H1 paragraaf 3 t/m 5

Programma
 • Opdrachten bespreken
 • Terugblik vorige les
 • Uitleg nieuwe theorie
 • Aan het werk
 • Opgeven  SO
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Programma
 • Opdrachten bespreken
 • Terugblik vorige les
 • Uitleg nieuwe theorie
 • Aan het werk
 • Opgeven  SO

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik vorige les
 • Wat is communicatie ?
 • Wat zijn levensvragen?
 • Wat betekent levensbeschouwing?
 • Welke drie dingen horen bij communicatie?
 • Noem een ander woord voor praten zonder woorden?
 • Op hoeveel manieren kan men communiceren zonder woorden?

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag

Doelen

Aan het einde van de les weet iedereen:

- wat levensbeschouwelijke communicatie is;

- wat het nut van levensbeschouwelijk communiceren is;

- welke 'storingen' in levensbeschouwelijke communicatie kunnen voorkomen.Slide 3 - Tekstslide

Levensbeschouwelijke communicatie
Aan iemand duidelijk maken hoe je over belangrijke dingen in het leven denkt.
 • Door deze communicatie blijkt ook wie je bent.
 • Iedereen communiceert levensbeschouwelijk

} met (verbaal) of zonder woorden (non-verbaal)

Slide 4 - Tekstslide

Levensbeschouwelijke communicatie
 • LB-communicatie bestaat uit 2 delen:

1. groot;

2. klein.

Slide 5 - Tekstslide • Praten over belangrijke dingen in het leven
 • Bijvoorbeeld met:

- een vriend/vriendin;

- je ouders. 


 • Gaat het om groepen mensen die elkaar of anderen duidelijk maken wat ze belangrijk vinden in het leven.
 • Gezamenlijke levensbeschouwing

} mensen in een kerk

} mensen in een moskee

} mensen in een tempel

 • A.d.v. verhalen, gesprekken, meditatie, zingen, rituelen, etc.
Communicatie in het klein
Communicatie in het groot

Slide 6 - Tekstslide

Opdrachten maken
13 14 15 en 16 
Werken met potlood 

Slide 7 - Tekstslide

Nut van LB-communicatie
 • Om je heen kom je allerlei standpunten (meningen) tegen.

} de één vindt dit en de ander vindt dat

 • Soms komt  het voor dat je de mening van een ander moet overnemen, maar natuurlijk altijd zelf kiezen.
 • Je denkt na en praat er met anderen over.
 • Hierdoor vorm je je eigen standpunt.


Slide 8 - Tekstslide

Nut van LB-communicatie
 • Als je een persoon met een eigen mening bent, dan:

- kun je aan anderen iets duidelijk maken over zijn levensbeschouwing;

- ben je iemand die zichzelf kent: sterke en zwakke punten;

- ben je iemand die écht kan luisteren naar het verhaal van een ander.

 • Zonder juiste communicatie lukt dit niet.

Slide 9 - Tekstslide

Goede communicatie 
 • Een goede communicatie is niet alleen voor jezelf belangrijk.
 • Ook voor je omgeving en de samenleving.
 • Je leeft met elkaar samen.
 • In een maatschappij, waarin respect belangrijk is.
 • Respect betekent: de ander de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn en accepteren dat niet iedereen hetzelfde is.

Slide 10 - Tekstslide

Paragraaf 4
Wat is goede communicatie en 
hoe kun je goed met elkaar communiceren? 

Slide 11 - Tekstslide

 • Bij een goede communicatie komt veel bij kijken:

1. Goed onder woorden brengen wat je denkt en voelt;

2. Duidelijk je eigen standpunt naar voren brengen;

3. Goed luisteren naar een ander;

4. Een verhaal aan anderen kunnen vertellen;

5. Niet door elkaar heen praten;

Slide 12 - Tekstslide

Goede communicatie 2

6. Op een correcte manier anderen laten weten wanneer je iets niet bevalt;

7. Netjes vragen wanneer je iets niet snapt;

8.  Niet door de ander heen praten. Slide 13 - Tekstslide

Storingen
Paragraaf 5
 • Veel voorkomende storingen bij communicatie:

1. selectief luisteren:

Als iemand tijdens het luisteren alleen de signalen oppikt die voor de luisteraar zelf interessant zijn. Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit.


Slide 14 - Tekstslide

2. Selectief kijken:
De ontvanger pakt alleen de dingen op die hij of zij wil zien.

Slide 15 - Tekstslide

Nu jullie
 • Opdracht 13 t/m 28
 • Opdracht 32
 • Z-route opdrachten

- 5 (telefoon/iPad nodig)

- 6

Slide 16 - Tekstslide