SchoolgroepBO2deel1 en 2


Schoolgroep BO2 deel 1

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
schoolgroepHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les


Schoolgroep BO2 deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Introductie BO2 
CAR model 
Leerklimaat 
Lesfasen 
Oefenen met de theorie en deze koppelen aan de praktijk.


Slide 2 - Tekstslide

BO2 Introductie
Leerdoelen opdracht 2a:
Aan het einde van deze module kan de student

 • Op basis van een didactische analyse (zie bijlage didactische analyse) vakspecifieke leerdoelen, leerinhouden, instructie en onderwijsactiviteiten ontwerpen en uitvoeren
 • Leer/lesactiviteiten bedenken op basis van door anderen gestelde leer- of lesdoelen

Slide 3 - Tekstslide

Vervolg introductie BO2
Leerdoelen opdracht 2b:

Aan het einde van deze module kan de student

 • benoemen welke (leer)behoeften leerlingen hebben, daarbij rekening houdend met leerling-kenmerken en groepsdynamica.
 • onderzoeken welke rol een docent speelt in het vormgeven van een leerklimaat.
 • in eigen woorden beschrijven welke visie de school heeft t.a.v. het leerklimaat.
 • beschrijven hoe het leerklimaat zich verhoudt tot de onderwijsvisie van de school (koppeling)

Slide 4 - Tekstslide

Schoolgroep 11 maart 2021
Doelen van vandaag:
 • Kunnen benoemen wat het belang is van een positief leerklimaat.
 • Kunnen benoemen welke interventies helpen om een positief leerklimaat te bevorderen.
 • Het CAR model kennen en kunnen integreren bij je doel een positief leerklimaat na te streven.
 • Kennis van de schoolcontext

Slide 5 - Tekstslide

BO2 Literatuur
Literatuur en internetadressen
Generieke literatuur
 1. Donk, C. van der & Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek In De School. Bussum: Coutinho 
 2. Ebbens, S., Ettenkoven, S. (2010). Effectief Leren. Basisboek. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 3. Geerts, W., Kralingen, R. (2011). Handboek Voor Leraren. Bussum: Coutinho.
 4. Geel, V. van (2009). Lichaamstaal. Praktijkboek Voor De Docent. Amersfoort: Thiememeulenhoff

Slide 6 - Tekstslide

Het is een toples als:

Slide 7 - Woordweb

Schoolcontext 1: Car-model (Stevens)

 • Competentie
 • Autonomie
 • Relatie

Slide 8 - Tekstslide

Welke begrippen uit het woord web horen bij C, A of R? Schrijf op C: of A: of R:...... In duo's

Slide 9 - Open vraag

Schoolcontext 2
Lessen in orde, uitgangspunten 1, Peter Teitler:
 • Keep them busy
 • Als je kleine dingen groot maakt, krijg je minder grote dingen
 • Voorspelbaarheid (in aandacht geven)
 • Uitgestelde aandacht

Slide 10 - Tekstslide

Schoolcontext 3: Lessen in orde, afspraken Coornhert
 • sta aan het begin van de les bij de deur om je leerlingen te ontvangen,
 • controleer aan het begin van de les de leerlingen op: geen pet op, jas aan, kauwgom kauwen of eten of drinken in het lokaal.
 • Begin de les met het doel van de les, en zet het programma van de les op het digi-bord
 • hanteer elke les Zs (minstens 10 minuten zelfstandig werken in stilte) en
 • als docent loop je een vaste route om leerlingen persoonlijk te begeleiden.
 • Je sluit de les af met wat er die les is geleerd (resumé).

Slide 11 - Tekstslide

Ontwikkeling
Pedagogisch team:
 • protocol
 • handelwijze benadering leerling bij grensoverschrijdend gedrag
Lesson Study:
 • versterking pedagogisch klimaat in de lesSlide 12 - Tekstslide


Schoolgroep BO2 deel 2

Slide 13 - Tekstslide

Terugblik: welke drie punten kun je noemen uit de visie van het Coornhert? Wat is een goede les?

Slide 14 - Open vraag

Lesfasen (Ebbens e.a.)
 1. aandacht richten op doelen en voorkennis ophalen
 2. uitleg, toelichten, voordoen
 3. check of de uitleg, begrippen, vaardigheden zijn overgekomen
 4. instructie zelfwerkzaamheid
 5. begeleiden bij zelfwerkzaamheid (geleid of zelfstandig)
 6. afsluiting van de les op kernbegrippen

Slide 15 - Tekstslide

Sleutelbegrippen (Ebbens e.a.)
Effectief lesgeven:
 • Heldere structuur in de opbouw van de leerstof
 • Juiste niveau van de leerstof
 • Betekenis geven aan de leerstof
 • Individuele aanspreekbaarheid
 • Zichtbaarheid van leren/denken
 • Motivatie (succes, kennis van resultaten, aanspreekbaarheid, betekenis kunnen geven, interesse/veiligheid, positieve benadering

Slide 16 - Tekstslide

Waar denk je aan bij:
heldere structuur

Slide 17 - Open vraag

Waar denk je aan bij:
juiste niveau

Slide 18 - Open vraag

Waar denk je aan bij:
betekenis geven

Slide 19 - Open vraag

Waar denk je aan bij:
individuele aanspreekbaarheid

Slide 20 - Open vraag

Waar denk je aan bij:
zichtbaarheid van leren en denken

Slide 21 - Open vraag

Lesbezoek: docenten verschillen
Opdracht bij dit bezoek:
Noteer de verschillen.
Neem hierbij de schoolcontext, de afspraken mee
en
maak een top 3 in belangrijkheid

Slide 22 - Tekstslide

Afronding
Lesdoelen gehaald?
Wat neem je mee?

Evaluatie schoolgroep:
 • positief punt
 • ontwikkelpunt

Slide 23 - Tekstslide

Vervolg BO2
Ontwerpen van een invalles

In jouw vak, maar algemeen toepasbaar

Wat heb je daarvoor nodig? 

Denk aan: gegevens, ingrediënten, voorwaarden

Slide 24 - Tekstslide

Ontwerp een invalles.
Wat heb je nodig?

Slide 25 - Woordweb

Wat heb je nodig?
Sleutelbegrippen Ebbens
Lesfasen Ebbens
Lesdoelen
 • vakkennis en vakvaardigheden
 • algemene vaardigheden
School-eigen afspraken t.a.v. een les
Beginsituatie leerlingen
Lesmateriaal

Slide 26 - Tekstslide

Lesfasen?

Slide 27 - Woordweb

Sleutelbegrippen?

Slide 28 - Woordweb

Lesschema
Start: fase 1

Midden: fase 2, 3, 4 en 5

Einde: fase 6

Slide 29 - Tekstslide

Lesplanformulier delen

Slide 30 - Tekstslide

Doelgroep

Slide 31 - Woordweb

wat neem je mee?

Slide 32 - Woordweb

Vragen?
Succes

Slide 33 - Tekstslide