LIN LIO LES1

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Teacher education

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Link

Programma
 • Invulling van deze module
 • Doelstellingen
 • KlasCement
 • Het Archief Onderwijs
 • Capisj
 • 21st century skills
 • TPACK
 • Opdrachten
 • Evaluatie

Slide 4 - Tekstslide

Invulling van LIN LIO
 • CONTACT: 15/2 - 8/3 - 22/3 - 3/5 - 31/5
Verkennen, inspireren, kruisbestuiven, coachen...
 • AFSTAND: 22/2 - 15/3 - 26/4 - 10/5 - 17/5
Verwerken, verankeren, inschatten, reflecteren, evalueren...
 • LEERLIJN van de afstandstaken
Netwerken verkennen > TPACK toepassen > positioneren > creëren/ontwikkelen > finaliseren/strategie uitzetten

Slide 5 - Tekstslide

Doelstellingen
Antwoorden zoeken op:

 • Wie ben je? - Hoe ziet je netwerk eruit?
 • Welke ICT-tools integreer je doordacht in je lespraktijk?
 • Hoe ziet je ICT-verankering eruit?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

Slide 10 - Link

Slide 11 - Link

Slide 12 - Video

Slide 13 - Link

Evaluatiecriteria
 • Op punt in Smartschool tegen 06/03

Slide 14 - Tekstslide

Bedenking(en)

Slide 15 - Woordweb

Bronnen afbeeldingen
 • https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/10/49/radio-311383_960_720.png
 • https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/19/11/37/lens-1209823_960_720.jpg
 • https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/30/18/08/pumping-gas-1631634_960_720.jpg
 • https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/25/13/18/target-1414775_960_720.png

Slide 16 - Tekstslide