V5 §2 Waarom is er zoveel overheidsbemoeienis?

§3.2
Waarom is er zoveel overheid bemoeienis?
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

§3.2
Waarom is er zoveel overheid bemoeienis?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vorige les?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Vorige les

Drie mechanismen in de welfare triangle
(overheid, markt, particulier initiatief)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel 1/2
Je kunt uitleggen hoe en waarom de verzorgingsstaat en sociale wetgeving zijn ontstaan

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel 2/2
Je kent de functies van de verzorgingsstaat en hun verschillen. Je kunt deze functies herkennen in concrete activiteiten en voorzieningen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De overheid doet te veel nutteloos werk
A
eens
B
oneens

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

alcoholwet is betutteling?
A
ja
B
nee
C
misschien
D
nee was noodzaak

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Was het kinderwetje van van Houten betutteling 1874?
A
ja
B
nee...
C
misschien
D
nee was noodzaak

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kinderwetje van Houten (1874)
Dit is het startpunt van bemoeienis van de overheid bij de samenleving

(waar eindigt de verantwoordelijkheid van ouders en begint die van de overheid)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verzorgingsstaat

Dit is een staat waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte materiele en immateriele voorzieningen voor alle burgers.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interdependentie

Onderlinge afhankelijkheid.

Externe effecten:
gevolgen voor anderen dan de direct betrokkenen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interdependentie
Door de toegenomen globalisering zijn de economische bindingen enorm toegenomen. Doordat de wereld steeds meer en makkelijker handel met elkaar kan drijven zijn er meer mensen nodig om een product te maken. Voorbeeld: iPhone
 (785 bedrijven en 31 landen)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk een voorbeeld waarbij de interdependentie toenam

Slide 15 - Open vraag

tijdens de industriële revolutie
door het verbreden van de dienstensector
Opdracht

Kies een simpel product uit en ga op zoek naar
- wat heb je nodig om tot dit product te maken?
- hoe kom je aan de grondstoffen?
- wie werken er mee aan de ontwikkeling van het gehele proces?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verklaringen Verzorgingsstaat

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Swaan

Theorie: de reden dat de verzorgingsstaat in het leven is geroepen komt niet door altruïsme en solidariteit met de minder bedeelden maar
van welbegrepen eigenbelang
Het dilemma van collectieve actie laat zien dat dwang soms noodzakelijk is om de nodige maatregelen (ondewijs, sociale zekerheid, zorg) in het leven te roepen
Externe effecten:
onbedoelde neveneffecten van bijvoorbeeld industrialisatie

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ben je het eens met de Swaan?
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Arbeidersbeweging

Door de industrialisatie ontstond een nieuwe klasse:
de arbeiders
Tot 1866 verbod op vereniging voor arbeiders
Verzet tegen lange werkdagen, lage lonen en weinig rechten
 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beschavingsoffensief en Keynes

De gegoede burgerij stoorde zich aan de onopgevoede arbeiders. Deze moesten onderwezen worden

Ook de economoom Keynes was voor overheidsbemoeienis
(uitkeringen zorgden voor meer uitgaven en dus een betere economie)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 functies verzorgingsstaat

Verzorgingsfunctie (zorg)
Verzekeringsfunctie (zekerheid van inkomen)
Verbindingsfunctie (sociale cohesie)
Verheffingsfunctie (onderwijs)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Functies verzorgingsstaat

1) Verzorgen (hulp bieden aan zie die het niet (meer) kunnen)

2) Verzekeren (van een (minimum) inkomen)


3) Verheffen (kans krijgen om je te ontplooien)

4) Verbinden (het gevoel van onderlinge verbondenheid --> sociale cohesie)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

+ opdracht

Je kent de 4 functies van de verzorgingsstaat. Beargumenteer aan de hand van nieuwsberichten of het afgelopen kabinet geslaagd is in deze functies volgens jou,

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maken
zie planner

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

+ opdracht
Je kent de 4 functies van de verzorgingsstaat. Beargumenteer aan de hand van nieuwsberichten of het afgelopen kabinet geslaagd is in deze functies volgens jou,

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies