2.4 Stoffen scheiden

H7 Materie
7.3 Stoffen Scheiden 
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H7 Materie
7.3 Stoffen Scheiden 

Slide 1 - Tekstslide

Lesprogramma

 1. Herhaling lesstof 7.2
 2. Stoffen scheiden 
 3. Huiswerk maken!

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de gasdruk?

Slide 3 - Open vraag

Even terug kijken 7.2
Gasdruk ontstaat doordat de moleculen in een opgesloten ruimte tegen elkaar en de wand aan botsen.
De druk wordt hoger als de temperatuur stijgt omdat de deeltjes sneller gaan bewegen en meer botsen

Slide 4 - Tekstslide

Gasdruk 
Afgesloten ruimte

Moleculen botsen tegen de wand en tegen elkaar aan

Gasdruk groter maken

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de gasdruk?

Slide 6 - Open vraag

Kelvinschaal
- 0 graden Kelvin = -273 graden Celsius
- Bewegen van moleculen

Slide 7 - Tekstslide

7.3 Stoffen scheiden
 • scheidingstechnieken
 • zuivere stof / mengsel

Slide 8 - Tekstslide

Uitleg
Noem minimaal 2 en maximaal 5 dingen waar je aan denkt bij het woord 'scheiden'. 
Waar denk je aan bij het woord
'scheiden'?

Slide 9 - Woordweb

Leerdoelen
Aan het eind van deze Les weet je:
 • Verschil tussen een mengsel en zuivere stof benoemen
 • Op welke drie manieren je stoffen kan scheiden
 • Beschrijven wat er gebeurd bij extraheren
 • Beschrijven wat er gebeurd bij filtreren
 • Beschrijven wat er gebeurd bij indampen
 • Herkennen welke scheidingsmethode er wordt gebruikt

Slide 10 - Tekstslide

Stoffen scheiden

Slide 11 - Tekstslide

Mengsel
Allemaal verschillende moleculen in één stof

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een mengsel?
Veel stoffen die wij nodig hebben, komen uit de natuur.
Die stoffen vind je meestal niet in zuivere vorm, maar in een mengsel.
Een mengsel bestaat uit verschillende soorten moleculen.

Lucht is een mengsel van meerdere gassen
Beton is een mengsel van water, cement en zand
Extra
Net zoals bij een fase overgang, veranderen de moleculen van een stof niet. Dus de verschillende stoffen in een mengsel behouden dezelfde moleculen. 
Om die verschillende soorten moleculen van elkaar te scheiden gebruik je een scheidingsmethode

Slide 13 - Tekstslide

Een mengsel bestaat uit:
A
Meerdere atomen
B
Meerdere moleculen
C
Meerdere stoffen

Slide 14 - Quizvraag

Een zuivere stof bestaat uit ...
A
Eén enkele stof
B
Eén soort moleculen
C
Eén soort atomen?

Slide 15 - Quizvraag

Scheidingsmethoden
We gaan kijken naar drie scheidingsmethoden:
 1. Indampen
 2. Filtreren 
 3. Extraheren

Slide 16 - Tekstslide

Stoffen scheiden
Om stoffen van elkaar te scheiden, gebruik je een scheidingsmethode.

Welke je gebruikt hangt af van de stoffen die in het mengsel aanwezig zijn.
Extra
De scheidingsmethodes die wij in deze paragraaf gaan behandelen, zijn indampen, filtreren en extraheren.
Indampen
Filtreren
Extraheren

Slide 17 - Tekstslide

Na het indampen blijft achter...
A
Het oplosmiddel
B
De oplossing
C
Het mengsel
D
De opgeloste stof

Slide 18 - Quizvraag

Wat is indampen?

Slide 19 - Open vraag

Filtreren
Je giet het mengsel voorzichtig in een filter. De vloeistof (filtraat) gaat door het filter heen en de vaste stof (residu) blijft achter. 

Extra + voorbeeld
Door filtreren kun je een vaste stof scheiden van een vloeistof. 
Een voorbeeld hiervan is een mengsel van zand en water. Wanneer je dat door een filter laat lopen, blijft het zand in de filter achter.

Slide 20 - Tekstslide

Filtreren gebruik je om een … van een … te scheiden
A
gas - vaste stof
B
Vaste stof - vloeistof
C
vloeistof - gas
D
opgeloste stof - vloeistof

Slide 21 - Quizvraag

Hoe heet de stof wat achter blijft in de filter bij het filtreren?
A
Filtraat
B
Rendement
C
Residu
D
Heeft geen naam

Slide 22 - Quizvraag

Extraheren
Oplosbare stof scheiden van onoplosbare stof


Oplosmiddel

Voorbeeld
Een voorbeeld van extraheren is koffie of thee zetten. Als je heet water bij een theezakje giet, lossen sommige stoffen op in het water en sommige niet. De theebladeren blijven namelijk achter in het filter (theezakje). Stoffen die wel oplossen zijn onder andere de geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Extra
Door extraheren kun je oplosbare stoffen scheiden van niet-oplosbare stoffen. Je moet dus het juiste oplosmiddel (extraheermiddel) vinden om te gebruiken. 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Welke stoffen worden gescheiden bij extraheren?

Slide 25 - Open vraag

Zuivere stoffen
Bestaan uit één type molecuul!

