Zorgplan Thema 2

Zorgplan Thema 2
Stap 1 cyclisch zorgproces 
Gegevens verzamelen 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Zorgplan Thema 2
Stap 1 cyclisch zorgproces 
Gegevens verzamelen 

Slide 1 - Tekstslide

Introductie van deze les
In dit thema leer je
 • Gegevens over de zorgvrager verzamelen
 • Onderscheid te maken tussen zorgproblemen, zorgbehoeften en zorgwensen van zorgvragers.
 • Gebruik te maken van ordeningssystemen om de verzamelde gegevens zo goed als mogelijk te kunnen ordenen en vastleggen

Slide 2 - Tekstslide

Waarom is het nodig dat we zoveel mogelijk gegevens over de zorgvrager verzamelen
A
Zodat we de zorgvrager goed leren kennen
B
Zodat we de zorgvrager goed kunnen begeleiden
C
Zodat we de zorgvrager kunnen helpen bij zelfzorg en gezondheid
D
A, B en C zijn goed

Slide 3 - Quizvraag

Welke gegevens verzamelen we

Gegevens uit de
 • Personalia
 • Levensloop
 • Gezondheidstoestand
 • Mate van zelfzorg
 • Gewoontes
 • Wensen *

Slide 4 - Tekstslide

Hoe komen we aan gegevens over de zorgvrager

 1. Gesprek houden met de zorgvrager = anamnesegesprek
 2. Gesprek houden met diens naasten = hetero-anamnesegesprek
 3. Gesprek houden met collega’s en andere disciplines
 4. Rapportages zorgdossier en zorgplan lezen
 5. Zelf observeren

Slide 5 - Tekstslide

Methodisch en Systematisch gegevens verzamelen 

Verzamelen van gegevens doen we niet lukraak, integendeel, we doen dit op een methodische en systematische wijze

We maken hierbij gebruik van classificatiesystemen of ordeningssystemen

Slide 6 - Tekstslide

Wie zou kunnen uitleggen wat een classificatie- of ordeningssysteem is

Slide 7 - Open vraag

Verschillende ordeningssystemen
 • De 4 domeinen van verantwoorde zorg (zorgleefplan)
 • De 11 gezondheidspatronen van Gordon
 • Het Omaha systeem
 • Het SFMPC (voorheen SAMPC)

Slide 8 - Tekstslide

4 domeinen van Verantwoorde zorg
(zorgleefplan)


 1. Woon- en leefsituatie
 2. Participatie (activiteiten en sociale contacten)
 3. Mentaal welbevinden en autonomie (eigen regie)
 4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid

zie boek blz 54-56

Slide 9 - Tekstslide

11 gezondheidspatronen van Gordon

 • De 11 gezondheidspatronen van Gordon omvatten alle aandachtsgebieden van een mens
 • Al deze 11 gezondheidspatronen hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar


is niet in boek n3 opgenomen (wel in boek n4) maar zie extra bijlage van docent

Slide 10 - Tekstslide

Het Omaha systeem

4 domeinen met 42 aandachtsgebieden
1.  Omgevings-domein
2. Psychosociaal domein
3. Fysiologisch domein
4. Gezondheidsgerelateerd- gedrags-domein

zie boek blz. 56-59 + schema blz. 65

Slide 11 - Tekstslide

SFMPC
S : Somatisch aandachtsgebied
F : Functioneel aandachtsgebied (ADL en HDL) 
M : Maatschappelijk aandachtsgebied
P : Psychisch aandachtsgebied
C : Communicatief aandachtsgebied

staat niet in het boek, maar wordt in de les gebruikt

Slide 12 - Tekstslide

1 van de methodes om gegevens te verzamelen is het houden van een anamnesegesprek, dit is een gesprek met
A
de arts
B
de zorgvrager
C
de familie
D
de manager

Slide 13 - Quizvraag

Anamnesegesprek en hetereo-anamnesgesprek

Een (hetero)anamnesegesprek is een interview gesprek oftewel informatief- of vraaggesprek

Om zo’n gesprek te kunnen houden moet de VZ beschikken over vaardigheden op het gebied van interviewen, omdat je bij een informatief- of vraaggesprek verschillende type vragen moet kunnen stellen

Slide 14 - Tekstslide

Wat denk je ...
Welk typen vragen zijn er zoal

Slide 15 - Open vraag

3 soorten interview methoden

 1. Gestandaardiseerd interview
 2. Semi-gestandaardiseerd interview
 3. Niet- gestandaardiseerd interview
  of open-interview 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze 3 methoden, denk je?

Slide 16 - Tekstslide