cross

PWS introductielessen donderdagmiddag

Profielwerkstuk schooljaar 20-21
Les 1
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Profielwerkstuk schooljaar 20-21
Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Profielwerkstuk
  • Verplicht onderdeel schoolexamen
  • Duo's
  • Onderwerk is gerelateerd aan jullie profielkeuze (opleidingen/beroepen)
  • Interview beroepsbeoefenaar
  • Beschrijving van relevante opleidingen

Slide 3 - Tekstslide

Eén van de verplichte onderdelen van het examen is het maken van een profielwerkstuk.  
Het werkstuk maak je samen met een leerling uit jouw mentorgroep. Het onderwerp van het profielwerkstuk mag je samen met je werkpartner zelf kiezen, maar het moet wel iets te maken hebben met opleidingen en/of beroepen uit de door jou gekozen sector. Een vast onderdeel van het profielwerkstuk is een interview met een beroepsbeoefenaar en een beschrijving van een of meerdere opleidingen en beroepen die met jouw onderwerp te maken hebben. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Met het maken van een goed profielwerkstuk kun je laten zien dat je in voldoende mate de vaardigheden beheerst die je nodig hebt om met succes je vmbo-, je mbo– of eventueel je havo-opleiding aan te pakken en af te sluiten.
Je moet dan denken aan vaardigheden als: 

• informatie zoeken en vinden;
• samenwerken;
• plannen;
• afspraken maken en nakomen;
• presenteren.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Tijdspad

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Tijdspad

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presenteren
Uiteindelijk moet je je werkstuk presenteren. De presentatie wordt gehouden tijdens de vaklessen Nederlands en het cijfer telt mee voor het schoolonderzoek Nederlands.


LET OP: die presentatie binnen het vak Nederlands dient ook weer aan een aantal eisen te voldoen. Let dus goed op de uitleg bij het vak Nederlands en houd je aan de afgesproken regels.

Slide 8 - Tekstslide

Uiteindelijk moet je je werkstuk presenteren. De presentatie wordt gehouden tijdens de vaklessen Nederlands en het cijfer telt mee voor het schoolonderzoek Nederlands.


LET OP: die presentatie binnen het vak Nederlands dient ook weer aan een aantal eisen te voldoen. Let dus goed op de uitleg bij het vak Nederlands en houd je aan de afgesproken regels:
Hoofd- en deelvragen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uiteindelijk moet je je werkstuk presenteren. De presentatie wordt gehouden tijdens de vaklessen Nederlands en het cijfer telt mee voor het schoolonderzoek Nederlands.


LET OP: die presentatie binnen het vak Nederlands dient ook weer aan een aantal eisen te voldoen. Let dus goed op de uitleg bij het vak Nederlands en houd je aan de afgesproken regels:

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk opdracht les 2:
Zoek op internet naar een artikel dat past bij jouw profiel (landbouw, techniek, economie of zorg en welzijn).

Het artikel moet ongeveer 2 A-4tjes lang zijn. 

Schrijf een samenvatting van ongeveer 3/4 A-4 over het artikel. Mail jouw samenvatting uiterlijk de woensdag voor jouw volgende PWS les naar de docent. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zoek op internet naar een artikel dat past bij jouw profiel (landbouw, techniek, economie of zorg en welzijn).

Het artikel moet ongeveer 2 A-4tjes lang zijn. 

Schrijf een samenvatting van ongeveer 3/4 A-4 over het artikel. Mail jouw samenvatting uiterlijk de woensdag voor jouw volgende PWS les naar de docent. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Profielwerkstuk schooljaar 20-21
Les 2

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stukken tekst uit een bron kopiëren zonder de bron te vermelden is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het coveren van een liedje is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een citaat in een boek met bronvermelding is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een citaat in een boek zonder bronvermelding is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Iets rechtstreeks overnemen van Wikipedia is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Namaak van merkkleding is ook plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plagiaat is een vorm van stelen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een tv-serie maken over het levensverhaal van Johan Cruijff is plagiaat
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb zelf wel eens plagiaat gepleegd. Leg uit waarom wel of niet.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik neem regelmatig letterlijk dingen over van wikipedia of scholieren.com.

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Staatsieportret koning is plagiaat: Wat vind jij?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is plagiaat?
Plagiaat of letterdieverij is het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierbij wordt een werk van literatuur, wetenschap of kunst gebruikt en vervolgens gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

     Hoe moet 
   het dan wel?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Plagiaat bestaat in vele soorten en maten. Niet alleen in werkstukken of in muziek. Maar er zijn nog veel meer verschillende vormen van plagiaat. Plagiaat kan onder andere voorkomen bij:• Scholieren
• TV-formats


• Films
    • Muziek
    • Games
   • Logo’s
 • Kunst
               • Wetenschap

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht Plagiaat:

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wetgeving op plagiaat
"Deze inbreuk op de plagiaatwetgeving vervalt in volgende gevallen: 
- indien het gaat om een beperkt geciteerd onderdeel dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk erfgoed
- indien het gaat om algemeen verspreide kennis;
- indien de nabootsing kadert in een satirische context;"

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Casus 3: Melanie Trump

Plagiaat of niet?
A
Ja
B
Nee

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Casus 4: Opstel over Walewein
'Walewein bestaat uit een algemene verhaallijn die wordt doorbroken door zes losse erhalen. De roman van Walewein is eigenlijk grotendeels geïnspireerd op Floris ende Blancefloer. De gelijkenissen tussen de twee zijn zo talrijk dat we wel moeten besluiten dat Walewein op dit verhaal gebaseerd is.' (leerling J.V.)

Originele tekst:
'In Walewein wordt de hoofdhandeling door een zestal losse verhalen onderbroken. Laat men deze nevenepisoden buiten beschouwing, dan vertoont Walewein in grote lijnen en in details opvallende overeenkomsten met de Floris ende Blancefloer. De gelijkenissen zijn zo talrijk en divers, dat we wel moeten besluiten dat Walewein op dit verhaal teruggaat.' (uit: De voorgeschiedenis van Walewein, A.M. Duinhoven, 2017)

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Walewein is [...] geïnspireerd op Floris ende Blancefloer. De gelijkenissen tussen de twee zijn zo talrijk dat we wel moeten besluiten dat Walewein op dit verhaal gebaseerd is.'

Plagiaat of niet?
A
Ja
B
Nee

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Casus 5: Opstel over psycholinguïstiek
'Sommige onderzoekers beweren "dat onze taalproductie zich niet enkel in het gebied van Broca afspeelt, maar zich verspreid afspeelt over het gehele frontale linkerhersenkwartaal."' (leerling T.D.)

Originele tekst:
'... en hieruit blijkt dat onze taalproductie zich niet enkel in het gebied van Broca afspeelt [...] maar zich verspreidt afspeelt over het gehele frontale linkerhersenkwartaal.' (Heimlegger & Conradsen, 2017)

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Sommigen beweren "dat onze taalproductie zich niet enkel in het gebied van Broca afspeelt, maar zich verspreid afspeelt over het gehele frontale linkerhersenkwartaal."'

Correcte bronvermelding?
A
Ja
B
Nee

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies