4.2 Revolutie in Amerika A2B

4.2 Revolutie in Amerika

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

4.2 Revolutie in Amerika

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
In deze paragraaf leer je...

- waardoor de Amerikaanse Revolutie begon.
- hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep.
- welke bestuursvorm de Verenigde Staten kregen.

Slide 2 - Tekstslide

Voordat we beginnen...
Wat is eigenlijk een kolonie?

Slide 3 - Tekstslide

Voordat we beginnen...
Wat is eigenlijk een kolonie?

Een land dat bestuurd wordt door een moederland

Slide 4 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
Engelsen stichtten dertien kolonies aan de Noord-Amerikaanse oostkust als deel van het Britse rijk
In de kolonies woonden mensen met Europese en Afrikaanse achtergronden
In de 18e eeuw waren de meeste Amerikaanse kolonisten nooit in het moederland geweest

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
De kolonies hadden grotendeels eigen bestuur
In 1765 besloot de Britse regering dat Amerikanen belasting moesten betalen
In 1774 vormden de kolonies het Congres om zich samen te verzetten tegen het Britse rijk
No taxation without representation

Slide 7 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog
Het Congres vormde een leger onder leiding van George Washington om te vechten tegen de Britten
In 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid van de 'Verenigde Staten van Amerika' (VS) uit
In 1783 werd de VS officieel erkend als onafhankelijk

Slide 8 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsverklaring
Geschreven door verlicht denker 'Thomas Jefferson'
Alle mensen gelijk geschapen
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk
De regering moet deze rechten beschermen
Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten

Slide 9 - Tekstslide

Hoe komt het dat er mensen met een Afrikaanse achtergrond in de 13 kolonies woonden? 

Slide 10 - Tekstslide

Boston Tea Party
- In 1765 besloot de Britse regering dat de Amerikanen belasting moesten betalen. 
- De parlementen van de kolonies kwamen daartegen in verzet. 
- Ze zeiden dat de Britten geen belastingen mochten opleggen omdat de Amerikanen niet vertegenwoordigd waren in het Britse parlement: no taxation without representation.

Slide 11 - Tekstslide

Geef een reden dat het Amerikaanse volk zich niet verbonden voelden met het Britse Rijk

Slide 12 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog
- In 1774 vormden zij Het Congres: afgevaardigden van de dertien kolonies (lijkt op Staten Generaal van FR)
- Congres vormde een leger onder leiding van George Washington
- Hiermee begon de Onafhankelijkheidsoorlog

Slide 13 - Tekstslide

- Naast de belasting op thee, werd er ook belasting ingevoerd op suiker (Sugar Act 1764) en op gedrukt papier (Stamp Act 1765)
- De kolonisten waren het zat belasting te betalen en geen zeggenschap te hebben in het bestuur
- Vanaf 1765 ontstaan Amerikaanse Revolutie

Slide 14 - Tekstslide

- Op 2 juli 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid uit van de Verenigde Staten van Amerika
- 2 dagen later nam het een onafhankelijkheidsverklaring aan, geschreven door Thomas Jefferson
- Hij was aanhanger van de verlichting

Slide 15 - Tekstslide

Het bestuur van de Verenigde Staten

De VS kregen in 1787 de eerste grondwet in de wereldgeschiedenis
De VS werden een verbond van staten (bondstaat/federatie)
De VS werden een democratie
In een grondwet staat hoe een staat wordt geregeerd en wat de grondrechten van de burgers zijn.
Er kwam een centrale regering, maar de deelstaten hadden ook eigen wetten en parlementen.

Slide 16 - Tekstslide

- Amerikanen kregen hulp van Frankrijk 
- Dmv Franse hulp drong Washington in 1781 een groot Brits leger tot overgave
- Britten hadden door dat deze oorlog niet te winnen was
- 1783 sloten zij vrede met VS en erkende de onafhankelijkheid

Slide 17 - Tekstslide

Trias Politica VS:
Wetgevende macht: het congres
bestaat uit de senaat en het huis van afgevaardigden
controleert de regering en beslist over wetten

Slide 18 - Tekstslide

Trias Politica VS:
Uitvoerende macht: President
leider van het leger en de regering
om de vier jaar verkozen

Slide 19 - Tekstslide

Trias Politica VS:
Rechtelijke macht: het federale hooggerechtshof
controleert of de grondwet niet overtreden wordt en of de grondrechten van de burgers niet geschonden worden.
(kan ook wetten en besluiten verbieden)

Slide 20 - Tekstslide

Bill of Rights
1. Vrijheid van meningsuiting en religie.
2. Recht op vrij wapenbezit.
3. Recht op een eerlijk proces.

Slide 21 - Tekstslide

Mini toets!
Even nadenken! Net als deze slimme Verlichte denkers 

Slide 22 - Tekstslide

Wat is een kolonist?
A
iemand die gekoloniseerd is
B
iemand die naar een kolonie verhuist is
C
iemand die in een kolonie woont
D
iemand die in opstand komt

Slide 23 - Quizvraag

De Republiek heeft de kolonisten geïnspireerd om voor onafhankelijk te strijden. Wat was ook een inspiratie?
A
de verlichting
B
de Franse revolutie
C
Napoleon
D
de Opstand

Slide 24 - Quizvraag

Wat was de Boston Tea Party?
A
een politieke partij tegen de Engelsen
B
een wet over invoer van thee
C
een gebeurtenis die de oorlog liet beginnen
D
een groep indianen die tegen de Engelse was

Slide 25 - Quizvraag

Was is de belangrijkste reden dat de kolonisten onafhankelijk WILDE worden van Groot-Brittannië?
A
de boston tea party
B
te veel belasting
C
geen inspraak in het bestuur
D
streng wetten

Slide 26 - Quizvraag

Hoe noemden de kolonisten hun onafhankelijke land?

Slide 27 - Open vraag