cross

De Grieken

Hoofdstuk 2 De Grieken

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 De Grieken

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les

  • Kan je 3 voorbeelden noemen van zaken uit het oude Griekenland nu nog steeds belangrijk zijn.
  • Kan je in eigen woorden uitleggen wat een polis is.
  • Kan je in eigen woorden uitleggen wat de poleis aan elkaar bond.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

In welke tijd valt tijdvak 2: de tijd van de Grieken en Romeinen. Schrijf de jaartallen op.

Slide 4 - Open vraag

Hoe wordt het tijdvak van de Grieken en Romeinen ook wel genoemd?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Waar ligt Griekenland

Slide 7 - Sleepvraag

Wat weet je al over (het oude) Griekenland?

Slide 8 - Woordweb

Noem voorbeelden van zaken die nog steeds belangrijk zijn uit die tijd? Noem iets bij de volgende onderwerpen: bestuur, kunst, wetenschap/onderwijs en sport.

Slide 9 - Open vraag

Polis 
Polis (poleis):
- 'stad' omringt door platteland
- Klein. (Athene uitzondering)
- Autarkisch
- Autonoom
- rond 300 in Griekenland
Extra info (achtergrond informatie)

Het oude Griekenland was niet één land, maar bestond uit verschillende stadstaten. Dit kwam door het Griekse landschap. Doordat het gebied uit veel onvruchtbare grond, bergen en eilanden bestaat, zijn op verschillende plekken gemeenschappen ontstaan die weinig contact hadden met andere gemeenschappen en dus hun eigen wetten maakten en een eigen identiteit ontwikkelden. Het Griekse woord voor stadstaat is polis (meervoud: poleis). In de tijd van de Grieken waren er wel rond de 300 poleis. 

De eerste Griekse poleis ontstonden rond 3000 v.Chr. Rond 800 v. Chr. waren veel poleis zo hard gegroeid, dat ze niet meer voldoende voedsel voor alle inwoners konden produceren. Veel Grieken verlieten hun polis en gingen zich verstigen op een andere plek aan de Middellandse Zee waar meer ruimte en voedsel was. Deze plek werd een kolonie van de polis waar de inwoners vandaan kwamen. In het begin waren de kolonies nog erg verbonden met de ‘moederstadstaat’ of ‘metropolis’, maar op den duur werden veel kolonies ook zelfstandige stadstaten. Het hele gebied waar Griekse stadstaten en kolonies voorkwamen noemen de de Griekse wereld. De Grieken zelf noemden dit gebied Hellas.

t
t
t
t
t
t
t

t
t

t
t
t
t

t
t
t
t
t

Slide 10 - Tekstslide

Athene - Akropolis

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Hoewel de Grieken hun poleis verschillend bestuurden, voelden ze zich toch verbonden.
Welke zaken zorgden ervoor dat de Grieken zich wel verbonden voelden met elkaar?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Stadstaat is hetzelfde als polis
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

welk Nederlandse woord is van het Griekse woord 'polis' afgeleid?
A
Pols
B
politie
C
politiek
D
politici

Slide 17 - Quizvraag

Waar kon je het beste heen gaan als er een oorlog uitbrak in Athene?
A
Agora
B
Parthenon
C
Polis
D
Akropolis

Slide 18 - Quizvraag

Goed of fout?

In alle Poleis werd Grieks gesproken.
A
Goed
B
Fout

Slide 19 - Quizvraag