curriculumdialoog

Judith Vennix
1994-2011: Docent  Geschiedenis en Economie in het VO
2011-2018  Lerarenopleider Geschiedenis
2018-heden: Projectleider WOLT
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Judith Vennix
1994-2011: Docent  Geschiedenis en Economie in het VO
2011-2018  Lerarenopleider Geschiedenis
2018-heden: Projectleider WOLT

Slide 1 - Tekstslide

Verborgen Curriculum, digtale geletterdheid
Naar verwachting zal het volledig online lesgeven in het VO en MBO na volledige heropening nagenoeg verdwijnen en vervangen worden door varianten van blended teaching en learning. Wat willen wij onze studenten aanreiken om hen hierop voor te bereiden? Denk daarbij aan de techniek van learning analytics, peerfeedbacktools, serious games et cetera. Maar vooral ook aan de consequenties van verdergaande digitalisering voor het beroep op het gebied, van onderwijsontwerp, didactiek en ethiek. Hierbij is een relevante vraag hoe wij ons verhouden tot het Digital Competencies Framewerk vorm de EU. We bekijken dit onderwerp ook van de andere kant: wat willen wij als lerarenopleiders behouden en doorontwikkelen in onze onderwijsaanpak na één jaar online onderwijs? In hoeverre zijn wij als lerarenopleiders in staat om op dit gebied het goede voorbeeld te geven aan onze studenten in lijn met wat we van hen vragen?Slide 2 - Tekstslide

Ben je bekend met het digtal competency framework van de EU?
A
ja
B
nee

Slide 3 - Quizvraag

Wat houdt het Digital Competency Framework in? 

Slide 4 - Tekstslide

Welke onderdelen uit het European Digital Competency Framework behoren tot de basis van het docentschap? 

Slide 5 - Tekstslide

1. Professional Engagement,
0100

Slide 6 - Poll

2. Digital Resources
0100

Slide 7 - Poll

3. Teaching & learning
0100

Slide 8 - Poll

4. Assessment
0100

Slide 9 - Poll

5. Empowering Learners
0100

Slide 10 - Poll

6. Facilitating Learners Digital Competence
0100

Slide 11 - Poll

In welke mate zijn de verschillende onderdelen uit het European Digital Competency Framework, naar jou idee, al in het Lero-curriculum verwerkt?
 

Slide 12 - Tekstslide

Wat leven we zelf voor?

Slide 13 - Open vraag

Welke ontwikkeling hebben wij en de werkplekbegeleiders nodig om studenten goed te kunnen opleiden?

Slide 14 - Woordwebhttps://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
DigCompEdu details 22 competences organised in six Areas. The focus is not on technical skills. Rather, the framework aims to detail how digital technologies can be used to enhance and innovate education and training.


https://futureteacher.eu/web/NL
Is een digitale zelfscan ontwikkeld, gebaseerd op het europees framework . Na inloggen  zie je 3 producten die zij hebben ontwikkeld. 
de thermometer (een zelfscan), 
 het compas (een spinneweb dat je ontwikkelingsgebieden aangeeft)  
en journeys die je op grond daarvan kunt beginnen. 
Meer weten? 
Of kijken waar je zelf staat? 

Slide 15 - Tekstslide