Politiek

Politiek


Meester Giel
2022 - 2023
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
WOLager onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Politiek


Meester Giel
2022 - 2023

Slide 1 - Tekstslide

Leg het begrip 'politiek' in je eigen woorden uit.

Slide 2 - Open vraag

Politiek 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Geef de 2 andere bestuursniveaus van de Belgische politiek.

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

De stad wordt bestuurd door de burgemeester en de schepenen. Wekelijks komen ze samen in...
A
Het college van burgemeester en schepenen
B
Het college van de partij
C
De gemeenteraad
D
De verkiezingen

Slide 7 - Quizvraag

Geef een taak van de burgemeester.

Slide 8 - Open vraag

De taken van een burgemeester
1.de stad vertegenwoordigen: toespraken geven

2. veiligheid: baas van politie en brandweer

3. voorzitter van de vergadering van burgemeester en schepene

Slide 9 - Tekstslide

Minimum 1 per maand is er een gemeenteraad. Hierin zetelen de burgemeester, de schepenen, maar ook de alle volksvertegenwoordigers van de stad.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Onthoud:
minimum 1x/week: college van burgemeester en schepenen
= burgemeester + schepenen

minimum 1 x/maand: gemeenteraad
= burgemeester + schepenen + gemeenteraadsleden = alle volksvertegenwoordigers van de stad

Slide 11 - Tekstslide

De gemeenteraad
De gemeenteraad is een vergadering van mannen en vrouwen. Deze mannen en vrouwen heten gemeenteraadsleden. Zij beslissen wat er in de gemeente gebeurt, en ze controleren of de burgemeester en de schepenen hun werk goed doen. Gemeenteraadsleden moeten goed luisteren naar het volk, ze zijn eigenlijk volksvertegenwoordigers.

Slide 12 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van iets wat de gemeenteraad kan beslissen.

Slide 13 - Open vraag

Wat kan de gemeenteraad zoal beslissen?

- Aanleg van een nieuw park of het planten van nieuwe bomen.

- De aanleg van een nieuwe straat of de bouw van een nieuw speelplein.

Slide 14 - Tekstslide

De schepenen en de burgemeester worden verkozen uit de gemeenteraadsleden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

De schepenen
De schepenen worden verkozen uit de gemeenteraadsleden. De schepenen helpen de burgemeester om er op toe te zien dat de beslissingen van de gemeenteraad ook effectief uitgevoerd worden. Iedere schepen heeft z'n eigen taken en verantwoordelijkheden. 
De schepenen vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen. 

Slide 16 - Tekstslide

Geef de naam van een
Truiense schepen.

Slide 17 - Woordweb

Gemeenteraadsverkiezingen
Om de zes jaar moeten alle Belgen die 18 jaar of ouder zijn gaan stemmen. Zij kiezen dan wie hun gemeente gaat besturen. Zij kiezen wie er in de gemeenteraad komt en vervolgens kiest de gemeenteraad wie de burgemeester en de schepenen worden van hun stad. 

Slide 18 - Tekstslide

0

Slide 19 - Video

Leg het begrip 'federale staat' uit in eigen woorden.

Slide 20 - Open vraag

Federale staat
Een federale staat ofwel bondsstaat bestaat uit één centrale overheid en een aantal deelgebieden. België is een federale staat. Dat wil zeggen dat er verschillende gebieden zijn, die elk hun eigen bestuur hebben. Maar die gebieden werken ook samen en er is ook een bestuur voor het hele land. Dat bestuur voor het hele land is de federale regering.

Slide 21 - Tekstslide

België heeft drie officiële talen, daarom kan het land opgedeeld worden in 3 gemeenschappen.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 22 - Quizvraag

Gemeenschappen in België
In België zijn er drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Daarom is België ingedeeld in drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Elke gemeenschap beslist zelf over haar onderwijs en cultuur.
ONTHOUD: de gemeenschappen nemen beslissingen over alles wat met de 'mens' te maken heeft.

