15-2-22 Bijeenkomst 2: Futureproof leerkracht digitale geletterdheid en digitale didactiek

Futureproof leerkracht: 
digitale geletterdheid <-> digitale didactiek
Future-proof leerkracht
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Futureproof leerkracht: 
digitale geletterdheid <-> digitale didactiek
Future-proof leerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Activiteiten ter voorbereiding
1. Schrijf een blog met je leerdoelen gericht backpack, leerkracht21, change agent. 

2. Bekijk het filmpje Introductie van tpack-model van Michiel van Ast: https://youtu.be/YjKEnBk_Vi4
Bedenk een voorbeeld van tpack dat bij jou past. 

3. Ga na welke nieuwe media je zelf al gebruikt of gebruikt hebt. 
Over welk medium ben je heel enthousiast en waarom?
Deel wekelijks expertise met je peers via de padlet.


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud bijeenkomst
De relatie tussen digitale geletterdheid en digitale didactiek

Digitale didactiek en TPACK

Tools en digitale geletterdheid van kinderen

Volgende bijeenkomst

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maar eerst even terug naar de basis..........

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor de volgende bijeenkomst 
 • Breng je eigen beginsituatie in kaart (zie de portal voor testjes) en stel voor jezelf haalbare concrete doelen voor de drie lijnen: backpack, leraar21, change agent.

 • Bekijk bijgevoegd filmpje: Bedenk een lesvoorbeeld volgens 
TPACK

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NM&ICT

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartoe leiden we kinderen op?
Een kind uit groep 1 is 8 jaar verder als het basisonderwijs erop zit.
Daarna volgen 3-6 jaar middelbaar onderwijs.
We zijn dus minimaal elf jaar verder voordat er sprake is van beroepsonderwijs.
Welke telefoon had jij elf jaar geleden......?! En wat deed je met die telefoon?
Hoe zou de Iphone 31 eruit zien (implantaat)?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartoe leiden we kinderen op?
Conclusie: we weten het niet precies.

Dus is het zinvol om te investeren 
in generieke vaardigheden (!?)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Banen verschijnen...
 Drone verkeersleider
Dronepiloot
Orgaanontwerper
Data gijzeling specialist
Virtual Assistant
Ethisch Hacker
Professional organiser
Werkgeluk-deskundige
3D-specialist
Internet-of-Things-expert
Empatisch zorg en welzijn professional
Longevity Coach
...
https://www.nationaleberoepengids.nl/21-nieuwe-beroepen-met-toekomst

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Banen verdwijnen 
Arbeidsmarkt verandert voortdurend door technologie 

Onderwijs volgt maatschappelijke ontwikkeling

Automatisering vraagt om andere beroepen (procesoperator)

Ongeveer de helft van werkend Nederland moet zijn digitale vaardigheden verbeteren om over tien jaar nog hetzelfde beroep te kunnen doen.


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ict-basisvaardigheden
De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
Informatievaardigheden
Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Computational thinking
Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
Mediawijsheid
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom?
Leerlingen digitaal geletterd maken is meer dan ze voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt.........

Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 

Niet: leerlingen zo opleiden dat ze precies passen bij wat de maatschappij van ze vraagt. 

Wel: ze leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interessante achtergrondinformatie
 • De impact van digitalisering op onderwijs en opleiden
 • Leerlijnen voor 21e eeuwse vaardigheden: kijkwijzers voor het volgen van ontwikkeling 
 • Leerlijnen digitale geletterdheid (concept)
 • Handboek Digitale geletterdheid (Kennisnet)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nu in het klein: wat zou jij willen leren?
Digitale didactiek

Activerende en motiverende werkvormen
backpack
leerkracht 21
change agent

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek en pedagogiek
‘Digitale didactiek’ betreft de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren (Simons, 2003). 

‘Digitale pedagogiek’: de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van de pedagogische relatie tussen docent en lerenden (Rubens, 2020).

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek
Digitale didactiek gaat over het kunnen beantwoorden van vragen als:

 • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? 
 • Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
 • Welke soorten activerende werkvormen zijn er?
 • Wat is er anders dan in de face-2-face les? 
 • Waarin is professionalisering nodig?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar zie je meerwaarde van het inzetten van nieuwe media en ict?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt niet alleen kennis nodig over tools
maar ook kennis 
over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK bestaat uit een samenhang van:
A
pedagogiek, didactiek, ict
B
klassenmanagement, didactiek en ict
C
vakinhoud, didactiek, ict
D
vakinhoud, pedagogiek en ict

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gebruik je TPACK?

Slide 23 - Tekstslide
onderwijs ontwerpen en evalueren
QR-speurtocht
padlet

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: TPACK (Backpack en leerkracht21)
stap 1: Bestudeer een tool.
- Wat is het?
- Wat kun je ermee (jk/ok)?
- Wat is de meerwaarde?
- Kunnen leerlingen dit ook zelf?

stap 2: Laat TPACK erop los.

stap 3: Experimenteer ermee in de klas.Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies