Hoofdstuk 2: Ontdekkers en Verovering

Hoofdstuk 2 
Ontdekkers en veroveringen 


1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 37 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 200 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 
Ontdekkers en veroveringen 


Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we de aankomende lessen doen?

- Lessenserie van 4 lessen 

- Opdracht wereldkaart
- Opdracht Technologische uitvindingen
-Opdracht Logboek 
- Afsluitende lesSlide 2 - Tekstslide

Lesdoelen les 1
- Aan het einde van de les kunnen jullie over elke besproken ontdekkingsreiziger kort iets vertellen.
- Aan het einde van de les is het duidelijk wat de bedoeling van deze lessenserie is. (opdracht)
- Aan het einde van de les kunnen jullie zelfstandig de routes van de ontdekkingsreizigers uit tekenen. 

Slide 3 - Tekstslide

Uitleg opdracht: Logboek

Slide 4 - Tekstslide

Beroemde ontdekkingsreizigers

Schrijf tijdens de presentatie op bij welke ontdekkingsreiziger
 jouw interesse ligt!

Slide 5 - Tekstslide

Europese Expansie
De uitbreiding van de Europese handel en macht (koloniën) in andere werelddelen
Maar ook verspreiding Christendom etc. Specerijen 

Slide 6 - Tekstslide

Gevaren ontdekkingsreizen
Onbekende zeestromingen   
Stormen  
Voedselgebrek  
Onderlinge strijd
Ziektes! 
 
Rovers 

Slide 7 - Tekstslide

Hendrik de Zeevaarder (Portugal)


1434: Reis 
langs 
West-Afrikaanse 
kust

Slide 8 - Tekstslide

Bartolomeus Diaz (Portugal)
1488: Bereikt als eerste Europeaan Kaap de Goede Hoop

Slide 9 - Tekstslide

Christoffel Columbus (Spanje)
1492: Columbus ontdekt Amerika (Nieuwe Wereld)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Vasco da Gama (Portugal)
1498: Da Gama bereikt Indië

Slide 12 - Tekstslide

Marco Polo (Venetië)
Reizen naar het verre oosten

Slide 13 - Tekstslide

Ferdinand Magelhaes (Portugal)
 

Wereldreis 

Slide 14 - Tekstslide

Verdrag van Tordesillas ( 1498) 

Onder leiding van de paus werd de wereld buiten Europa verdeeld tussen Spanje en Potugal.  

Alles ten westen van gele lijn (groene gebied) was bezit van Spanje. 

Alles ten oosten van de gele
lijn (licht groene gebied) was
 bezit van Portugal. 

Slide 15 - Tekstslide

Willem Barentsz (Nederland) 

1596 Nova Zembla

Slide 16 - Tekstslide

Cornelis de Houtman (Nederland)

Reis naar Oost-Indië 

Slide 17 - Tekstslide

Haal bij de docent een wereldkaart!

1. Teken de routes van de verschillende besproken ontdekkingsreizigers in je wereldkaart (inclusief jaartal). Gebruik verschillende kleuren.  
 
2. Teken de verdeling van de wereld,besproken in het verdrag van Tordesillas.  

Je zou deze link kunnen gebruiken: http://www.barbaareducatie.nl/millo/

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide


Bespreken opdracht

Slide 21 - Tekstslide

                        Voor de volgende les

- Kies een ontdekkingsreiziger
 waar jij een logboek over
 wilt gaan schrijven! 
Denk er alvast over na! 

Slide 22 - Tekstslide

Les 2
Logboek duidelijk? 
Wereldkaart afmaken
Nieuwe opdracht

Slide 23 - Tekstslide

Doelen les 2
- Aan het einde van de les heb je een begin gemaakt met jouw eigen logboek. 
- Aan het einde van de les ken je tenminste 3 technologische uitvindingen van dit tijdvak. 


Slide 24 - Tekstslide

Maak een presentatie over verschillende technische uitvindingen die de ontdekkingsreizigers gebruikten.
- Gebruik de link in de classroom
- Geef per technische uitvinding aan: 

1. Waar en door wie het instrument werd uitgevonden
2. Waar de uitvinding voor gebruikt werd 
3. Voeg een afbeelding van de uitvinding toe

http://themas.studiogeschiedenis.nl/view?repo=studiovo&comp=gs-hv-thema-tijdvak5&subcomp=gs-hv-thema-tijdvak5-B1

Slide 25 - Tekstslide

Aan het werk!

Slide 26 - Tekstslide

Ben je klaar?
Begin met de ontdekkingsreiziger opdracht! 
(Logboek)

Slide 27 - Tekstslide

Voor de volgende les
- Verder werken aan je logboek ! 
- Voortgang bespreken met de docent

Slide 28 - Tekstslide

Les 3
- Inleverdatum afspreken! 
- Wereldkaart is af! 
- Opdracht technologische uitvindingen verder af maken
- Klaar? Logboek! 

Slide 29 - Tekstslide

Lesdoelen 
- Aan het einde van de les heb je een begin gemaakt of verder gewerkt aan je logboekje. 
- Aan het einde van de les heb je zelfstandig aan jouw eigen opdracht gewerkt!

Slide 30 - Tekstslide

Voor de volgende les
- Zorg ervoor dat je begonnen bent met het logboek! 
- De inleverdatum komt dichterbij! 

Slide 31 - Tekstslide

                    Les 4 

Slide 32 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

- 20 Minuten aan het logboek/ opdracht werken
- Filmpjes 
- Afsluiting 

Slide 33 - Tekstslide

Lesdoelen
- Aan het einde van de les heb jij jouw logboekje ingeleverd en afgerond.
- Aan het einde van de les heb kennis over het vreemde volk de "maya's" en kan jij uitleggen hoe deze mensen leefden.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Afsluiting 
- Even invullen: een enquete
  Evaluatie 

Slide 37 - Tekstslide