JCD 2 Marketing les 1

Marketing les 1
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Marketing les 1

Slide 1 - Tekstslide

Groep in Lesson up

Slide 2 - Tekstslide

Marketing

Slide 3 - Woordweb

Hoe kom je achter de wensen en behoeften van (potentiële) klanten?

Slide 4 - Open vraag

Marktonderzoek
Hoe kom je achter de wensen en behoeften van (potentiële) klanten?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)
1. Formuleren van het probleem/probleem analyse (doelstelling / onderzoeksvragen)

2. Opstellen marktonderzoeksplan ( welke onderzoeksvormen)

3. Verzamelen gegevens van de gegevens (deskresearch/ fieldresearch)

4. Analyse en interpretatie van de gegevens

5. Rapportage en publicatie van de resultaten

6. Feedback (terugkoppeling maar probleem)


Slide 7 - Tekstslide

1. Probleemstelling/ Probleemanalyse
 • Bij marktonderzoek is de probleemstelling het onder woorden brengen van de moeilijkheid waarmee een organisatie zit
 • Formuleren probleemstelling(en) erg belangrijk anders zouden de verkeerde (niet relevante) gegevens verzameld kunnen worden
 • Belangrijk: Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?
 • Marktonderzoek --> bruikbare informatie verkrijgen
 • Wie zijn de onderzoeksdoelgroepen?

Slide 8 - Tekstslide

Fasen Marktonderzoek

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Welke 2 verschillende onderzoeksdoelgroepen zijn er binnen Marktonderzoek?

Slide 11 - Open vraag

Welke 2 verschillende onderzoeksdoelgroepen zijn er binnen Marktonderzoek?
 • Consumenten
 • Bedrijven 

Slide 12 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
In plan staat:
 • Hoeveel tijd en geld dit onderzoek gaat kosten
 • Met welke onderzoeksmethoden je gaat werken
 • Hoe je de uitkomsten gaat rapporteren en presenteren
Het onderzoeksplan beschrijft hoe een marktonderzoek verloopt.

Slide 13 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Het bestaat uit 4 onderdelen:
 

 • Tijdspad
 • De begroting
 • De onderzoeksmethode
 • Rapportagevorm

Slide 14 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Belangrijk = haalbaarheid van onderzoek

3 eisen m.b.t. de haalbaarheid  
 • Geeft het antwoord op belangrijke vragen
 • Kan het binnen de gewenste tijd worden uitgevoerd
 • Zijn de kosten acceptabel

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van marktonderzoek

 • Desk research: gericht zoeken naar informatie op  (reeds bestaande gegevens)

 • Field research: gericht zoeken naar “eigen” informatie Deze gegevens zijn nog niet eerder verzameld.


Slide 17 - Tekstslide

Wat zijn bronnen voor Desk research?
(meerdere antwoorden zijn juist)
A
Enquête
B
Geboortecijfers gemeente
C
Eigen administratie
D
Vragenlijst

Slide 18 - Quizvraag

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van marktonderzoek
 • Desk research: gericht zoeken naar informatie op bijvoorbeeld 
 • websites, 
 • CBS
 • in vakbladen, 
 • gemeente, 
 • vakverenigingen
 • in het bedrijf zelf 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van marktonderzoek
 • Field research: gericht zoeken naar “eigen” informatie , bijvoorbeeld
 • Enquête
 • Smaaktest
 • Groepsdiscussie
 • Experiment


Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn bronnen van Fieldresearch?
(meerdere antwoorden zijn juist)
A
Enquête
B
Smaaktest
C
CBS
D
Interview

Slide 23 - Quizvraag

Huiswerk voor volgende week
Stichting Praktijkleren:
- Opdrachten rond thema's
-  Marktonderzoek
- Taken
- Dagelijks leven opdracht 1Slide 24 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide