Statistisch onderzoek

Groepen verdelen!
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Groepen verdelen!
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is statistiek?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

1. 
2.
3. 
Statistisch onderzoek

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden in de praktijk...

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Coronavaccin
Reclame

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Gegevens verzamelen


Onderzoek: Wat zijn monsters? 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveelheid
Geen hoeveelheid
Wat is een monster?
1. Hoeveel ogen heeft een monster ? 
2. Welk karakter heeft een monster ?
3. Hoeveel keer eet een monster per dag? 
4. Wat is de favoriete activiteit van een monster?

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe groot is het monster van Loch Ness?
A
Categorische variabele
B
Numerieke variabele

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel mensen heeft deze Djinn in zijn bezit?
A
categorische variabele
B
numerieke variabele

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Link

Deze slide heeft geen instructies

1. Gegevens verzamelen....
Deel 1: Ontwerp een enquête via 'Google Forms' waarbij je 
onderzoekt wat jouw klasgenoten beschouwen als een monster.  

  • Stappenplan + individuele begeleiding coach.
  • Onderzoeksvraag: 'Wat is een monster'
  • 4 vragen: 2 categorische & 2 numerieke variabelen
  • Groepsvorming: 4 groepen van 3 leerlingen. 
  • Tijdspanne: 20 minuten. (na 15 minuten enquête versturen + beantwoorden)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

2. Analyseren van gegevens

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij het woord 'centrummaten'?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het rekenkundig gemiddelde van onderstaande reeks is...
2, 5, 6, 3
A
5
B
2
C
3
D
4

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Van welke variabelen kunnen we het rekenkundig gemiddelde berekenen?
A
Categorische variabelen
B
numerieke variabelen

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Toepassing: Rekenkundig gemiddelde 'Hoe groot is een monster?'
--> opgelet tabel voor centimeter omzetten naar meter. 
Antwoord: 5,875
Analyseer jouw Google Forms! Kies een vraag waarop het antwoord een numerieke variabele is en bereken het rekenkundig gemiddelde.
Wij zijn klaar

Slide 18 - Poll

- Vraag stellen: 
Rond dit getal dat jullie berekend hebben, situeren zich de meeste antwoorden van jullie klas. Hadden jullie dit verwacht?  
De mediaan van onderstaande reeks is...
2, 5, 6, 3
A
2
B
4
C
3
D
5

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Van welke variabelen kunnen de mediaan berekenen?
A
Categorische variabelen
B
numerieke variabelen

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Link

Toepassing: mediaan 'Hoe groot is een monster?'
--> Antwoord: 
0,50 1 1 1 1 1 2 2 2 2 10
mediaan = 1 
Analyseer jouw Google Forms! Kies een vraag waarop het antwoord een numerieke variabele is en bereken de mediaan.
Wij zijn klaar

Slide 22 - Poll

Dit getal ligt mooi in het midden van alle antwoorden. 
3. Gegevens voorstellen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Link

Hoe heet deze grafische voorstellingen die jullie hier zien? 
--> Hint 'welke vlakke figuur'? 
Cirkeldiagram. 

Enkele vragen: 
1. Hoeveel percent van de mensen die deze enquête ingevuld heeft, vindt dat monsters kwaadaardig moeten zijn? 
36,4%
2. Hoeveel ogen moet een monster hebben, denken de meeste mensen? 
1 oog
3. Welke kleur werd het minst op gestemd? 
onzichtbaar
Analyseer de cirkeldiagrammen binnen jouw Google Forms.
Wij zijn klaar

Slide 25 - Poll

Opgelet: Coaching van de individuele mentor binnen het groepje is hierbij heel belangrijk.