Slide 26 - Tekstslide

Zuivere stoffen
Zuivere stoffen bestaan uit alleen moleculen van die stof. 


Bijvoorbeeld: een schepje suiker bevat alleen suikermoleculen.

Slide 27 - Tekstslide

Zuivere stof
In theorie kun je een stof zo ver zuiveren dat je een 100% zuivere stof  overhoudt. Alle moleculen in die stof zijn dan van dezelfde soort. (Zie afbeelding 13 van je boek)

In praktijk is dat niet haalbaar: er blijven altijd kleine hoeveelheden van andere moleculen achter.
In het dagelijks leven betekent 'zuiver' dat je een stof veilig kunt gebruiken. 
Kraanwater is geen zuivere stof: er zitten opgeloste stoffen in. Toch is het wel 'zuiver drinkwater': je kunt het zonder gevaar drinken.

Slide 28 - Tekstslide

Zuiveren
Als je een stof gaat zuiveren, ben je eigenlijk de moleculen aan het sorteren. 
Voorbeeld
Het zuiveren van suiker. Suikerbieten die in de fabriek worden verwerkt, bestaan voor ongeveer 20% uit suiker. Stap voor stap wordt de suiker gescheiden van de andere stoffen. Uiteindelijk blijven er dan witte kristallen over die voor meer dan 99% uit suiker bestaan.
Afbeelding 12
Een mengsel van 3 stoffen
Afbeelding 13 
3 zuivere stoffen

Slide 29 - Tekstslide

Als je twee zuivere stoffen mengt dan krijg je een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 30 - Quizvraag

Keukenzout is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 31 - Quizvraag

Zeewater is een
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 32 - Quizvraag

Melk is een ....
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 33 - Quizvraag

Een zuivere stof bestaat uit één stof.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Suiker is een zuivere stof.
Het bestaat alleen uit suikerdeeltjes.
Deze deeltjes noemen we ....
A
Atomen
B
Moleculen

Slide 35 - Quizvraag

Uitleg
Sleep de blauwe vlakjes (met een plaatje of beschrijving erin) naar de juiste scheidingsmethode. Let op! Sommige kunnen bij meerdere scheidingsmethodes. 
Waterkoker met kalkaanslag
Filtreren
Indampen
Extraheren
Suiker uit water halen
Geur- en smaakstoffen uit de theeblaadjes halen

Slide 36 - Sleepvraag

Leg uit wat een zuivere stof is

Slide 37 - Open vraag

Sjors heeft een mengsel van zand en zout en wil dit scheiden. Hij wil droog zand en zout overhouden. Bedenk hoe Sjors dit kan aanpakken.
Zet de stappen in de juiste volgorde en beschrijf iedere stap gedetailleerd.

Slide 38 - Open vraag

Zelf aan de slag !
 • Wat: Maak opdracht 25 t/m 28 , 30 en 32
 • Waar: werkboek B op bladzijde 82 t/m 84
 • Hoe: zelfstandig werken.  
 • Hulp: Nova boek  
 • Tijd: 20 min            
timer
20:00

Slide 39 - Tekstslide

Marjolein wil een mengsel van zout en suiker scheiden door met water te extraheren.
Leg uit waarom dat niet gaat lukken

Slide 40 - Open vraag

Practicum zand en zout scheiden

In de reageerbuisje vind je een mengsel van zout en zand. 
We willen het zand en zout scheiden van elkaar. 

Slide 41 - Tekstslide

Stappenplan: Het mengsel zand en zout scheiden
 1. Bij het mengsel voeg je water toe. Het zout lost op en het zand niet.
Extraheren
Bij stap 1 ben je aan het extraheren. De ene stof lost wel op en de andere niet. 

Slide 42 - Tekstslide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 43 - Tekstslide

Stappenplan: Het mengsel zand en zout scheiden

 1. Je hebt nu een mengsel van een vloeistof en een vaste stof: dit ga je filtreren. 
Extraheren
Bij stap 1 ben je aan het extraheren. De ene stof lost wel op en de andere niet. 
Filtreren
Bij stap 2 ga je filtreren. Het zand blijft achter in het filter en het water met daarin de opgeloste stof (zout) gaat door het filter heen.
Indampen
Bij stap 3 ga je indampen. Het water verdampt en het zout blijft in vaste vorm achter.

Slide 44 - Tekstslide

Indampen
Voorbeeld
Zeewater is een oplossing van zout in water. Wanneer je dat gaat verhitten, verdampt het water en blijft het zout als vaste stof achter. Het scheiden van deze 2 stoffen op deze manier heet indampen.
Extra
Indampen is dus een manier om een opgeloste stof te scheiden van een oplosmiddel.
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 45 - Tekstslide

Stappenplan: Het mengsel zand en zout scheiden
 1. Je hebt nu een mengsel van een opgeloste stof en het oplosmiddel: dit ga je indampen. 
Extraheren
Bij stap 1 ben je aan het extraheren. De ene stof lost wel op en de andere niet. 
Filtreren
Bij stap 2 ga je filtreren. Het zand blijft achter in het filter en het water met daarin de opgeloste stof (zout) gaat door het filter heen.
Indampen
Bij stap 3 ga je indampen. Het water verdampt en het zout blijft in vaste vorm achter.

Slide 46 - Tekstslide