KRFF les 2 - idee tot film (nieuw)

Kinderrechten filmfestival
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Deze les duurt ongeveer 45 minuten (excl. het maken van de tekeningen). Voor meer informatie zie de praktische lesbrief voor de leerkracht.

Onderdelen in deze les

Kinderrechten filmfestival

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat denk jij dat het allerbelangrijkste is bij het maken van een film?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Bekijk deze tekening goed 
en klik daarna op het pijltje rechtsonder.

Slide 5 - Tekstslide

Wat zag je op deze tekeningen?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Video

Slide 8 - Link

Slide 9 - Video

8

Slide 10 - Video

00:24
Artikel 13: Vrij om je mening te geven
Kinderen mogen op allerlei manieren hun mening geven. Dit betekent ook dat kinderen informatie mogen verzamelen zodat ze hun mening kunnen vormen. De rechten van anderen moeten wel gerespecteerd worden. Iemand beledigen mag dus niet.

Slide 11 - Tekstslide

01:14
Artikel 24: 
Recht op gezondheid
Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien en hebben recht op goede zorg. Met een slecht rioleringssysteem zou je eerder ziek kunnen worden. De overheid moet ervoor zorgen voor een goed werkend systeem en kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid .

Slide 12 - Tekstslide

01:36
Artikel 17: Recht op informatie
Kinderen hebben recht op informatie die begrijpelijk voor ze is en die hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling bevordert. Het is belangrijk dat kinderen informatie krijgen over allerlei zaken.

Slide 13 - Tekstslide

02:25
Artikel 15: 
Recht om in een groep bij elkaar te komen
Je mag met andere kinderen bij elkaar komen, lid van een vereninging worden of zelf een club beginnen.  Als je met anderen in een groep samenkomt, mogen jullie geen andere kinderen pesten. Ook kinderen moeten de rechten van andere kinderen respecteren.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

00:24
Welk kinderrecht zag je hier?
A
Bescherming tegen discriminatie
B
Recht op een eigen mening
C
Recht op een goede opvoeding
D
Recht op privacy

Slide 16 - Quizvraag

01:14
Welk kinderrecht zag je hier?
A
Bescherming tegen kinderarbeid
B
Recht op hulp van de overheid
C
Recht op naam en nationaliteit
D
Recht op gezondheid

Slide 17 - Quizvraag

01:36
Welk kinderrecht zag je hier?
A
Recht op informatie
B
Recht op onderwijs
C
Recht op een eigen identiteit
D
Recht op een eigen cultuur

Slide 18 - Quizvraag

02:25
Welk kinderrecht zag je hier?
A
Recht op een goede opvoeding
B
Recht op gezondheidszorg
C
Bescherming tegen discriminatie
D
Recht om in een groep bij elkaar te komen

Slide 19 - Quizvraag

Welke tip wil jij anderen nog geven voor het maken van een tekening?

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Video

Einde van de les. 
Succes met het maken 
van de tekeningen!

Slide 22 - Tekstslide