cross

Passive

'The passive'
Wat betekent 'passief' eigenlijk?
1 / 26
volgende
Slide 1: Open vraag
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

'The passive'
Wat betekent 'passief' eigenlijk?

Slide 1 - Open vraag

Het onderwerp 'doet' iets
--> actief
Het onderwerp 'doet' niet zelf iets --> passief

Slide 2 - Tekstslide

In het Nederlands:
Active sentence --> actieve/bedrijvende zin
Passive sentence --> passieve/lijdende zin

De leerlingen plagen de docent.
De docent wordt geplaagd (door de leerlingen).

Slide 3 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de passive?
De passive wordt gebruikt als de nadruk niet ligt op wie iets doet, maar wel op wat er gedaan wordt. De handeling is belangrijker dan degene die het doet. Of: je weet helemaal niet wie het doet. Bijvoorbeeld:

The package was delivered yesterday. (het doet er niet toe door wie).
My bike has been stolen. (je weet niet door wie)


Slide 4 - Tekstslide

Hoe maak je de passive?
De passive bestaat uit:
vorm van 'to be' + voltooid deelwoord

The rules are written on the board (by the teacher).
The song was played three times (by the dj).
The wall has been painted green (by my dad).

Slide 5 - Tekstslide

Voltooid deelwoord:
 • regelmatige ww:  hele ww + ed   (play  -->  played)
 • onregelmatige ww: 3e vorm   (fly  --> flown)

Slide 6 - Tekstslide

Hoe herken je een passive?
 1. Staat er een vorm van 'to be'?
  (am/are/is/was/were/have been/ has been/ had been/is being/etc.)
 2. Staat daarna een voltooid deelwoord? (played, broken etc.)
 3. Staat daarna 'by ....'? Zoniet, kun je 'by zombies' erachter 
  zetten?
Als aan deze 3 voldaan is  -->  het is een passive!
The poor girl was killed (by zombies).

Slide 7 - Tekstslide

Eurocamp is planning a new campsite by the beach.
A
passive
B
active

Slide 8 - Quizvraag

This room has been painted blue.
A
passive
B
active

Slide 9 - Quizvraag

Cricket was probably invented in Australia.
A
passive
B
active

Slide 10 - Quizvraag

The school had bought new laptops for the new pupils.
A
passive
B
active

Slide 11 - Quizvraag

The friends have been looking forward to meeting her.
A
passive
B
active

Slide 12 - Quizvraag

The search will be stopped because of the storm.
A
passive
B
active

Slide 13 - Quizvraag

From active to passive...
Om een actieve zin passief te maken, moet het lijdend voorwerp vooraan in de zin komen te staan, als onderwerp van de passieve zin.
The cat chases the mouse.

'The mouse' wordt onderwerp van de passieve zin --> komt vooraan te staan
'chases' is een present simple --> present simple van "to be" --> is
gevolgd door het voltooid deelwoord van 'chase' --> chased
The mouse is chased by the cat.

onderwerp
lijdend voorwerp
onderwerp

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Van active naar passive: 4 stappen
 1. Zet het nieuwe onderwerp vd zin voorop: dit was het lijdend vw of meewerkend vw van de actieve zin.
 2. Kijk in welke tense de actieve zin staat.
 3. Gebruik deze tense voor het ww 'to be' in de nieuwe zin.
 4. Zet het voltooid deelw. erachter van het ww waar het om gaat.
  5. Alleen indien nodig: zet 'by...' erachter 

Slide 16 - Tekstslide

Change into the passive:
We feed the animals every day.

Slide 17 - Open vraag

Change into the passive:
The RSPCA rescued three cats.

Slide 18 - Open vraag

Change into the passive:
The storm has destroyed the village.

Slide 19 - Open vraag

Ask a question you still have

Slide 20 - Open vraag

De Nederlandse vertaling
Let op met de Nederlandse vertaling van de passive:
The car is repaired --> De auto wordt gerepareerd
The car was repaired --> De auto werd gerepareerd
The cars were repaired --> De auto's werden gerepareerd
The car has been repaired --> De auto is gerepareerd
The cars have been repaired --> De auto's zijn gerepareerd
The car had been repaired --> De auto was gerepareerd

Slide 21 - Tekstslide

en nu?
Je bent nog niet klaar....
Bestudeer en leer het document 'The Passive' dat je vindt bij de digitale leermiddelen in Itslearning. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Ask a question you still have

Slide 26 - Open vraag