B.B. les 2

Herhaling 
1  Administratie en Boekhouding 
(waar was die ook alweer voor?)
2 Functies van de Boekhouding
  • Waarom een onderneming een boekhouding heeft
  • Handelsonderneming & Eenmanszaak
3 De Inventarislijst


1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economie

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Herhaling 
1  Administratie en Boekhouding 
(waar was die ook alweer voor?)
2 Functies van de Boekhouding
  • Waarom een onderneming een boekhouding heeft
  • Handelsonderneming & Eenmanszaak
3 De Inventarislijst


Slide 1 - Tekstslide

De Balans

Slide 2 - Tekstslide

De balans
< de verkorte inventarislijst

Slide 3 - Tekstslide

De Balans
Definitie Balans: een overzicht van de bezittingen en schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment.
  • Met het eigen vermogen en vreemd vermogen kan niet worden betaald.

Liquide Middelen: Kasgeld en direct opeisbare tegoeden bij de bank (Betalen kunnen we alleen met geld).

Slide 4 - Tekstslide

De Balans
Op de balans kunnen we zien:
  1. Welke bezittingen door de onderneming zijn aangeschaft (Activa-> Debetzijde);
  2. Hoe de onderneming aan het geld is gekomen om de bezittingen te kunnen aanschaffen.


Slide 5 - Tekstslide

De Balans
  • De bronnen waaruit de activa wordt betaald-> Vermogen (Eigen vermogen en Vreemd vermogen
  • Eigen Vermogen en vreemd vermogen -> Schulden van de onderneming (rechterkant)
  • Eigen vermogen en vreemd vermogen -> Passiva

Slide 6 - Tekstslide

Balans
wat doe ik met mijn geld?

- Ik koop spullen die langer dan 1 jaar meegaan = VASTE ACTIVA
- Ik koop spullen die korter dan een jaar meegaan = VLOTTENDE ACTIVA
-Kasgeld en banktegoeden van een onderneming = 
LIQUIDE MIDDELEN

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Rekening-courant krediet
Bij rekening-courant krediet krijgt de onderneming toestemming van de bank om tot een bepaald maximumbedrag rood te staan, het kredietplafond. 

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld 2 

Slide 10 - Tekstslide

In welke 3 groepen kun je de debetzijde van de balans verdelen?
A
Activa, Passiva en Liquide middelen
B
Vaste activa, Vlottende activa en Passiva middelen
C
Vaste activa, Vlottende activa en Liquide middelen
D
Activa, Vaste activa en Vlottende middelen

Slide 11 - Quizvraag

Het vreemd vermogen is hetzelfde als
A
de kortlopende schulden van een bedrijf
B
de langlopende schulden van een bedrijf
C
alle schulden van een bedrijf
D
het eigen vermogen

Slide 12 - Quizvraag

Rekening-courant is:
A
Vreemd vermogen lang
B
Schuld op lange termijn
C
Vordering op een debiteur
D
Dagelijks opzegbaar krediet

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Huiswerk
Lees pagina 4 van de reader 
en zorg dat je de begrippen die 
horen bij de balans hebt 
onthouden en kan toepassen 
volgende les.

Slide 16 - Tekstslide

vragen?

Slide 17 - Tekstslide

Tot volgende week!

Slide 18 - Tekstslide