Doelgroep & Kunst Community Art

Bij 'Kunst en Cultuur en Community Art
denk ik aan...
1 / 25
volgende
Slide 1: Woordweb
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Bij 'Kunst en Cultuur en Community Art
denk ik aan...

Slide 1 - Woordweb

Om even low key te starten. Laat de studenten inloggen en vertellen waar ze aan denken bij de woorden 'Kunst en Cultuur in de Wijk'
Kunst & Cultuur in de Buurt is soms Community Art. (Art by Community)

Community art
Community art is kunst voor, door en met de buurt. Kunstenaars en bewoners trekken samen op in het maken van kunst. Verhalen van plekken of mensen en/of sociaal maatschappelijke vragen worden ingezet als artistiek gegeven. 

Wat is community art?
Community art is een kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk.

Waarom community art?
Samen met bewoners en kunstenaars te werken aan verbinding, welzijn en positieve gezondheid.


Community art vindt zijn plek in participatie en activering om in buurten aan inclusie en diversiteit te werken. Community art kan ook bijdragen aan sociale veranderingen of gebiedsontwikkeling van pleinen of buurten.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een impressie

Slide 3 - Tekstslide

Bij Kunst en Cultuur kunnen we denken aan:
- Met elkaar creatief bezig zijn, de wijk opleuken
- Een danscultuur
- Theater op de straat
- Muurschilderingen en/of graffiti

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kunst in de wijk
 • Graffiti
 • Beschilderingen op muren
 • Beelden
 • Gedecoreerde objecten
 • Bijzondere beplanting
 • Gedecoreerde tegels
 • Museum, galeries, expositie-ruimte en theater

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf eens op voor jezelf...
 • Welke vormen van Kunst ken je?
 • Waarom zijn ze er?
 • Heeft kunst altijd een boodschap?
 • Welke rol heeft kunst voor anderen?
We gaan nu een filmpje kijken van 7 min

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar kan jij je in vinden als aanstaande Sociaal Werker?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het Project
 • 8 weken 
 • Eindproduct = Kunstwerk voor en door je doelgroep
 • Samen iets creëren
 • Het betrekken van je doelgroep
 • Koppeling van Kunst en Cultuur met de Sociaal Werker

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een website induiken
 • Sociaal Werk wordt ingezet voor hulpvragen in een wijk
 • Kunst en Cultuur wordt ingezet voor verbinding
 • Scroll eens door de website, lees één artikel dat jou interesseert
 • Welk artikel spreekt jou het meeste aan? Vertel ons waarom
  Website: https://www.buurtwijs.nl/tag/cultuurverschillen 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende les
In groepjes verder van max 4
Idee bedenken
Inspiratie opdoen  en starten met je plan!
Wat wil je leren?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoop je te leren?

Slide 24 - Woordweb

Dit kunnen we eventueel weer meenemen naar de volgende lessen. Aansluiten op behoeften, kijken of we het kunnen koppelen aan de onderwerpen per week.
Als afsluiten: wat neem je mee vanuit deze les?

Slide 25 - Open vraag

Vraag de studenten wat ze interessant vonden tijdens de les, wat ze nieuwsgierig heeft gemaakt of waarover ze zich hebben verbaasd.