Fundament indeling C# Domein J / D

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Hoe leer je C#?
voorbeeld Python
bekijk dit 2 min


Slide 2 - Tekstslide

Hoe ga jij met C# net zoveel kunnen als met python?

Slide 3 - Woordweb

1: Inleiding
installeren

Slide 4 - Tekstslide

2: button  / methode
Naamgeving (rechts)
Toolbox in menu, beeld
Navigatie (VS als zwaar programma)
Opslaan van solution

Slide 5 - Tekstslide

3.1, 3.2 Controls
Uitbreiden code (2e en 3e zin)
Via de toolbox (menu, beeld/view, wijzig je eea.)
Navigatie door visual studio: 3 tabs
 • forms.cs:  resultaat –formulier / Messagebox????: code
 • ????: …
 • ????: code

 argumenten zijn de input van een methode:

Slide 6 - Tekstslide

3.1, 3.2 Controls
Parsen / casten datatypes en + (Domein D 1e par fundament)

Methode gebruiken om het pictogram te wijzigen: boxnaam PUNT METHODE
IF…ELSE:  ALS …. DAN…ANDERS. Zie PO1 debuggen


Slide 7 - Tekstslide

Wat is een control?
A
TextBox
B
Button
C
Font
D
Visible

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een property?
A
Textbox
B
Button
C
Font
D
Visible

Slide 9 - Quizvraag

Wat is het parsen / casten van een datatype

Slide 10 - Open vraag

Schrijf een methode op in de C# vorm

Slide 11 - Open vraag

3.3 Controls
Bibliotheek
Namespace
 • eerste fout bij code kopieren (repl p2)
 • afhankelijk van naamgeving project bij aanmaken
Rechten, public en private.
 • In python: private = _  , private is alleen in eigen script aanroepen
Initializer: zie  queue: “self”/ class
 • “Acties automatisch uitvoeren”, initializeComponent, Design
Navigatie, openklikken gegroepeerde code (verborgen regelnummers) met  +

Slide 12 - Tekstslide

3.4 Event Handler
Event Handler: Als klik, dan doe iets (knop)
Luisteren naar input (Unity): event.
 • Toestandsdiagram jflap (FO Unity)
Uitvoeren methode:
 • In python – def blabla (input): tab volgende regel
 • In C# private void blablabla (input) { volgende regel
 • In script altijd comment, wat de methode moet doen
C# event handler weghalen via properties, niet in de code

Slide 13 - Tekstslide

Wat betekent het woord "void" voorafgaand aan een methode
A
Dit is een synoniem voor mijn ziel tijdens de informatica toets
B
zelfde als een return statement in python die leeg is
C
er wordt geen datatype teruggegeven (javascript)
D
zelfde als pass in python

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Welke denkstrategie(en) pas je toe als je een bug vindt in je script?

Slide 17 - Open vraag

4. debuggen
Rode kringeltjes en foutmelding met regel- en karakternummer  op die regel: Error List. (unity)
Meeste suggesties: geen oplossing. Bijv. lokale variabele en static
 • Eerst (bestuderen) en denken, datatype en naam controleren, uitcommenteren, print statements invoegen om variabelen te checken, jflap maken om je logica te checken (if, else)
Wel: formattering
Breakpoints zetten soort van print statement..Je ziet icm step into in real-time of de berekening hier klopt

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Datatypes
verschillende lengtes getallen
alfanumeriek
meerdere getallen (lijst)
listbox (dropdown)
van java array naar linkedlist
Lijst in lijst= [[“a”, “b”,”c”], [“d”,”e”,”f]]


Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

7. tekst inlezen en schrijven
zie ook 6.2

Slide 25 - Tekstslide

8. Classes
Basisstructuur van een programma
Maak je eigen datatype!!
zie PO Queue en Game of Cards


Slide 26 - Tekstslide

Welke 5 onderdelen zitten in een class?

Slide 27 - Open vraag

structuur class
initializer (automatisch uitvoeren) (constructor)
rechten (public / private)
methoden
return

Slide 28 - Tekstslide

8. Class
Static class, niet OO (object oriented) maar direct

Slide 29 - Tekstslide

Wat is er Object Oriented aan variabelen maken in de If__name__==__Main

Slide 30 - Open vraag