
B
Omdat het gezellig is
C
Om te bepalen of de doelen zijn behaald
D
Om te bepalen of de zorgvrager beter is geworden

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Video