Kerntaak 3

Kerntaak 3

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Kerntaak 3

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Examenprocedure

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddelen/ documenten

Slide 4 - Tekstslide

Invulhulp
Wat de minimale eisen zijn aan het examen
Wat er in het verslag moet komen te staan
Welke bronnen je kan gebruiken
Reader
Geeft aan welke onderdelen er bij een examen aan bod komen
Opdrachten die ondersteuning bieden bij het maken van het examen
Gemaakt voor studenten om gericht het examen te maken

Werkprocessen
Werkproces 3.1 Werft en informeert SB-deelnemers
Werkproces 3.2 Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers
Werkproces 3.3 Past EHBSO en reanimatie toe
Werkproces 3.4 Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkprocessen
Werkproces 3.5 Voer Front- en Backoffice werkzaamheden uit
Werkproces 3.6 Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties
Werkproces 3.7 Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep
Werkproces 3.8 Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees
De reader door

Denk alvast na met welk WP je wilt beginnen
(1/2/4/5/6)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik wil beginnen met Werkproces
Werft en informeert SB-deelnemers
Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers
Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken
Voer Front- en Backoffice werkzaamheden uit
Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Informatie verzamelen
Maak een groep van 3/4
Schrijf op een A4
Waarom dit werkproces?
Zoek informatie over het onderwerp op in het boek
Welke vragen heb je voor je examenplek?
Presenteer de informatie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio aanmaken
Maak een voorblad (zie invulhulp)
Maak een inleiding (zie invulhulp)
Maak een inhoudsopgave (zie invulhulp + filmpje youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=gtt6eUzC-do
Klaar?
Maak een begin van het eerste plan die je wilt uitvoeren

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPSLAAN DOCUMENT
Sla je document op de volgende manier

Portfolio_Kerntaak3_Joey

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies