cross

De Club van Lelijke Kinderen - Movies that Matter Educatie

De Club van Lelijke Kinderen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsGeschiedenis+1BasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film De Club van Lelijke Kinderen. Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen de film De Club van Lelijke Kinderen (2011, Jonathan Elbers). De film gaat over Paul, een jongen die wordt opgesloten door President Isimo omdat hij flaporen heeft. Samen met Sara, Kai en De Club van Lelijke Kinderen komt hij in opstand tegen de president! Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • Oorlogsverleden
 • Discriminatie
 • Uitsluiting
 • Racisme.

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kunnen leerlingen:
 • beschrijven waar de film over gaat;
 • twee hoofdpersonages uit de film beschrijven;
 • verschillen beschrijven tussen de school van Paul uit de film en de eigen school;
 • overeenkomsten benoemen tussen gebeurtenissen uit de film en de Tweede Wereldoorlog.
 • in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind de rechten aanwijzen die in de film terugkomen.
 • de betekenis van kleurgebruik in film uitleggen
 • een bekend verhaal uit de Griekse mythologie, over het Paard van Troje, benoemen.
Opzet van de les
Deze les bestaat uit 5 delen:
1. Voor de film
2. De film
3. Verwerkingsopdrachten
4. Verdiepingsopdrachten (bij de vakken: Geschiedenis, Maatschappijleer/Mens&Maatschappij en/of CKV)
5. Afsluiting

Werkwijze
 • In deze les bekijk je de film. De film is in deze les opgenomen. Je hoeft de film alleen maar aan te klikken.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide, door op de printknop te drukken rechtsboven in het scherm.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
 • In de bijlage vind je nog een algemene, uitgebreide docenthandleiding, die je helpt door deze les te navigeren. Heb je al meer ervaring met het geven van onze lessen? Dan heb je de docenthandleiding waarschijnlijk niet meer nodig.

Onderdelen in deze les

De Club van Lelijke Kinderen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les van Movies that Matter bij de film De Club van Lelijke Kinderen.

Deze les bestaat uit 5 delen:
1. Voor de film
2. De film
3. Verwerkingsopdrachten
4. Verdiepingsopdrachten (bij de vakken: Geschiedenis, Maatschappijleer/Mens&Maatschappij en/of CKV)
5. Afsluiting

In deel 4 zijn voor de vakken Geschiedenis, Maatschappijleer/Mens&Maatschappij en CKV verschillende paden te kiezen.


Deel 1: Voor de film

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1: Voor de film
In dit eerste deel bereiden de leerlingen zich voor op het kijken van de film.
Je hebt vast wel eens gehoord over discriminatie. Wat betekent dit woord eigenlijk?
Aan welke woorden denk je nog meer bij discriminatie?

Slide 3 - Tekstslide

In deze slide halen de leerlingen voorkennis op en wordt duidelijk welke kennis leerlingen nog missen om met de film aan de slag te kunnen.

Bespreek met de leerlingen het thema 'discriminatie':
 • Wat betekent dit woord eigenlijk?
 • Aan welke woorden denk je nog meer bij discriminatie?
Deel 2: De film

Slide 4 - Tekstslide

Deel 2: De film
In dit tweede deel gaan de leerlingen de film kijken. Tijdens het kijken gaan ze letten op een aantal aspecten in de film. In de volgende slide staan een aantal tips, waar leerlingen op kunnen letten, en vragen, die ze in hun achterhoofd kunnen houden.

Vertel leerlingen eventueel alvast over de film.

Synopsis van de film
Paul is een jongen van 11 jaar met grote flaporen. Op school wordt hij vaak gepest. Op een dag komt een schoolbus voorgereden. De schooldirecteur zegt dat er klassenfoto's gemaakt worden. De kinderen die het mooist op de foto staan mogen mee op de schoolreis. Paul is één van de 'gelukkigen'.

In de bus is iedereen blij en uitgelaten. Maar volgens Paul klopt er iets niet. Alle kinderen hebben iets opvallends. De één heeft een bril, de ander is dik en hijzelf heeft flaporen! En de vrouw in de bus, Secretia is heel onaardig. Paul heeft door dat ze naar een geheime plek worden afgevoerd. Hij verzint een list en weet te ontsnappen.

Ondertussen kondigt president Isimo op tv aan dat er voor lelijke kinderen geen plek meer is in het land. Paul verstopt zich op school in een kast. Klasgenoot Sara betrapt hem, maar verraadt hem niet. Samen besluiten ze de kinderen te bevrijden. Zal het ze lukken?
Je gaat straks de film De Club van Lelijke Kinderen kijken. Als je op de vraagtekens klikt, zie je een aantal vragen. Let tijdens het kijken van de film goed op deze dingen en bedenk of je ze kunt beantwoorden.
Let goed op president Isimo. Hoe ziet hij eruit? En zijn kantoor?
Hoe gaan de klasgenoten van Paul in het begin van de film met Paul om? En later in de film?
Let op de kleuren in de film. Wordt er veel kleur gebruikt? Of juist niet?

Slide 5 - Tekstslide

In de volgende slide gaan de leerlingen de film kijken. Vraag hen tijdens de film goed te letten op de volgende zaken:
 • Let goed op president Isimo. Hoe ziet hij eruit? En zijn kantoor?
 • Hoe gaan de klasgenoten van Paul in het begin van de film met Paul om? En later in de film?
 • Let op de kleuren in de film. Wordt er veel kleur gebruikt? Of juist niet?

Slide 6 - Video

Bekijk met de leerlingen de film De Club van Lelijke Kinderen.
Deel 3: Filmanalyse

Slide 7 - Tekstslide

Deel 3: Filmanalyse
In dit derde deel analyseren de leerlingen de film aan de hand van vragen.
Opdracht:
Stel, je hebt in de bioscoop de première van deze film gezien. Na afloop vraagt iemand van het Jeugdjournaal waar de film over gaat. 

Beschrijf de film in ongeveer 10 zinnen.

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht: de inhoud samenvatten.
Stel, je hebt in de bioscoop de première van deze film gezien. Na afloop vraagt iemand van het Jeugdjournaal waar de film over gaat. Beschrijf in ongeveer 10 zinnen waar de film volgens jou over gaat.
Waarom heeft de film de titel De Club van Lelijke Kinderen?

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht: de titel van de film
Bespreek met de leerlingen:
 • Waarom heeft de film de titel De Club van Lelijke Kinderen?
Welk woord herken je in de naam Secretia?
Waarom denk je dat zij Secretia heet?
Kun je nog andere namen noemen uit de film met een speciale betekenis?
De filmmakers hebben goed nagedacht over de namen in de film. Isimo wordt in het Spaans gebruikt om te laten zien dat iets groot of belangrijk is. De dame in de schoolbus heet Secretia.

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht: personages.
De filmmakers hebben goed nagedacht over de namen in de film. Isimo wordt in het Spaans gebruikt om te laten zien dat iets groot of belangrijk is. De dame in de schoolbus heet Secretia.

Bespreek met de leerlingen de naam Secratia:
 • Welk woord herken je hierin?
 • Waarom denk je dat zij Secretia heet?
 • Kun je nog andere namen noemen uit de film met een speciale betekenis?
Vind je dat de school van Paul op jouw eigen school lijkt?
Welke verschillen met jouw school zie je?
Welke overeenkomsten met jouw school zie je?

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht: analyse.
In deze opdracht vergelijken leerlingen de school van Paul met de eigen school. Bespreek met hen de vragen:
 • Vind je dat de school van Paul op jouw eigen school lijkt?
 • Welke verschillen zie je?
 • Welke overeenkomsten zie je?
Lees de teksten over gebeurtenissen uit de film.
Welk kinderrecht hoort er volgens jou bij deze gebeurtenissen uit de film?
Gebeurtenis #1
Sara en Paul maken gekke foto's van elkaar met hun telefoon. Die plaatst Sara op internet bij de groep 'de Club van Lelijke Kinderen' die ze hebben aangemaakt.
Gebeurtenis #3
President Isimo heeft Pauls klasgenoten in een ruimte opgesloten. Hij schreeuwt tegen ze en zwaait dreigend met een stok.
Gebeurtenis #2
Uber-Kleiner neemt een wild trappelend meisje onder zijn arm mee uit het huis. Hij duwt haar in zijn auto en rijdt weg.
Gebeurtenis #4
De schooldirecteur komt met Secretia de klas in. Hij noemt de namen van de leerlingen die op schoolreis mogen. Eenmaal in de bus blijkt dat ze helemaal niet op schoolreis gaan.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht: Het Kinderrechtenverdrag.
Bekijk met de leerlingen het Kinderrechtenverdrag via deze link. In de slide staan enkele situaties uit de film beschreven. Laat leerlingen bij elke situatie opzoeken welk kinderrecht erbij hoort. Dit kan zowel individueel, in kleine groepjes als klassikaal gedaan worden. Bespreek indien nodig met de leerlingen waarom dit kinderrecht aan de orde is in de desbetreffende situatie.

De situaties zijn als volgt:
1. Sara en Paul maken gekke foto's van elkaar met hun telefoon. Die plaatst Sara op internet bij de groep 'de Club van Lelijke Kinderen' die ze hebben aangemaakt.
Antwoord: Het kinderrecht dat bij deze situatie hoort is artikel 15: Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten.

2. Uber-Kleiner neemt een wild trappelend meisje onder zijn arm mee uit het huis. Hij duwt haar in zijn auto en rijdt weg.
Antwoord: Het kinderrecht dat bij deze situatie hoort is artikel 35: Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of verhandelen.

3. President Isimo heeft Pauls klasgenoten in een ruimte opgesloten. Hij schreeuwt tegen ze en zwaait dreigend met een stok.
Antwoord: Het kinderrecht dat bij deze situatie hoort is artikel 37: Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis. Je mag niet gemarteld worden, en geen levenslang of de doodstraf krijgen.

4. De schooldirecteur komt met Secretia de klas in. Hij noemt de namen van de leerlingen die op schoolreis mogen. Eenmaal in de bus blijkt dat ze helemaal niet op schoolreis gaan.
Antwoord: Het kinderrecht dat bij deze situatie hoort is artikel 27: Je hebt recht op onderwijs.
Welke list verzinnen de Grieken om Troje binnen te komen?
Welke list verzinnen Paul en Sara om hun klasgenoten te bevrijden?
Zie je overeenkomsten met het verhaal over het Paard van Troje?
Zie je ook verschillen?

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht: Het Paard van Troje
Bekijk met de leerlingen het filmpje over het Paard van Troje. Dit verhaal brengt Paul en Sara in de film op een idee om hun klasgenoten te bevrijden.

Bespreek naar aanleiding van het filmpje met de leerlingen de volgende vragen:
 • Welke list verzinnen de Grieken om Troje binnen te komen?
 • Welke list verzinnen Paul en Sara om hun klasgenoten te bevrijden?
 • Zie je overeenkomsten met het verhaal over het Paard van Troje?
 • Zie je ook verschillen?
Deel 4: Verdiepingsopdrachten

Slide 14 - Tekstslide

Deel 4: Verdiepingsopdrachten.
In het vierde deel vind je verdiepingsopdrachten voor de vakken Geschiedenis, Maatschappijleer/Mens&Maatschappij en CKV. Kies de opdrachten die voor jouw klas relevant zijn.
Verdiepingsopdracht
Geschiedenis
Links zie je een foto van Hitler tijdens een toespraak. Rechts zie je een foto van president Isimo. Zie je een overeenkomst?

Slide 15 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Geschiedenis:

De belangrijkste gebeurtenis in de film is dat president Isimo geen lelijke kinderen meer in zijn land wil. Dit doet denken aan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Duitsland (onder leiding van Adolf Hitler) bezette toen een groot deel van Europa. Voor veel mensen was daarin geen plek.

Bekijk de korte film van Het Klokhuis over de Tweede Wereldoorlog via deze website. Indien leerlingen al veel kennis over de Tweede Wereldoorlog hebben, kunnen ook meteen de vragen worden besproken. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Links zie je een foto van Hitler tijdens een toespraak. Rechts zie je een foto van president Isimo. Zie je een overeenkomst?
Verdiepingsopdracht
Geschiedenis
Kun je nog een voorbeeld uit de film noemen van verborgen symboliek?
In de film komt veel 'verborgen symboliek' voor. Dit zijn voorwerpen of acties die verwijzen naar iets anders.

Kijk maar eens naar het logo van de Nederlandse Spoorwegen. Het logo van de NS doet je denken aan een treinrails op een spoor. Met verborgen symboliek verwijst het logo naar wat het bedrijf doet; de Nederlandse treinen laten rijden. 

In De Club van Lelijke Kinderen zitten nog een aantal verwijzingen naar het verleden of naar huidige situaties in de wereld.

Slide 16 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Geschiedenis:

Vertel de leerlingen over verborgen symboliek of lees met hen de tekst onder de hotspotbutton. Stel de leerlingen de volgende vraag:
 • Kun je nog een voorbeeld uit de film noemen van verborgen symboliek?

Extra informatie voor de docent:
In de afbeeldingen op de vorige slide zit 'verborgen symboliek'. Dit zijn voorwerpen of acties die verwijzen naar iets anders. Zo zie je op de afbeelding op deze slide het logo va het Nederlandse spoorwegbedrijf, de 'Nederlandse Spoorwegen'. Het logo van de NS doet je denken aan een treinrails op een spoor, en verwijst hier daarom met verborgen symboliek naar. Zo zitten er in De Club van lelijke Kinderen nog een aantal verwijzingen naar het verleden of naar huidige situaties in de wereld.
Verdiepingsopdracht
Geschiedenis
In de film verzetten Paul en Sara zich tegen de opsluiting van hun klasgenoten. Hoe doen zij dit?
Discussie-opdracht:
Stel, jouw vriend of vriendin wordt door de minister-president opgepakt omdat hij of zij een bepaald uiterlijk heeft, een bepaald geloof heeft of juist niet. Hoe zou jij je verzetten? Waarom zou jij je op die manier verzetten?

Slide 17 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Geschiedenis:

Bespreek met de leerlingen de volgende vraag:
 • In de film verzetten Paul en Sara zich tegen de opsluiting van hun klasgenoten. Hoe doen zij dit?
Laat de leerlingen vervolgens met elkaar in discussie gaan over de volgende kwestie: 
Stel, jouw vriend of vriendin wordt door de minister-president opgepakt omdat hij of zij een bepaald uiterlijk heeft, een bepaald geloof heeft, of juist niet. Hoe zou jij je verzetten.

Bespreek met de leerlingen hun strategie en waarom zij voor deze manier van verzet kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een handtekeningenactie, posters ophangen, demonstreren, een oproep op TV of radio, een e-mail aan de minister-president, etcetera.

Vertel de leerlingen over verborgen symboliek of lees met hen de tekst onder de hotspotbutton. Stel de leerlingen de volgende vraag:
 • Kun je nog een voorbeeld uit de film noemen van verborgen symboliek?

Extra informatie voor de docent:
In de afbeeldingen op de vorige slide zit 'verborgen symboliek'. Dit zijn voorwerpen of acties die verwijzen naar iets anders. Zo zie je op de afbeelding op deze slide het logo va het Nederlandse spoorwegbedrijf, de 'Nederlandse Spoorwegen'. Het logo van de NS doet je denken aan een treinrails op een spoor, en verwijst hier daarom met verborgen symboliek naar. Zo zitten er in De Club van lelijke Kinderen nog een aantal verwijzingen naar het verleden of naar huidige situaties in de wereld.
Verdiepingsopdracht
Geschiedenis
Schrijfopdracht:
Schrijf een kort verhaal. Schrijf maximaal 1 a4 over iets wat nu gebeurt in jouw klas, bij jou op school, in jouw omgeving of in Nederland, waartegen jij je wilt verzetten. Beschrijf hoe je je verzet. Misschien weet je wel een list?

Belangrijk is dat het verhaal een duidelijk begin, middenstuk en slot heeft.

Slide 18 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Geschiedenis:

Schrijfopdracht:
Schrijf een kort verhaal. Schrijf maximaal één a4 over iets wat nu gebeurt in jouw klas, bij jou op school, in jouw omgeving of in Nederland, waartegen jij je wilt verzetten. Beschrijf hoe je je verzet. Misschien weet jij wel een list?

Belangrijk is dat het verhaal een duidelijk begin, middenstuk en slot heeft.
Verdiepingsopdracht
Maatschappijleer / Mens&Maatschappij
Wat is de definitie van 'discriminatie'?
Welke voorbeelden van discriminatie ken je?
Wat vind je van de voorbeelden die net zijn genoemd?
Heb je zelf weleens iemand gediscrimineerd? Zo ja, hoe deed je dat en waarom?
Als je je voorstelt dat je zelf gediscrimineerd wordt, hoe zou je je dan voelen?

Slide 19 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Maatschappijleer of Mens&Maatschappij:
In de verdiepingsopdrachten voor maatschappijleer of Mens&Maatschappij gaan de leerlingen aan de slag met drie thema's: discriminatie, vrijheid van meningsuiting en machtsmisbruik.

Verdiepingsopdracht: discriminatie.
Met de leerlingen ga je in gesprek over discriminatie. De een heeft lang haar en de ander kort, de een is dik en de ander dun, de een draagt een bril en de ander niet. Hoe je er ook uitziet: iedereen heeft dezelfde rechten. Maar niet iedereen vindt dat. Laat je dar horen of zien, dan discrimineer je. In de film discrimineert president Isimo mensen die hij lelijk vindt.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat is de definitie van 'discriminatie'? (Zoek eventueel het antwoord op op internet.)
 • Kun je voorbeelden noemen van discriminatie? (Zoek eventueel op internet naar voorbeelden)
 • Wat vind je van de voorbeelden die zijn genoemd?
 • Heb je zelf weleens iemand gediscrimineerd? Zo ja, hoe deed je dat en waarom?
 • Als je je voorstelt dat je zelf gediscrimineerd wordt, hoe zou je je dan voelen?

Verdiepingsopdracht
Maatschappijleer / Mens&Maatschappij
Wat betekent het precies: 'vrijheid van meningsuiting'?
Vind je dat je altijd alles moet kunnen zeggen? Waarom wel of niet?
Als je vindt dat je niet zomaar alles mag zeggen wat je vindt, wat mag je dan wel en wat mag je niet zeggen, vind je?
In Nederland hebben mensen het recht om in vrijheid hun mening te vormen en te uiten. Dit heet vrijheid van meningsuiting. Dit is niet in alle landen zo. Ook in de film mogen mensen niet alles zeggen.

Slide 20 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Maatschappijleer of Mens&Maatschappij:

Verdiepingsopdracht: vrijheid van meningsuiting.
Met de leerlingen ga je in gesprek over vrijheid van meningsuiting. Mensen in Nederland hebben het recht om in vrijheid hun mening te vormen en te uiten. Dit is niet in alle landen zo. Ook in de film mogen mensen niet alles zeggen.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat betekent het precies: 'vrijheid van meningsuiting'?
 • Vind jij dat je altijd alles moet kunnen zeggen? Waarom vind je dat?
 • Als je vindt dat je niet altijd alles moet kunnen zeggen, wat mag je dan wel en wat mag je niet zeggen, vind je?
Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Het recht staat ook in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Zoek met de leerlingen de kinderrechten uit het kinderrechtenverdrag op via deze link en bespreek:
 • Welke artikelen uit het Kinderrechtenverdrag gaan over vrijheid van meningsuiting?
 • Kun je een voorbeeld noemen uit de film, waarin de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt?
Verdiepingsopdracht
Maatschappijleer / Mens&Maatschappij
Welke artikelen uit het Kinderrechtenverdrag gaan over vrijheid van meningsuiting?
Kun je een voorbeeld noemen uit de film, waarin de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt?
Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Ook in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staat dit recht. Alle kinderrechten uit het verdrag kun je hier bekijken.

Slide 21 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Maatschappijleer of Mens&Maatschappij:

Verdiepingsopdracht: vrijheid van meningsuiting (vervolg).
Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Het recht staat ook in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Zoek met de leerlingen de kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag op via deze link en bespreek:
 • Welke artikelen uit het Kinderrechtenverdrag gaan over vrijheid van meningsuiting?
 • Kun je een voorbeeld noemen uit de film, waarin de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt?
Verdiepingsopdracht
Maatschappijleer / Mens&Maatschappij
Wat is macht?
Heb jij zelf ook macht? Kun je twee voorbeelden noemen van situaties die je hebt meegemaakt waarin je wel of geen macht had?
Hoe zou jij machtsmisbruik omschrijven?
Ken jij mensen die macht misbruiken? Kun je een voorbeeld noemen uit het nieuws, uit een film of uit een boek waarin mensen hun macht misbruiken?
Waarom misbruiken deze mensen hun macht, denk je?
In de film heeft president Isimo veel macht. Hij gebruikt die macht om te doen wat hij wil. Maar dit doet hij niet op een goede manier. Dit heet machtsmisbruik.

Slide 22 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak Maatschappijleer of Mens&Maatschappij:

Verdiepingsopdracht: machtsmisbruik.
Met de leerlingen ga je in gesprek over machtsmisbruik. In de film heeft president Isimo veel macht. Hij gebruikt die macht om te doen wat hij wil. Maar dit doet hij niet op een goede manier. Dit heet machtsmisbruik.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat is macht?
 • Heb jij zelf ook macht? Kun je twee voorbeelden noemen van situaties die je hebt meegemaakt waarin je wel en geen macht had?
 • Hoe zou jij machtsmisbruik omschrijven?
 • Ken jij mensen die macht misbruiken? Kun je twee voorbeelden uit het nieuws, uit een film of uit een boek noemen?
 • Waarom misbruiken mensen hun macht, denk je?
Verdiepingsopdracht
CKV
'Art direction' is een begrip dat verwijst naar hoe een film eruit ziet. Welke kleding hebben de acteurs aan? Hoe zit hun haar en make-up? Hoe ziet het decor eruit en hoe zien de locaties eruit waar de film wordt opgenomen? En moeten er nog speciale voorwerpen in beeld komen? Een Art Director weet het antwoord op al deze vragen. Hij bepaalt voor een deel de sfeer van de film. Bijvoorbeeld: als alles heel donker is in de film, komt dat vaak heel dreigend over. Worden er vooral veel verschillende kleuren gebruikt? Dan roept dat vaak een vrolijke sfeer op.

In De Club van Lelijke Kinderen speelt kleurgebruik een belangrijke rol. Het geeft extra betekenis aan de film. In de film zijn weinig kleuren gebruikt. De grijze kleur overheerst, bijvoorbeeld in de gebouwen en in de kleding van de personages.
Bekijk de foto's van de personages. Welke kleuren heeft hun kleding?
Waarom denk je dat de personages kleding in deze kleuren dragen?
Ook de gebouwen in de film hebben bijna allemaal dezelfde kleur. Welke kleur is dat? Waarom is er voor deze kleur gekozen, denk je?
Welke sfeer roepen de kleuren in de film bij je op?

Slide 23 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak CKV:
Voor het vak CKV maken leerlingen twee opdrachten over de thema's 'kleur in de film' en 'van boek naar film'.

Verdiepingsopdracht: Kleur in de film.
Lees met de leerlingen het verhaal onder de hotspotbutton. Bekijk met hen de foto's en bespreek de volgende vragen:
 • Je ziet hier drie foto's van personages uit de film. Welke kleuren heeft hun kleding?
 • Waarom denk je dat de personages kleding in deze kleuren dragen?
 • Ook de gebouwen in de film hebben bijna allemaal dezelfde kleur. Welke kleur is dat? Waarom is er voor deze kleur gekozen?
 • Welke sfeer roepen de kleuren in de film bij je op?