Slide 23 - Tekstslide

Belgie kan ook opgedeeld worden in gewesten. We hebben het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Gewesten in België
België is ook ingedeeld in drie gewesten: het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gewesten beslissen zelf over hun grondgebied, de wegen die daar worden aangelegd, het leefmilieu, de natuur, de economie...
ONTHOUD: de gemeenschappen nemen beslissingen over alles wat met het grondgebied te maken heeft.

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

In een democratisch land beslist het volk mee over het bestuur van een land.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quizvraag

De democratie
In een democratie heeft het volk de macht.  Maar omdat we in een maatschappij met teveel mensen samenleven om iedereen te laten mee beslissen, kiest het volk op bepaalde tijdstippen 
(= verkiezingen) mensen die hen gaan vertegenwoordigen bij het maken van wetten. 
Volksvertegenwoordigers worden verkozen door het volk. Zij worden gezien als de stem van het volk. Hun taak is het vaststellen van wetten en andere reglementen en het controleren van het bestuur / de regering. 

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Rechtse partijen willen vooruitgang. Linkse partijen zijn conservatief en willen alles behouden zoals het altijd geweest is.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 30 - Quizvraag

Politieke partijen
Een politieke partij is een groep van mensen die min of meer hetzelfde idee hebben over hoe je een land bestuurt. De politieke partijen schrijven hun ideeën en plannen uit in partij-/verkiezingprogramma's. Men deelt politieke partijen nog wel eens in, in linkse en rechtse partijen.

LINKSE PARTIJEN: willen vooruitgang
RECHTSE PARTIJEN: willen alles behouden zoals het altijd al geweest is

LINKS = GELIJKWAARDIGHEID - RECHTS = VRIJHEID

Slide 31 - Tekstslide

Het bestuur van Vlaanderen
Vlaanderen wordt bestuurd door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. 
- In het parlement zitten alle (124) volksvertegenwoordigers. 
- De regering wordt enkel gevormd door de ministers en de koning).
=> de volksvertegenwoordigers controleren de werking van de regering.

Slide 32 - Tekstslide

Hoe noemen we Vlaamse wetten?

Slide 33 - Open vraag

De wetten
Het federaal parlement (= voor heel België) stelt wetten op. Het Vlaams Parlement (= de volksvertegenwoordigers) vaardigt decreten uit. Decreten zijn Vlaamse wetten.

Als je niet aan de wetten houdt, bega je een overteding!
DE POLITIE: zorgt ervoor dat het volk de wetten naleeft.
HET GERECHT: onderzoekt de overtredingen en straft de mensen die in overtreding gaan.


Slide 34 - Tekstslide

De koning zorgt ervoor dat de wetten die in het parlement gestemd worden uitgevoerd worden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 35 - Quizvraag

De ministers
De ministers moeten ervoor zorgen dat de wetten, die in het parlement gestemd worden, uitgevoerd worden. Ministers worden verkozen uit het parlement (waarin alle volksvertegenwoordigers zitten). Je kan het vergelijken met de schepenen die uit de gemeenteraad verkozen worden. 
Iedere minister heeft zijn specialiteit (onderwijs, gezondheid...).
De belangrijkste minister is de eerste minister. 

Samen met de koning vormen de ministers 'de regering'.

Slide 36 - Tekstslide

De koning is de enige die de wetten ondertekent ter goedkeuring.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 37 - Quizvraag

De koning 
De Koning ondertekent de wetten, maar hij heeft altijd de 
goedkeuring van een Minister nodig. Dat zorgt ervoor dat we in een democratie leven. 
De Koning is ook de opperbevelhebber van het Belgische leger.
  

Slide 38 - Tekstslide

Geef een gemeenschappelijke voorziening en geef ook het nut ervan.

Slide 39 - Open vraag

Gemeenschappelijke voorzieningen

Gemeenschappelijke voorzieningen: zijn diensten, instellingen die gefinancierd (betaald) worden door de overheid en ervoor zorgen dat het leven van de mensen makkelijker wordt op verschillende vlakken.
Voorbeelden zijn: het OCMW, de Post, het openbaar vervoer, het onderwijs...

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide