Articles/Plural/Vocab Version 2

Grammar Assignments
Are you ready?
1 / 39
volgende
Slide 1: Poll
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Grammar Assignments
Are you ready?

Slide 1 - Poll

articles (lidwoorden);
the, ___, ___

Slide 2 - Woordweb

What is the rule for a/an?

Slide 3 - Tekstslide

a / an
Gebruik “an” als het woord begint met het geluid van a, e, i, o, u (klinkers).
 “a” gebruik je als het daaropvolgende woord begint met een ander geluid (medeklinkers).

Slide 4 - Tekstslide

Example
A  bird
A child
An apple
An hour (want bij uitspraak hoor je “oour)
A one-way direction (want bij uitspraak hoor je “wwon-way)
A uniform (want bij uitspraak hoor je “yyuniform)

Slide 5 - Tekstslide

1. Patrick is… engineer.
A
a
B
an

Slide 6 - Quizvraag

2. She works at … university.
A
a
B
an

Slide 7 - Quizvraag

3. I can’t ride in … car.
A
a
B
an

Slide 8 - Quizvraag

4. I live in… new apartment
A
a
B
an

Slide 9 - Quizvraag

5. Look, there’s … airplane.
A
a
B
an

Slide 10 - Quizvraag

6. It was … easy job.
A
a
B
an

Slide 11 - Quizvraag

7. I eat … orange every day.
A
a
B
an

Slide 12 - Quizvraag

8. He arrived … hour ago.
A
a
B
an

Slide 13 - Quizvraag

9. John gave me … answer.
A
a
B
an

Slide 14 - Quizvraag

10. She has … piano at home.
A
a
B
an

Slide 15 - Quizvraag

He is ... European student.
A
an
B
a

Slide 16 - Quizvraag

Plurals - Meervoud
tree - trees (niet tree's)
taxi - taxis (niet taxi's)
pizza - pizzas (niet pizza's)

Nederlands: hobby's, pizza's
Engels: hobbies, pizzas
Slide 17 - Tekstslide

Plurals - Meervoud
1. Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y wordt de y vervangen door -ies
baby - babies (niet baby's)

2. Woorden die eindigen op een klinker + y => gewone regel (+s).
boy - boys (niet boies of boy's)

Slide 18 - Tekstslide

Plurals - Meervoud
Er zijn nog een aantal extra regeltjes voor meervouden. "Nouns"  (ZNW) die eindigen op -s, -ss, -x, -sh of -ch krijgen +es:

bus - buses
kiss - kisses
fix - fixes
brush - brushes

Slide 19 - Tekstslide

Plurals - Meervoud
1. noun +s (regular rule)
2. noun +es  (nouns that ends with s, ss, x, sh, ch)
3. noun +ies (for words ending with "medeklinker" + y)


Slide 20 - Tekstslide

table =

Slide 21 - Open vraag

mile =

Slide 22 - Open vraag

lady =

Slide 23 - Open vraag

hobby =

Slide 24 - Open vraag

skirt =

Slide 25 - Open vraag

button
A
button's
B
buttons

Slide 26 - Quizvraag

class
A
class'
B
classes

Slide 27 - Quizvraag

city
A
cities
B
city's

Slide 28 - Quizvraag

hair – every – her – washes – she – day =

Slide 29 - Open vraag

Slide 30 - Video

What does "apprentice" mean?

Slide 31 - Open vraag

Hoe zeg je stage(plek) in het Engels?
A
apprenticeship
B
internship
C
scholarship
D
traineeship

Slide 32 - Quizvraag

What is the opposite of 'employment'

Slide 33 - Open vraag

What does "employment benefit" means in Dutch?
A
arbeidsvoordeel
B
uitkering UVW

Slide 34 - Quizvraag

A commuter travels a long distance to and from work.
A
true
B
false

Slide 35 - Quizvraag

Translate to Dutch: The job centre had a vacancy for a secretary.

Slide 36 - Open vraag

Translate to Dutch: Can I give your name as a reference?

Slide 37 - Open vraag

Translate to English: Mijn stage duurde zes maanden.

Slide 38 - Open vraag

How did this lesson go?
😒🙁😐🙂😃

Slide 39 - Poll