Taalhumor

Taalhumor
't is maar om te lachen...
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Taalhumor
't is maar om te lachen...

Slide 1 - Tekstslide

Soorten humor
Taalhumor
 • speelt met de betekenissen van woorden (homonymie, letterlijk versus figuurlijke betekenis)
 • speelt met de uitspraak of klanken van woorden

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Soorten humor
Ironie
Een tegenstelling tussen wat gezegd of getoond wordt 
 • en wat er eigenlijk bedoeld wordt (verbale ironie)
 • en de werkelijke situatie (situationele ironie)
 • en de pijnlijke context (dramatische ironie)
Niet kwetsend bedoeld

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Humor met een scherp kantje
Sarcasme
Het bewust gebruiken van ironie 
 • op een scherpere, hardere toon
 • om de spot te drijven met iemand
 • kan soms kwetsend overkomen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Humor met een scherp kantje
Cynisme
Een (levens)houding 
 • waarbij je niet lijkt te geloven in een goede afloop
 • die wantrouwen uitdrukt tegenover anderen
 • die vaak voortvloeit uit frustratie

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Humor met een scherp kantje
Zwarte humor
 • lacht met onderwerpen die gevoelig of taboe zijn
 • is vaak provocerend

Slide 16 - Tekstslide

Welke onderwerpen
zijn taboe in comedy?

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Tekstslide


Wat vind je van dit soort humor?
A
Dit moet kunnen. Iedereen kan hier mee lachen.
B
Je past hier beter mee op. Dit kan kwetsend zijn.
C
Dit gaat voor mij te ver. Dit onderwerp is taboe.

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide


Wat vind je van dit soort humor?
A
Dit moet kunnen. Iedereen kan hier mee lachen.
B
Je past hier beter mee op. Dit kan kwetsend zijn.
C
Dit gaat voor mij te ver. Dit onderwerp is taboe.

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide


Wat vind je van dit soort humor?
A
Dit moet kunnen. Iedereen kan hier mee lachen.
B
Je past hier beter mee op. Dit kan kwetsend zijn.
C
Dit gaat voor mij te ver. Dit onderwerp is taboe.

Slide 23 - Quizvraag

Soorten humor
Parodie
 • kopieërt een origineel qua vorm of opzet
 • ofwel om te spotten met het origineel
 • ofwel om met iets anders te spotten 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Humor met een scherp kantje
Satire
Geeft maatschappijkritiek 
 • Politici, tradities, media, normen, waarden, .. geviseerd
 • Voorbeeld: De Ideale Wereld, Zondag met Lubach

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video

Soorten humor
Situatiehumor
 • vloeit voort uit een komische situatie of gebeurtenis
 • specifieke vorm: leedvermaak (lachen met andermans pijn of ongeluk)

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Soorten humor
Absurde humor
 • gaat in tegen alle logica

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Soorten humor
Karakterhumor
 • vloeit voort uit een typering van een bepaalde persoon 

Slide 33 - Tekstslide

0

Slide 34 - Video

Herhaling

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide


Welke soort
humor is dit?
A
Taalhumor
B
Situatiehumor
C
Zwarte humor
D
Absurde humor

Slide 38 - Quizvraag

Slide 39 - Tekstslide


Welke soort
humor is dit?
A
Taalhumor
B
Situatiehumor
C
Zwarte humor
D
Absurde humor

Slide 40 - Quizvraag

Slide 41 - Tekstslide


Welke soort
humor is dit?
A
Cynisme
B
Situatiehumor
C
Ironie
D
Absurde humor

Slide 42 - Quizvraag