ADHD

Onderwerpen
 • Wat is ADD en wat is ADHD?
 • Voorbeelden van kenmerken
 • Mogelijke oorzaken
 • Mogelijke behandelin
 • ADD en ADHD in de klas
 • Onderwijsbehoefte
 • Persoonlijke begeleiding 
  Attention
  Deficit
  (Hyperactivity)
  Disorder
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Onderwerpen
 • Wat is ADD en wat is ADHD?
 • Voorbeelden van kenmerken
 • Mogelijke oorzaken
 • Mogelijke behandelin
 • ADD en ADHD in de klas
 • Onderwijsbehoefte
 • Persoonlijke begeleiding 
  Attention
  Deficit
  (Hyperactivity)
  Disorder

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kijk eens om je heen en wat zie je?

Neem hier even de tijd voor

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ADD in de klas

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijkste kenmerken ADD
- Slechte concentratie
- Dromerig, voelt zich anders
- Snel afgeleid
- Stemmingsschommelingen 
- Erg chaotisch/ vergeetachtig 
- Overgevoelig voor prikkels
- Creatief 
- Motivatie/opstart problemen
- Moeite met de positie in de klas, voelt zich anders

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Positief aan ADD
- Hyperfocus
- Fantasierijk/creatief
- Hebben vaak veel humor
- Perfectionistisch
- Probleemoplossend vermogen
- Rustig in gedrag

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oorzaken ADD
- Aangeboren
- Erfelijk (in 75% van de gevallen)
- Een tekort aan dopamine en verminderde hersenactiviteit in
   de prefrontale cortex

Verkeerde diagnose in geval van pesten of trauma komt voor!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Behandeling ADD
- Psycho-educatie: Het vergroten van kennis van alle betrokkenen  (ouders/docenten)
- Neurofeedback (beloning van hersenen tijdens gewenste hersenactiviteit)

- Medicatie (zoals ritalin)

- Cognitieve gedragstherapie (aanleren van effectieve copingsstrategieën)

- Mindfulness (aandacht trainen)

- Diverse cursussen in plannen en organiseren
                                                                                                        Conclusie: Doorverwijzen kan zinvol zijn!

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een ADD'er in de klas

- Rustig (valt meestal niet op)
- Snel afgeleid
- Komt moeilijk op gang
- Komt soms ongeïnteresseerd over
- Heeft grote moeite met plannen en organiseren
- Vaak te laat

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwijsbehoefte ADD
- Herhaal de instructies! 
- Stel eventueel een vraag tijdens de instructie
- Creëer situaties waarin de leerling succeservaringen op kan 
   doen
- Stimuleer de leerling aan het begin van een opdracht
- Benoem gewenst gedrag regelmatig

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwijsbehoefte ADD
- Houd rekening met leerlingen die visueel zijn ingesteld 
- Bied het werk in kleine stukken aan
- Maak tijd afspraken (je gaat 10 min. aan het werk en dan mag je...)
- Geef duidelijkheid en structuur
- Schrijf het huiswerk op het bord
- Bied nieuwe prikkels aan (afwisseling in de les)
- Maak gebruik van activerend werkvormen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangijkste Kenmerken ADHD
- Slechte concentratie
- Hyperactiviteit (Moeilijk stil zitten)
- Impulsief
- Geen discipline
- Erg chaotisch/vergeetachtig
- Leidt andere leerlingen af
- Creatief
- Motivatie/opstartproblemen
- Bewegingstics 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Positief aan ADHD
- Medeleven
- Creativiteit
- Drive
- Probleem oplossend
- Hyperfocus
- Humor en veerkracht
- Intuïtie

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik gister ook alweer gegeten?

