Hoeden van bono

Hoeden van bono
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Samenwerken in het teamSecundair onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Hoeden van bono

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat zijn dit precies?
Manier van denken en kijken naar een situatie
om een groep mensen op een gezamenlijk spoor te zetten, gezamenlijk één richting uit te denken. Het veroorzaakt daarmee een veel bredere gedachtestroom met meer mensen.

Je leert op een andere manier naar zaken kijken!

Slide 3 - Tekstslide

Waarom?
  1. zorg voor besluiten
  2. Oplossen van problemen
  3. Creativiteit wordt aangewakkerd
  4. Conflicten kunnen opgelost worden
  5. Loskomen van je denkwijze

Slide 4 - Tekstslide

Waarvoor staan ze?
1. Rode hoed: Dit symboliseert emoties en intuïtie. Wanneer iemand de rode hoed draagt, kunnen ze vrijuit hun gevoelens, emoties en intuïtie uiten zonder dat ze deze hoeven te rechtvaardigen.
2. Zwarte hoed: Dit vertegenwoordigt kritisch denken en voorzichtigheid. Wanneer iemand de zwarte hoed draagt, focussen ze op potentiële problemen, risico's en valkuilen. Ze zijn eerder pessimistisch en zien de nadelen.
3. Gele hoed: Dit staat voor optimisme en positiviteit. Wanneer iemand de gele hoed draagt, zoeken ze naar voordelen, kansen en positieve aspecten van een idee of situatie.
4. Groene hoed: Dit symboliseert creatief denken en nieuwe ideeën. Wanneer iemand de groene hoed draagt, worden ze aangemoedigd om met nieuwe ideeën te komen, alternatieve oplossingen te bedenken en out-of-the-box te denken.
5. Blauwe hoed: Dit is de hoed van het denkproces zelf. Wanneer iemand de blauwe hoed draagt, nemen ze de rol aan van de facilitator of coördinator van het denkproces. Ze richten zich op het organiseren van het denken, het stellen van doelen, het bewaken van de tijd en het evalueren van de voortgang.
6. Witte hoed: Dit staat voor feiten, cijfers en informatie. Wanneer iemand de witte hoed draagt, concentreert hij zich op de beschikbare informatie en probeert hij objectief te zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Hoe kan je deze hanteren in reflectie?
witte hoed: Wat wil je bereiken in je leven? IDENTIFICEREN
rode hoed: wat zijn je angsten en onzekerheden? EMOTIES
zwarte hoed: wat zijn de uitdagingen die je zal tegenkomen op je pad? PROBLEMEN
gele hoed: wat zijn de voordelen die je zal halen uit het behalen van je doel?
groene hoed: Welke strategieën kan je gebruiken om je doel te bereiken? NIEUWE IDEEËN
blauwe hoed: Wat zijn de stappen die je moet ondernemen om je doel te bereiken? PLAN

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

OEFENING 1
Er is onenigheid ontstaan tussen twee kinderbegeleiders, Anna en Peter, over de
aanpak van discipline bij de kleuters. Anna pleit voor een meer gestructureerde
en regelgebaseerde aanpak, terwijl Peter gelooft in een benadering die meer
gericht is op het begrijpen van de individuele behoeften van elk kind.

Slide 8 - Tekstslide

zwarte hoed: Bekijk het vanuit een negatief perspectief. Welke problemen en obstakels zie je. Wat zijn de voor- en nadelen van beide kanten?

ACTIE: Dit kan hen helpen om potentiële problemen te voorspellen en proactief oplossingen te bedenken.

Slide 9 - Open vraag

De Witte Hoed: Concentreer je op feiten en objectieve informatie. Verzamel gegevens en bekijk ze neutraal.

ACTIE: Dit kan hen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van bewijsmateriaal.

Slide 10 - Open vraag

De Rode Hoed: Uit gevoelens en emoties met betrekking tot het probleem. Probeer ook die van de anderen de verkennen.

Actie: Dit kan hen helpen om empathie te ontwikkelen en effectiever te communiceren met kinderen.

Slide 11 - Open vraag

De Gele Hoed: Brainstorm over creatieve oplossingen en mogelijkheden. Probeer met nieuwe ideeën te komen.

ACTIE: Dit kan hen helpen om innovatieve benaderingen te ontwikkelen voor het werken met kinderen.

Slide 12 - Open vraag

De Groene Hoed: Denk in scenario's als " wat als". Wat kan er gebeuren als we bv. dit doen.

Actie: Dit kan hen helpen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende situaties.

Slide 13 - Open vraag

De Blauwe Hoed:Vat samen en bepaal wat nu zal volgen. Reflecteer op wat je hebt geleerd uit deze situatie en maak plannen voor de toekomst.

Actie: Dit kan hen helpen om het leerproces te evalueren en de vaardigheden te ontwikkelen.

Slide 14 - Open vraag

OEFENING 2
Jullie krijgen elk een hoedje ( kleur) waarop je zal moeten reageren op volgende situatie.
Je mag je voorbereiden.

Slide 15 - Tekstslide

In een team van kinderbegeleiders ontstaat onenigheid over de inrichting van de
activiteitenruimte voor peuters. Een deel van het team, vertegenwoordigd door Lisa,
pleit voor meer gestructureerde en georganiseerde activiteiten. Aan de andere kant
staat David, die gelooft dat peuters meer vrijheid moeten hebben in hun spel.

Slide 16 - Open vraag