K2 Past simple vs past continuous

past simple vs past continous
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

past simple vs past continous

Slide 1 - Tekstslide

Les doel
Uitleg over de past simple.
Uitleg over de past contiuous.
Wanneer gebruik je welke?

Slide 2 - Tekstslide

The past continous 
Je gebruikt de 'past continuous' als je wilt zeggen dat iets aan de gang was in de verleden tijd (vandaar 'continuous')

1.  Miss Snijders was driving to Rijssen, when snow started to fall. 
2.  The students of K2 were writing down notes during English class.  

Slide 3 - Tekstslide

Hoe vorm je de past continuous?
- de verleden tijd van to be : was/were + ww+-ing
I was doing
you were doing
he/she/it was doing
we were doing
you were doing
they were doing

Slide 4 - Tekstslide

Past Continuous
Past tense of the verb 'to be' and verb + ing
I was playing
You were playing
He was playing
We were playing
You were playing
They were playing

Slide 5 - Tekstslide

wanneer gebruik je de past continuous?
A
als iets aan de gang is
B
als iets gister is gebeurd
C
als iets aan de gang was
D
als je wil zeggen wat je doet

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de correcte past continuous voor in deze zin:
I ............... to repair my bike when he offered to help me. (to try)
A
trying
B
am trying
C
was trying
D
tried

Slide 7 - Quizvraag

Past Continous vs. Past Simple
Past Continuous = aan de gang in het verleden (waren aan het..., zaten te...)
Past Simple = iets gebeurde op een bepaald moment in het verleden

Slide 8 - Tekstslide

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:


  • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
  • geeft de Past Simple de korter durende actie aan


De PS "onderbreekt" de PC.


Slide 9 - Tekstslide

Past Simple
ww + -ed

Onregelmatig werkwoord (2e rijtje)

He cleaned the house yesterday.
She did the dishes.

Slide 10 - Tekstslide

Past Continuous
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.
We were walking to school.

Slide 11 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC (-ing vorm) de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

When Mary called him Peter was sleeping.
Het slapen duurt langer dan het roepen.

Slide 12 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC (-ing vorm) de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 13 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC (-ing vorm) de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

I was singing when I fell down the stairs.
Het zingen duurt langer dan het vallen van de trap.

Slide 14 - Tekstslide

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 15 - Quizvraag

Past simple or Past continuous?

I was having a shower yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 16 - Quizvraag

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 17 - Quizvraag

He ____ (break) his leg, when he _____ (play) frisbee.
A
breaks - played
B
broke - was playing
C
was breaking - played
D
broke - played

Slide 18 - Quizvraag

I ______ (fall) asleep, while I ________ (watch) TV.
A
fell - watched
B
was falling - was watching
C
was falling - watched
D
fell - was watching

Slide 19 - Quizvraag

The phone _____ (ring), when I _______ (sit) on the toilet.
A
rang - was sitting
B
was ringing - was sitting
C
rings - was sitting
D
rang - sat

Slide 20 - Quizvraag

We __________ (wait) for Jane, when she __________ (come) around the corner.
A
was waiting - came
B
were waiting - came
C
waited - was coming
D
waited - came

Slide 21 - Quizvraag

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 22 - Quizvraag

Ik snap de grammatica
A
Ja
B
Ja, maar wil meer oefenen
C
Nee
D
Niet helemaal, heb meer uitleg/oefening nodig

Slide 23 - Quizvraag