Themamiddag: 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

Themamiddag omdenken: 
21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid
Maak groepjes:
groep 1,2,3
groep 4,5
groep 6,7,8
22 november 2023
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Themamiddag omdenken: 
21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid
Maak groepjes:
groep 1,2,3
groep 4,5
groep 6,7,8
22 november 2023

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen workshop
Aan het eind van deze workshop heb je kennisgemaakt met  de vier essentiële domeinen van de digitale geletterdheid en de bijbehorende leerdoelen, specifiek afgestemd op het niveau van kinderen. Aan het eind van deze workshop heb je kennisgemaakt met het TPACK-model, een didactisch model waarmee je in een les een evenwicht kunt creëren tussen vakinhoud, didactiek en de gekozen technologie. 


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Banen verdwijnen 
Arbeidsmarkt verandert voortdurend door technologie 

Wat voor soort beroepen lopen nu een groot risico? 
  • Administratief personeel (boekhoudkundig medewerkers, secretaresses en data-invoerders)
  • Assemblage-medewerkers
  • Laaggeschoolde arbeiders in de landbouw en visserij
  • Bedieningspersoneel van machines en apparaten 
  • Bestuurders van voertuigen 
  • Winkelpersoneel
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Banen verschijnen...
Onderwijs volgt maatschappelijke ontwikkeling
Automatisering vraagt om andere beroepen 
 
Drone verkeersleider
Dronepiloot
Orgaanontwerper
Data gijzeling specialist
Virtual Assistant
Ethisch Hacker
Professional organiser
Werkgeluk-deskundige
3D-specialist
Internet-of-Things-expert
Empatisch zorg en welzijn professional
Longevity Coach
...
https://www.nationaleberoepengids.nl/21-nieuwe-beroepen-met-toekomst
... ook de ontwikkeling van AI gaat heel snel.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartoe leiden we de kinderen op?
Een kind uit groep 1 is 8 jaar verder als het basisonderwijs erop zit.
Daarna volgen 3-6 jaar middelbaar onderwijs.
We zijn dus minimaal elf jaar verder voordat er sprake is van beroepsonderwijs.

Welke telefoon had jij elf jaar geleden......?! 
En wat deed je met die telefoon?
Hoe zou de Iphone 31 eruit zien?

Hierdoor ontstaat de vraag:

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesLeerlijnen 
en 
doelen 
digitale 
geletterdheid
Link naar de posters

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktische ICT-vaardigheden
Benutten van de mogelijkheden van digitale technologie en inzicht hebben in de werking van digitale apparaten.

Basiskennis van technologie en digitale apparaten en de vaardigheid om deze kennis in te zetten.

Deze praktische ICT-vaardigheden zijn de basis voor de andere domeinen van digitale geletterdheid.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe schat je jouw eigen praktische ict-vaardigheden in?
(als lid van de maatschappij)
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Hoe schat je jouw eigen praktische ict-vaardigheden in?
(als leraar)
😒🙁😐🙂😃

Slide 13 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar gaat het bij ict-basisvaardigheden over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Digitale informatievaardigheden
Het gebruik van digitale technologie om informatie op te zoeken en op een passende manier om te gaan met digitale informatie. 

Veel van de informatieverwerving van leerlingen gaat via digitale weg en basisvaardigheden helpen daarin bij het verzamelen, evalueren, verwerken en delen van digitale informatie.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werk je bewust aan digitale informatievaardigheden met de kinderen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar gaat het bij informatievaardigheden over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich

bewust en kritisch kunnen bewegen in een  

complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. 

Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik

dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe schat je je eigen mediawijsheid?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar gaat het bij mediawijs over in jullie bouw (kijkend naar de doelen)?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijke onderwerpen (digidoener-lessen)
Denk na! (Cyberpesten en wat laat je achter)
Veilig op het internet! (7 tips voor veilig internetten)
Check je bron (informatievaardigheden)
Speur en vind! (informatievaardigheden)
Jij bent de baas!  (gameverslaving)

Klassenquiz op Gynzy over mediawijsheid 

mediawijsheid

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

incl. bijbehorende lesbrieven

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Online veiligheid en privacy

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Computational thinking
Het gaat om denkvaardigheden en strategieën 

die leerlingen helpen om 

complexe problemen te (her)formuleren 

zodat computertechnologie kan bijdragen aan het oplossen hiervan.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groep 1,2,3
groep 4,5

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groep 4,5
groep 6,7,8

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat houdt computational thinking voor jullie bouw in (volgens de doelen)?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Levend programmeren

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van Beebot tot
CT 3000 
(b.v. hack het digiboard)

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Link naar de elearning

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het TPACK-model
Vak-
kennis
kennis van de technologie
kennis van de
didactiek

Slide 40 - Tekstslide
onderwijs ontwerpen en evalueren
TPACK (Mishra & Koehler, 2005)
Het TPACK model gaat over de afzonderlijke kennis van ICT, didactiek en vakinhoud en hoe deze te combineren tot een sterke les. 

 Een goede balans en samenhang van deze drie elementen van het TPACK model maken de les en het leerproces van de leerlingen succesvoller.


PCK-model (Shulman, 1981)
kennis van de technologie
kennis van de 
didactiek
Vakkennis

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Content knowledge (CK)
Kennis van vakinhouden. 

 Feiten, concepten en theorieën rondom een bepaald vak zoals wiskunde, Nederlands of Engels.
bron: https://www.mirandawedekind.nl/tpack-model-ict-integreren-in-je-onderwijs/

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogical knowledge (PK)
Pedagogische kennis, oftewel vakdidactiek. 

De verschillende manieren waarop leerlingen leren en evalueren, welke inzet van leermiddelen nodig is en hoe je je klassenmanagement regelt. 

Is het een klassikale instructie of wordt er juist samengewerkt? En hoe wordt er geëvalueerd? Kijkt de leerkracht alleen na of is er een peer-feedback maatje?
bron: https://www.mirandawedekind.nl/tpack-model-ict-integreren-in-je-onderwijs/

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Technological knowledge (TK)
Technische kennis en de omgang met de media.

Vroeger het bord, nu vaker het digibord, de devices in de klas en de verschillende digitale tools waar de leerlingen nu mee te maken krijgen, zoals Powerpoint, Google Docs of Padlet.
bron: https://www.mirandawedekind.nl/tpack-model-ict-integreren-in-je-onderwijs/

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK
Kennis van ict, didactiek en vakinhoud, is niet altijd genoeg.
 
Ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving zijn belangrijk.

Houd dus rekening met de specifieke situatie waarbij ICT als middel wordt ingezet.

Vraag: wanneer zet je ICT in als doel?

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK
Hoe maak je een les volgens TPACK als je gebruik maakt van LessonUp?

En joggen en flitsen?

En de klassenquiz?
Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies