lezen 1.3 2K MB

Lezen 1.3 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Lezen 1.3 

Slide 1 - Tekstslide

lesplanning les 1
- Inloggen online methode 
- Uitleg en herhaling 'manieren van lezen' en 'onderwerp en deelonderwerp'
- Maken opdrachten

lesdoelen:
- Ik kan uitleggen wanneer ik nauwkeurig/verkennend of zoekend lees.
- Ik weet hoe ik het onderwerp en deelonderwerp in een tekst vind.

Slide 2 - Tekstslide

herhaling manieren van lezen
A Je leest een instructie om een                            1 verkennend lezen
nieuwe app op je tablet te installeren. 

B Je bekijkt de voorkant van een tijdschrift          2 nauwkeurig lezen
om te bepalen of je het gaat kopen.

Welke manier van lezen gebruik je? Wat is de juiste combinatie?

Slide 3 - Tekstslide

herhaling manieren van lezen
A Je leest een instructie om een                            1 verkennend lezen
nieuwe app op je tablet te installeren. 

B Je bekijkt de voorkant van een tijdschrift          2 nauwkeurig lezen
om te bepalen of je het gaat kopen.

Welke manier van lezen gebruik je? Wat is de juiste combinatie? 
A2 en B1

Slide 4 - Tekstslide

herhaling manieren van lezen
verkennend lezen: een tekst bekijken om een eerste indruk te krijgen.

nauwkeurig lezen: een tekst helemaal lezen om hem te begrijpen.

Slide 5 - Tekstslide

'nieuwe' manieren van lezen
zoekend lezen: in een tekst zoeken naar het antwoord op een vraag.

studerend lezen: een tekst lezen om informatie te onthouden. 

Slide 6 - Tekstslide

1 verkennend 2 nauwkeurig

3 zoekend 4 studerend
A
helemaal begrijpen
B
informatie onthouden
C
antwoord op vraag
D
eerste indruk

Slide 7 - Quizvraag

Maak opdracht 2 en 3 op blz. 26 
tekst 1, Telefoonloze romantiek, staat op blz. 27

Slide 8 - Tekstslide

Onderwerp en deelonderwerp
Het onderwerp van een tekst vind je door:
  • Lees de tekst verkennend
  • Stel jezelf de vraag: Waarover gaat de tekst?
  • Het antwoord op de vraag is het onderwerp (meestal één of  een paar woorden)
Het deelonderwerp van een alinea vind je door:
  • Lees de alinea door
  • Stel jezelf de vraag: Waarover gaat deze alinea? -> antwoord -> deelondw.

Slide 9 - Tekstslide

Lesplanning les 1
- Inloggen online methode
- Uitleg en herhaling 'manieren van lezen' en 'onderwerp en deelonderwerp'
- Maken opdracht 1 t/m 8 op bladzijde 25 t/m 30

Lesdoel:
- Ik kan uitleggen wanneer ik nauwkeurig/verkennend of zoekend lees.
- Ik weet hoe ik het onderwerp en deelonderwerp in een tekst vind.

Slide 10 - Tekstslide

Huiswerk
Opdracht 1 t/m 8 op bladzijde 25 t/m 30
is af op ...


Slide 11 - Tekstslide

Lesplanning les 2
- Voorlezen
- Nakijken opdr. 1 t/m 8 op blz. 25 t/m 30
- Uitleg en herhaling 'moeilijke-woordenwijzer' en 'signaalwoord 1: opsomming, tijdsvolgorde en tegenstelling'
- Maken opdrachten
Lesdoel:
- Je kent en begrijpt de stappen in de moeilijke-woordenwijzer en de signaalwoorden!


Slide 12 - Tekstslide

Lesplanning les 2
- Voorlezen
- Nakijken opdr. 1 t/m 8 op blz. 25 t/m 30
- Uitleg en herhaling 'moeilijke-woordenwijzer' en 'signaalwoord 1: opsomming, tijdsvolgorde en tegenstelling'
- Maken opdracht 9 t/m 18 op bladzijde 31 t/m 35
Lesdoel:
- Ik ken en begrijp de stappen in de moeilijke-woordenwijzer en de signaalwoorden!


Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
Opdracht 9 t/m 18 op bladzijde 31 t/m 35
is af op ... 


Slide 14 - Tekstslide

Lesplanning les 3
- Voorlezen
- Nakijken opdr. 9 t/m 18 op blz. 31 t/m 35
- Maken opdrachten en online de 'test jezelf' van 1.3

Lesdoel:
- Ik ken en begrijp de theorie van dit hoofdstuk en weet waar mijn leerpunten liggen!


Slide 15 - Tekstslide

Lesplanning les 3
- Voorlezen
- Nakijken opdr. 9 t/m 18 op blz. 31 t/m 35
- Maken opdracht 20 t/m 23 op blz. 36 t/m 39 en online de 'test jezelf' van 1.3

Lesdoel:
- Ik ken en begrijp de theorie van dit hoofdstuk en weet waar mijn leerpunten liggen!


Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk
Opdracht 20 t/m 23 op bladzijde 36 t/m 39 en de 'test jezelf' online van 1.3 
is af op …


Slide 17 - Tekstslide