Als de kinderen demonstreren en de president is afgezet, worden andere kleuren gebruikt. Welke kleuren zie je dan?
Wat denk je dat de filmmaker met de kleuren duidelijk wil maken?
Verdiepingsopdracht
CKV

Slide 24 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak CKV:

Verdiepingsopdracht: Kleur in de film (vervolg).
Bekijk met de leerlingen de foto uit de film. Wanneer de kinderen gaan demonstreren, is er in de film gebruik gemaakt van veel verschillende kleuren. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Als de kinderen demonstreren en de president is afgezet, worden andere kleuren gebruikt. Welke kleuren zie je dan?
 • Wat denk je dat de filmmaker met de kleuren duidelijk wil maken?
Verdiepingsopdracht
CKV
De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Koos Meinderts, dat in 1987 is gepubliceerd. Bij het verfilmen van een boek moet de filmmaker keuzes maken. Het is bijna onmogelijk om een boek letterlijk te verfilmen. De belangrijkste reden is dat film een ander medium is dan een boek. In een boek kan veel aan de verbeelding (fantasie) van de lezer worden overgelaten. Een film is een visueel medium (dit betekent dat je in film het verhaal ziet) en laat minder ruimte voor de eigen verbeelding. 
Maar ook is het in een film belangrijker dingen te laten zien dan te benoemen. Dat betekent dat veel dialogen of omschrijvingen (bijvoorbeeld: 'er stond een blauwe vaas op tafel met verwelkte bloemen') uit een boek niet met tekst in een film terechtkomen. Je kunt in een film laten zien wat er gebeurt (bijvoorbeeld, de filmmaker zet een blauwe vaas met verwelkte bloemen op de tafel).
Wat is een scenario?
Wat is een storyboard?
Wat is een draaiboek?
Om van een boek een film te maken, moet er veel gebeuren. Eerst wordt een scenario geschreven. Dan wordt een storyboard gemaakt en als laatste een draaiboek. Daarna kan de film echt gemaakt worden.

Slide 25 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak CKV:

Verdiepingsopdracht: Van boek naar film.
Bespreek met de leerlingen hoe een boek een film wordt. Hiervoor kan de informatie onder de hotspotbutton gelezen worden. Zoek met de leerlingen op internet op wat de volgende begrippen betekenen:
 • Wat is een scenario?
 • Wat is een storyboard?
 • Wat is een draaiboek?
Verdiepingsopdracht
CKV
Opdracht:
Hier zie je een bladzijde uit het boek De Club van Lelijke Kinderen. Deze tekst niet in de film gebruikt. Hoe zou jij dit onderdeel van het verhaal verfilmen? Maak er een striptekening van.

Slide 26 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht voor het vak CKV:

Verdiepingsopdracht: Van boek naar film (vervolg).
In deze opdracht maken de leerlingen een striptekening. Op de slide zie je een bladzijde uit het boek De Club van Lelijke Kinderen. Deze tekst is niet in de film gebruikt. Hoe zouden de leerlingen dit onderdeel van het verhaal verfilmen? Maak er een striptekening van.

Tip voor de opdracht: Teken voor elke scène een rechthoek met daarin de personen die op dat moment te zien zijn. Als er iemand anders in beeld komt of de personages zich verplaatsen, moet er een nieuw vakje getekend worden. De dialoog hoeft er niet bij. Die kan eventueel onder het vakje worden toegevoegd.

Ter informatie voor de docent, de tekst op de bladzijde uit het boek is als volgt:
Een van de huizen waar de brief van generaal Isimo op de deurmat plofte, was de woning van de familie De Wit. Een keurig gezin dat op tijd belasting betaalde en nooit een maand huur achterliep.
Het was mevrouw De Wit die de brief uit de gang opraapte. 'Aan de bewoners van dit pand', stond er op de envelop, die geen afzender vermeldde. Mevrouw De Wit fronste haar wenkbrauwen en liep de kamer in waar opa Van Zanten op een meter afstand van de televisie naar het bordje 'storing' zat te kijken.
Hij draaide zich om naar zijn dochter en zei: 'Wat doe je geheimzinnig, wat heb je daar?'
'Niets, vader. Gewoon een brief.'
'Een brief? Voor mij?'

De Club van Lelijke Kinderen

Slide 27 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier.

Wil je je met jouw klas verder verdiepen in dit thema? Ga dan eens langs bij een van de verzetsmusea in Nederland: