Clase 4. Unidad 5 C2 Gramática Deel II

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Jueves, 7 de septiembre de 2023
timer
1:00
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Jueves, 7 de septiembre de 2023
timer
1:00

Slide 1 - Tekstslide

¿Qué vamos a hacer hoy?
  1. SomToday
  2. Objetivos unidad 5
  3. Repasamos Imperfecto. 
  4. Seguimos con la unidad 5. Gramática deel II. 
  5. ¡A trabajar!
  6. Final de la clase. ¿Qué has aprendido hoy?

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Leerdoelen
- Ik kan vertellen over mijn school.
- Ik kan mijn mening geven over het onderwijs
- Ik kan een gewoonte in het verleden beschrijven.
- Ik kan dingen en mensen met elkaar vergelijken.


Slide 3 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Succescriteria's
Ik ken de namen van de landen en de nationaliteiten.
Ik ken de uitgangen van de imperfecto.
Ik weet wanneer ik de imperfecto moet gebruiken.
Ik ken de regels om de vergelijkingen te maken.
Ik ken standard uitdrukkingen om een mening te geven.
Ik ken alle woorden van de woordenlijst unidad 5.Slide 4 - Tekstslide

Unidad 5 Gramática deel I
1. Imperfecto. Verbos regulares.
2. Imperfecto. Verbos irregulares.

Slide 5 - Tekstslide

Pretérito imperfecto
- Cuando era pequeño jugaba al fútbol.
- Todos los días veía a mis amigos.
- Antes hacía mucho frío.
Beschrijft gewoontes of terugkerende gebeurtenissen uit het verleden.
Het begin en het einde van de gebeurtenis wordt niet aagegeven.

Slide 6 - Tekstslide

Regelmatige en onregelmatige werkwoorden (imperfecto)

Slide 7 - Tekstslide

Unidad 5 Gramática deel II
- De vergrotende trap. Comparativos

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

De vergrotende trap
Met een bijvoeglijk naamwoord                      más                                         
                                                                     Julia es   menos       alta                que                           Pablo
                                                                                        tan                                      como
"Mi hermano es más alto que mi padre."
"La chaqueta es menos cara que el pantalón".
"María es tan alta como Susana."

Slide 10 - Tekstslide

De vergrotende trap
Met een werkwoord                                                          más                                         
                                                   Julia estudia                      menos                          que                           Pablo
                                                                                                    tanto                             como
" Mi hermano habla más  que mi padre."
" Juan estudia menos que María".
" María lee tanto como Susana."

Slide 11 - Tekstslide

De vergrotende trap
Mayor y menor gebruik je in het bizonder voor leeftijd en voor hoeveelheden.
Als je het over afmetingen hebt, gebruik je más grande en más pequeña
"Julia es mayor que David." (leeftijd)
"Mi habitación es más grande que la tuya". (Afmeting)

Slide 12 - Tekstslide

De vergrotende trap. Vertaal de zin naar het Nederlands:

"Un coche es más caro que una bicicleta"

Slide 13 - Open vraag

De vergrotende trap.Vertaal de zin naar het Nederlands:

"Canadá es más grande que España"

Slide 14 - Open vraag

De vergrotende trap. Vertaal de zin naar het Nederlands:

"El Real Madrid es mejor que el Barça."

Slide 15 - Open vraag

De vergrotende trap. Vertaal de zin naar het Spaans:

Pedro is net zo lang als Paco.Slide 16 - Open vraag

De vergrotende trap. Vertaal de zin naar het Spaans:

"Julia studeert meer dan María."Slide 17 - Open vraag

De vergrotende trap. Vertaal de zin naar het Spaans:

"Eva is ouder dan Lucía"Slide 18 - Open vraag

Verplichte opdrachten:
TB U5 gramática Comparativos
opdracht 3 t/m 7


Si terminas/Als je klaar bent?
Vocabulario unidad 5 leren
Frases claves unidad 5 leren
Herhaling klas 2 (Zie klas in LessonUp)
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
WB U5 Gramática
Opdracht. 1 t/m 3 en 6 IMPERFECTO
Opdracht. 5, en 7 t/m 10


Slide 19 - Tekstslide


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 21 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 22 - Open vraag

0

Slide 23 - Video