Questions and negations in the present simple

welcome class
Today:
(Reading: The Elephant Man)
Assignment on Showbie
The green exercise ( before the dog)
Your homework

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

welcome class
Today:
(Reading: The Elephant Man)
Assignment on Showbie
The green exercise ( before the dog)
Your homework

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Reading: The Elephant Man
In silence:

timer
15:00
timer
10:00

Slide 4 - Tekstslide

Goal
Na deze les kun je vragen  en ontkenningen met 'to do' maken.

Slide 5 - Tekstslide

Questions and negations with to do

Slide 6 - Tekstslide

Questions with 'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je do of does om een zin vragend te maken.


like chocolate.                                                 Do I like chocolate?

She likes chocolate.                                        Does she like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je does !

Na do en does krijg je het hele werkwoord!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

________ you like pizza?

A
Do
B
Does

Slide 9 - Quizvraag

_________ she play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 10 - Quizvraag

_______ they like chocolate?
A
Do
B
Does

Slide 11 - Quizvraag

_______ he live in London?
A
Do
B
Does

Slide 12 - Quizvraag

_______ your father have a red car?
A
Do
B
Does

Slide 13 - Quizvraag

________ these animals eat carrots?
A
Do
B
Does

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link

Homework
  • Check  Magister
  • Work in silence
  • When you're ready you can go on studying in Quizlet
  • no more than 2 persons at my desk
  • Good luck

Slide 23 - Tekstslide