cross

par.1 Van brandstof naar energie

H6 par 2: 
De gevolgen van 
energieverbruik
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H6 par 2: 
De gevolgen van 
energieverbruik

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
  • Opdracht herhaling delfstof - grondstof
  • Je kent diverse milieuproblemen
  • Je begrijpt het broeikaseffect

Slide 2 - Tekstslide

Verschil tussen grondstof en delfstof
  • Grondstoffen => materialen uit de natuur om producten mee te maken

  • Delfstoffen => grondstoffen die je uit de bodem haalt

Slide 3 - Tekstslide

De achtergrond foto is een voorbeeld van een...
A
Grondstof
B
Delfstof

Slide 4 - Quizvraag

De achtergrond foto is een voorbeeld van een ... ( het is steenkool)
A
Grondstof
B
Delfstof

Slide 5 - Quizvraag

De achtergrond foto is een voorbeeld van een.. (het is aardolie)
A
Grondstof
B
Delfstof

Slide 6 - Quizvraag

De achtergrond foto is een voorbeeld van een ... ? (hout)
A
Grondstof
B
Delfstof

Slide 7 - Quizvraag

Wat betekent milieu?
A
Natuurlijke leefomgeving
B
Lucht
C
Uitlaatgassen
D
Dampkring

Slide 8 - Quizvraag

Milieuproblemen
1. Milieuvervuiling

 2. Milieu-uitputting

3. Milieuaantasting
1.
Milieuvervuiling: Vervuiling van de natuurlijke omgeving van mensen (water, lucht en bodem).
2.
Milieu-uitputting: Als de natuurlijke voorraad van iets afneemt (en zelfs opraakt), omdat mensen het gebruiken.
3.
Milieuaantasting: Als de kwaliteit van de natuurlijke omgeving vermindert door (te) grote veranderingen.

Slide 9 - Tekstslide

Hier zie je een voorbeeld van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting

Slide 10 - Quizvraag


A
Vervuiling
B
Aantasting
C
Uitputting

Slide 11 - Quizvraag

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 12 - Quizvraag

Op de foto is sprake van....
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 13 - Quizvraag

Door de economische groei van China en India zullen de aardolie reserves snel opraken
A
milieuaantasting
B
milieu-uitputting
C
milieuvervuiling

Slide 14 - Quizvraag

Jaarlijks worden 90.000 ton aan tropisch hout gekapt om wegwerp eetstokje voor Japan te maken:
A
Milieuaantasting
B
Milieu-uitputting
C
Milieuvervuiling

Slide 15 - Quizvraag

Sem geeft nog even extra gas met zijn scooter om indruk te maken:
A
Milieuaantasting
B
Milieu-uitputting
C
Milieuvervuiling

Slide 16 - Quizvraag

Natuurlijk broeikaseffect
Om de aarde zit een laag lucht, de dampkring. Er zitten gassen in die mensen, planten en dieren nodig hebben. Koolzuurgas (CO2) werkt in de dampkring als broeikas: laat zonnestralen door en houdt de warmte vast. Dat heet broeikaseffect. Zonder (natuurlijk) broeikaseffect is er op aarde geen leven mogelijk. Het zou te koud zijn, gemiddeld -18 graden. Nu is dat +15 graden.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

versterkte broeikaseffect

Slide 19 - Woordweb

Versterkt broeikaseffect
Door de verbranding van fossiele brandstoffen komt er steeds meer CO2 in de lcuht, waardoor er meer warmte wordt vastgehouden. Dit is het versterkte broeikas effect. Dit is een mondiaal (wereldwijd) probleem. De temperatuur op aarde stijgt, waardoor het klimaat overal verandert; het wordt warmer.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Wat is de grootste milieuvervuiling?
A
Uitlaatgassen auto
B
Stroomverbruik rijke landen
C
Vlees eten
D
Waterverspilling

Slide 22 - Quizvraag

Aan de slag
Maken H6 paragraaf 2
Dit is direct ook het huiswerk!

Slide 23 - Tekstslide