EF-training 7: Doelgericht gedrag

   EF training

Bijeenkomst 7: Doelgericht gedrag
Werken aan je mindset
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
StudievaardighedenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

   EF training

Bijeenkomst 7: Doelgericht gedrag
Werken aan je mindset

Slide 1 - Tekstslide

Doel van deze bijeenkomst
 • In deze les ga je ontdekken welke gedachten jij hebt bij het leren
 • Je leert welke gedachten helpend zijn en welke gedachten in de weg zitten bij het leren
 • Ook krijg je tips om niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten

Slide 2 - Tekstslide

Opzet bijeenkomst 7
 • Terugblik en weekdoelen bespreken
 • Theorie over fixed and growth mindset
 • Helpende en niet-helpende gedachten ombuigen
 • Groepsgesprek over mindset
 • Learning pit
 • Planning maken
 • Doelen opstellen voor komende week

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik en weekdoelen
Wat weten jullie nog van vorige week?

En dan nu: eerst zelf invullen op bladzijde 22
 • Hoe heb je aan jouw weekdoel gewerkt
 • Heb je je weekdoel behaald

Per leerling bespreken we de weekdoelen!

Slide 4 - Tekstslide

Fixed and growth mindset
Lezen theorie over fixed and growth 
mindset op bladzijde 101
Kaartjes fixed & growth mindset

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Jouw eigen fixed and growth mindset
Maak opdracht 1 op bladzijde 102 en 103

Bij welke vakken heb jij een fixed mindset?
Bij welke vakken heb jij een growth mindset?

Beantwoord de vragen zo uitgebreid mogelijk!

Slide 7 - Tekstslide

Niet helpende gedachten
Gedachten die bij een fixed mindset horen, noemen we niet-helpende gedachten:
 • Ja, maar ik kan het niet
 • Ja, maar ik ben hier heel slecht in
 • Ja, maar ik haal toch weer een onvoldoende

Deze gedachten helpen je niet om verder te komen

Slide 8 - Tekstslide

Helpende gedachten
Gedachten die bij een growth mindset horen, noemen we helpende gedachten:
 • Ja, en het gaat me lukken
 • Ja, en ik probeer het nog een keer
 • Ja, en ik kan het leren

Deze gedachten helpen je wel om verder te komen

Slide 9 - Tekstslide

Oefenen!
Je gaat nu oefenen met het ombuigen van niet-helpende gedachten naar helpende gedachten

Maak opdracht 2 op bladzijde 105
Kom je er niet uit? Vraag hulp aan een klasgenoot of aan mij.

Als iedereen klaar is, bespreken we de opdracht

Slide 10 - Tekstslide

Eens of Oneens
 • Ik zal nooit goede cijfers halen voor sommige vakken
 • Als ik iets moeilijk vind, dan wil ik er meer tijd aan besteden
 • Ik geef mijzelf weleens een compliment als iets goed gaat
 • Je hebt een talenknobbel of niet
 • Iedereen kan wiskunde leren
 • Als ik een fout heb gemaakt, kijk ik hoe ik het de volgende keer beter kan doen 

Slide 11 - Tekstslide

Eens of Oneens
 • Uitdagingen zijn er om aan te gaan
 • Ik mag geen fouten maken
 • Ik kan leren van alle feedback die ik krijg
 • Mijn cijfers en resultaten laten zien wie ik ben
 • Ik denk dat ik het niet beter kan dan hoe ik het nu doe
 • Als ik maar blijf oefenen, zal het me uiteindelijk lukken 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Last but not least...
Waar ben jij het meeste trots op?  
Beantwoord de vragen op bladzijde 108!

Slide 14 - Tekstslide

Afsluiting bijeenkomst 7
Checklistkaart #4 doornemen

Waar ga je mee aan de slag de komende dagen?
Opstellen weekdoel! Zie bladzijde 22 van je werkboek.

Slide 15 - Tekstslide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 16 - Open vraag

Wat voor cijfer geef je deze les?
010

Slide 17 - Poll

Geef een tip en een top over deze les

Slide 18 - Open vraag