Stagevoorbereiding

Stage, waar hebben we het over?
- wat wil jij?
- wat zijn jouw competenties?
- waar, bij wat voor soort bedrijf?
- eisen, gesteld aan het bedrijf?
- hoeveel tijd gaat er in zitten?
- welke dag(en)?
- wat moet jij doen?
- wanneer starten?
- wanneer klaar?

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Stage, waar hebben we het over?
- wat wil jij?
- wat zijn jouw competenties?
- waar, bij wat voor soort bedrijf?
- eisen, gesteld aan het bedrijf?
- hoeveel tijd gaat er in zitten?
- welke dag(en)?
- wat moet jij doen?
- wanneer starten?
- wanneer klaar?

Slide 1 - Tekstslide

Stagevoorbereiding

Slide 2 - Tekstslide

Wat ga je daar leren?

Slide 3 - Open vraag

Werk aan de winkel

Slide 4 - Tekstslide

Wat wil jij, wat zijn jouw competenties?
- waar ligt je voorkeur?
- waar ligt je kennis?
- welke ervaring?
- wat wil je specifiek leren?
- wat is je netwerk?

Slide 5 - Tekstslide

Waar, bij wat voor soort bedrijf wil je dit gaan leren?

Slide 6 - Tekstslide

Aan welke eisen moet het bedrijf voldoen?
- accreditatie bij SBB- aansluiten bij visie van Het Perron

Slide 7 - Tekstslide

Hoeveel tijd gaat erin zitten?
- leerjaar 1: 325
- leerjaar 2: 325
          totaal: 650

Uren worden alleen
geaccepteerd als ze zijn
verantwoord op urenkaart!

Slide 8 - Tekstslide

Welke dag(en)?
- donderdag
- in de loop van het jaar ook woensdag of vrijdag

nb. afwijkingen vanwege corona worden meegenomen wanneer deze actueel worden.

Slide 9 - Tekstslide

Wanneer ben je klaar?
- als je voldaan hebt aan de gestelde uren
- als je de examens Vakleer hebt gehaald
- als je de Proeve van Bekwaamheid 
   hebt behaald

Slide 10 - Tekstslide

Wat moet jij doen?
- Denk mee over een voor jou geschikt stagebedrijf
   (bedenk dat niet ieder bedrijf geschikt is)
- Maak een CV met je diploma, 
   opleiding, (werk-)ervaring
- Maak een motivatie 
   die jouw keuze ondersteunt

Slide 11 - Tekstslide

Vervolgstappen
- Denk na over een voor jou geschikt stagebedrijf
- Kom met een voorstel bij de docent
- Goedkeuring door docent
- Voorgesprek docent / stagebedrijf
- Goedkeuring door stagebedrijf
- Voorbereiding CV en motivatie door student
- Presentatie student bij stagebedrijf
- administratieve zaken (zie volgende slide)
- Start BPV

Slide 12 - Tekstslide

Administratieve zaken
- Aanvraagformulier BPV overeenkomst
- Na toestemming invullen
- Direct terug naar school, naar Magda
- Hierna komt de BPV-overeenkomst in 3-voud
           1 voor school
            1 voor stagebedrijf
            1 voor jezelf
na ondertekening is ook de verzekering geregeld


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide