Rock your Reading Exam Tips, Tricks and Tools

Leesvaardigheid 4VA
I speak Cito
I am a reading rockstar. 


1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Leesvaardigheid 4VA
I speak Cito
I am a reading rockstar. 


Slide 1 - Tekstslide

Reading is a skill
This means:
 You can train and improve, just like any other skill or sport 
However, you do need to know what it is you should train and improve. Therefore, this LessonUp will provide you with general information on how to become a successful (CITO) reader.  Once you know what you should be training, your efforts will become more effective. 

Slide 2 - Tekstslide

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 3 - Tekstslide

To become good at reading .......
 • READ! 
 • A LOT
 • And More 
 • Anything, books, articles, subtitles of Netflix, news, gossips, 
 • Everything 
 • And more 

Slide 4 - Tekstslide

You will be a successful reader if you master the following reading ingredients.
(Westhoff, 2012)
Explanation of this slide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

General steps per text (and question) 
 1. Vocabulary: which words do you know about the topic
 2. Topic: what do you know about the topic? ( nothing->? Youtube!)
 3. Strategy :
 • What kind of text is it? 
 • What kind if question are you dealing with? 
 • How do you tackle this kind of question?
 •  What will your answer look like? 

Slide 7 - Tekstslide

What do you need to improve?
A
I need to expand my vocabulary
B
I need to expand my general knowledge of the world/ exam topics
C
I need the improve my knowledge on how texts are structures
D
I need to improve my knowledge on how to tackle different kinds of questions

Slide 8 - Quizvraag

Which reading strategies do you know and use?

Slide 9 - Open vraag

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 10 - Tekstslide

How to tackle a CITO reading exam
 • What the video clip on the next slide. 
 • Take notes while watching.
 • Take a picture of your note and hand this in in: Google Classroom- Reading Skills Information.
 • Use your notes while practising the reading exam in the next lessons.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam - in more detail.......
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 13 - Tekstslide

How to tackle a CITO reading exam
 • What the video clip on the next slide. 
 • Take notes while watching.
 • Take a picture of your note and hand this in in: Google Classroom- Reading Skills Information.
 • Use your notes while practising the reading exam in the next lessons.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

STAPPENPLAN BEWERINGSVRAGEN.
Herken eerst deze vraag: de antwoorden hebben nummers ,.....
 1. 1. Lees eerst de antwoorden en streep je zoekterm aan (een woord per bewering):                                                                                 Namen ( eigennamen, bedrijven, merken)
 2. Plaatsen ( landen, steden ...)
 3.  Hoeveelheden ( de meerderheid, een kleine groep) tijdsaanduidingen (vandaag de dag, in het begin) -
 4.  "Internationale" woorden ( discriminatie, autoriteit, informatica)
 5. Heb je geen van de bovenstaande drie punten, dan zoek je op het woord dat JIJ herkent.
 6. 2. Let op: bij signaalwoorden staan antwoorden!
 7. 3. Kom je er echt niet meer uit ? Slim gokken:
 8. - Staan er woorden in de bewering die antwoorden fout maken?
 9.  - Past het in de grote lijn?

Slide 25 - Tekstslide

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 26 - Tekstslide

Wat wil het Cito?
A
Men wil dat je voorbeelden herkent
B
Men wil dat je voorbeelden geeft
C
Men wil dat je kan scannen
D
Men wil dat je signaalwoorden gebruikt

Slide 27 - Quizvraag

Welke soorten vragen zijn er?

Slide 28 - Open vraag

Een aanvangsvraag kan gesloten zijn. Waar gaat de vraag dat zeer waarschijnlijk over?

Slide 29 - Open vraag

Een aanvangsvraag kan open zijn. Wat is er dan aan de hand?

Slide 30 - Open vraag

Welke van deze vragen is een voorbeeld van een grote lijn vraag?
A
Welke spreker is het hier mee eens?
B
Wat is de functie van dit woord uit alinea 2?
C
Wat is de functie van alinea 2?
D
Waar in de tekst vinden we...?

Slide 31 - Quizvraag

Hoe herken je wat een expert vindt?

Slide 32 - Open vraag

Aan welke vijf items herken je een voorbeeld?

Slide 33 - Open vraag

Waarom kun je hieraan een voorbeeld herkennen?

Slide 34 - Open vraag

Uit welke vier elementen bestaat een achtergrond artikel?

Slide 35 - Open vraag

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Met welk woord begint de zin?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 36 - Quizvraag

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Wat is de kern van alinea 1?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 37 - Quizvraag

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Wie is voor en wie is tegen?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 38 - Quizvraag

Wat is een ABCD tekst en hoe verschilt deze van een Scantekst?

Slide 39 - Open vraag

Geef kort het stappenplan van een ABCD tekst.

Slide 40 - Open vraag

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 41 - Tekstslide

What did you learn this lesson?
Which goals are still goals?

Slide 42 - Open vraag

This week 
HAVO exam2013 
Practise the use of steps and strategies. 

Slide 43 - Tekstslide

Teaser for the next lesson ...........
What do you know about swearing?

Slide 44 - Woordweb