Mens & werk kerndoel 3

Maatschappijkunde
Mens & Werk

Kerndoel 3
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Maatschappijkunde
Mens & Werk

Kerndoel 3

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 1. Herhalen kerndoel 2
 2. Leerdoelen
 3. Theorie + meedoen
 4. Formative
 5. Les afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog over leiderschapsstijlen (kerndoel 2).

Slide 3 - Woordweb

Wat weet je nog over bedrijfscultuur(kerndoel 2).

Slide 4 - Woordweb

Autoritair
Consulterend
Democratisch
Laisser-faire
Sportvereniging
Fabriek
Een school
Designbureau

Slide 5 - Sleepvraag

Leerdoelen
3.1 Je kan uitleggen wat wordt bedoeld met een verzorgingsstaat en oorzaken noemen waardoor deze ter discussie is komen te staan.

3.2 Je kan de meningen beschrijven van politieke partijen en belangrijke organisatie over de rol van de overheid als het gaat om arbeid.

3.3 Je kan voorbeelden geven van overheidsregels op het gebied van arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

3.4 Je kan voorbeelden noemen van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en uitleggen wanneer je daar recht op hebt.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Verzorgingsstaat 
Verzorgingsstaat =  de staat (overheid) is sterk verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Hierbij gaat het om zaken als gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. 

Vergrijzing = stijging ouderen, gemiddelde leeftijd.


Het tegenovergestelde van een verzorgingsstaat is een nachtwakersstaat. Hierbij regelt de overheid alleen noodzakelijke voorzieningen zoals veiligheid. De overheid bemoeit zich zo min mogelijk met de burgers, waardoor er minder regels nodig zijn. 

Slide 8 - Tekstslide

Rol van de overheid
Linkse partijen - socialistische stroming
 • Gelijkheid
 • Grote rol overheid
 • Hoge belastingen

Sterke verzorgingsstaat 
SP, PvdA, GroenLinks
Rechtse partijen -  Liberale stroming
Midden partijen

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Gemiddelde overheid
 • Gemiddelde belastingen
D66

 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Kleine rol overheid
 • Lage belastingen

VVD, CDA, Fvd

Slide 9 - Tekstslide

Voor wie zijn vakbonden?

Slide 10 - Open vraag

Organisaties
Vakbonden: komen op voor de belangen van de werknemers. Vinden dat de overheid de werknemers moet beschermen. 

Werkgeversorganisaties: komen op voor de belangen van de werkgevers. Vinden dat de overheid de werkgevers moet beschermen.

Slide 11 - Tekstslide

Waar denk je aan bij arbeidsvoorwaarden?

Slide 12 - Open vraag

Arbeidsvoorwaarden
Als je ergens gaat werken, teken je een contract. Dan ga je akkoord met de arbeidsvoorwaarden. Daarin staat hoeveel loon je krijgt, wat je vakantiedagen zijn en of je bijvoorbeeld reiskostenvergoeding krijgt.  

Slide 13 - Tekstslide


Arbeidsomstandigheden
De omstandigheden waarin je werkt moet aan een aantal eisen voldoen. Zo heb je bij een kantoorbaan recht op een goede bureaustoel,  moet je op een bouwplaats een veiligheidshelm dragen. De overheid heeft voor de verschillende werkplekken allemaal wetten en regels gemaakt. 
 Dit noem je arbo-regels.

Slide 14 - Tekstslide

Medezeggenschap
Als werknemer heb je het recht om binnen een bedrijf of organisatie mee te praten over belangrijke zaken, zoals het veranderen van arbeidsvoorwaarden. Bedrijven zijn daarom verplicht een ondernemingsraad te hebben. Bij organisaties - zoals een school - heet dat een medezeggenschapsraad. Zo heeft iedere school een medenzeggenschapsraad waarin enkele docenten samen met de directie belangrijke beslissingen nemen. 

Slide 15 - Tekstslide

Als je in de medezeggenschap van X11 zou zitten, wat zou je dan willen bespreken?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Werken aan vragen formative kerndoel 3

- Kerndoel 1-2 nog niet af? Eerst die afmaken.
- Gebruik je leerboekje Mens & Werk erbij 
- Lees goed de vraag

Slide 18 - Tekstslide

Lesafsluiting

 • Vragen?
 • Alleen huiswerk als je kerndoel 1-3 nog niet afhebt in formative.

Slide 19 - Tekstslide