Neem hier even de tijd voor

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Behandeling ADHD

- Gedrags therapie
- Medicijnen (hulp bij impulsieviteit en hyperactiviteit)
- Praatgroepen (coping)
- Mindfullness (Aandacht en concentratie trainen)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een ADHD'er in de klas

- Hyperactief (afleiding voor de rest)
- Snel afgeleid
- Vaak te laat
- Creatieve ideeën en oplossingsgericht
- Taken moeilijk prioriseren


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwijsbehoefte ADHD

- Differentieren in Leerstijlen
- Persoonlijke instructies 
- Duidelijke aanwijzingen voor het gedrag dat je wil
- Rondjes lopen (energie kwijt)
- Silent fidget toys (voor concentratie)


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Individuele begeleiding ADD en ADHD (1)
1.  Contact leggen met ouders

2. Tijdens gesprek met ouders en leerling achter hulpvraag komen

3. In gesprek met leerling opzoek gaan naar de motivatie van de leerling

4. Begeleiden bij plannen en organiseren (en eventueel bij kleine 
     persoonlijke problemen)

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Individuele begeleiding (3)
1. Een takenlijst maken en taken prioriteren  
    A=Heel belangrijk op korte termijn          
    B=Belangrijk 
    C=Niet belangrijk op korte termijn)
2. Een weekplanning en een dagplanning maken
3. Agendagebruik: Werken met kleuren en weekplanning zichtbaar maken
4. Aandacht besteden aan tijdmanagement
5. Geef me de 5?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Individuele begeleiding (2)
1. Afspraken maken over plaats agenda, sleutels en andere spullen en het consequent 
    opschrijven van afspraken en huiswerk in agenda (leerling laten nadenken over wie hem 
    hierbij zou kunnen helpen)

2. Tijdsafspraken maken en samen nadenken over een goed systeem, zoals het zetten van een
      wekker (wanneer kijk je bijv. in de agenda en wanneer wordt de weekplanning gemaakt?)

3. Leerling de afspraken laten opschrijven en later via de mail naar hem of haar sturen of naar 
     jou laten sturen (controle of de afspraak is begrepen)

4. Nagaan of 'Geef me de 5' helpend is.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Individuele begeleiding (4)
- Steeds opnieuw evalueren
- Motivatiegesprekken voeren met leerling
- De eerste keren helpen met het maken van takenlijsten en 
   planningen
- De leerling gemaakte planningen mee laten nemen
- Evaluatiemoment met ouders inplannen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Helpend?   Overleg met de leerling

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

-Ramaekers & Ramaekers (2016)
-Windt, K. (2013)
-Hunvie, S. (2013)
-Hunvie, S. (2015)

Slide 22 - Tekstslide

In totaal zijn er 7 types van ADD. 
Zo heb je inattentive ADD. Dit is eigenlijk onoplettend ADD. Symptomen hiervan zijn niet opletten, snel afgeleid, traag werken en weinig motivatie. Deze vorm van ADD komt vaak voor bij meisjes en wordt pas laat gediagnosticeerd omdat ze er geen gedragsproblemen bij voorkomen.
Ook heb je overfocused. Overfocus ADD omvat de klassieke ADD-symptomen, daarbij kunnen mensen met overfocus ADD lastig wisselen van aandacht en zitten ze vaak vast is lussen van negatieve gedachten of gedrag.
Temporal lobe ADD. De slaapkwab ADD omvat naast de klassieke symptomen ook stemmingsinstabiliteit en milde paranoia. Mensen met deze vorm van ADD zijn snel geïrriteerd, opvliegend, agressief en hebben veel donkere gedachten.
Limbic ADD, ook wel limbisch ADD. Deze vorm van ADD bevat ook de klassieke symptomen, met daarbij een chronisch laag niveau verdriet, maar geen depressie. Ze zijn vaak erg negatief en hebben een laag zelfbeeld.
Ring of fire ADD is een meer extreme versie van Classic ADD, plus extreem afleidbaar, boos, prikkelbaar en overgevoelig voor lawaai, licht, kleding en aanraking. 
Anxious ADD. Angstige ADD omvat klassieke ADD-symptomen plus angstig en gespannen, fysieke stresssymptomen zoals hoofdpijn en buikpijn, bevriezing in situaties die angst veroorzaken.
Tenslotte heb je de klassieke ADD, dit is de vorm ADD die onze zorgleerlingen hebben. 
Symptomen zijn onder meer onoplettend, afgeleid, ongeorganiseerd, hyperactief, rusteloos en impulsief. Uitstel kan ook een probleem zijn.
Mensen met Classic ADD hebben een verminderde bloedstroom in het hersengebied van de prefrontale cortex, cerebellum en basale ganglia. De basale ganglia helpen dopamine produceren.