Les 11.1

Materialen
Materialen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Materialen
Materialen

Slide 1 - Tekstslide

dichtheid is  massa in gram van 1 cm3
grootheid is dichtheid
eenheid is g/cm3

Slide 2 - Tekstslide

Dichtheid
Dichtheid:
Dichtheid = Het aantal gram van 1 cm³ van een stof

                 

Slide 3 - Tekstslide

Dichtheid 
De massa van 1cm3  van een stof heet dichtheid.
Dichtheiden:

Slide 4 - Tekstslide

Drijven / Zinken
Drijven en zinken = dichtheid.

Hogere dichtheid = zinken.
Lagere dichtheid = drijven.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is geleiding?
Stoffen geven warmte door: Geleiders
Stoffen die niet goed geleiden: Isolatoren

Slide 6 - Tekstslide

Vorige week
  • Metalen --> geleiden in vaste en vloeibare fase
  • Zouten --> geleiden in vloeibare fase
  • Moleculaire stoffen --> geleiden niet

Slide 7 - Tekstslide

Elektrische geleiding
Welke


Welke stoffen geleiden elektriciteit??

Slide 8 - Tekstslide

Isolerende en geleidende stoffen

Slide 9 - Tekstslide

Uitzetten en krimpen

Slide 10 - Tekstslide

Uitzetting en krim van vaste stoffen:

- Temperatuurstijging - uitzetten
- Temperatuurdaling - Krimpen

Architecten en ontwerpers

Slide 11 - Tekstslide

verspanen
Verspanen is het weghalen van stukken materiaal uit een groter geheel. 
Het heet verspanen, omdat bij deze bewerking spanen als afvalproduct ontstaan.
verspanende werkzaamheden zijn onder andere:
zagen, vijlen, boren, draaien op een draaibank en frezen

Slide 12 - Tekstslide

verspanen
enkele voorbeelden verspanen zijn:

> zagen
> beitelen
> vijlen
> frezen

Slide 13 - Tekstslide

niet-verspanendebewerkingen
enkele voorbeelden van niet-verspanende bewerkingen zijn:

> persen
> walsen

immers hierbij wordt er geen materiaal weggenomen

Slide 14 - Tekstslide

Verspaanbaarheid

Verspanende bewerkingen:

- Schaven

- Zagen

- Boren

- Vijlen


Houten verbindingen:

- Spijkers

- Schroeven

- Lijm

- Bouten en moeren

Slide 15 - Tekstslide

houtverbindingen
enkele soorten houtverbindingen:

lijmen
schroeven /spijkeren
verspanen
pen,gat-verbindingen

Slide 16 - Tekstslide

Houtverbindingen

Slide 17 - Tekstslide

Corrosie
Corrosie is een algemene naam voor wat we bij ijzer 'roesten' noemen.

Slide 18 - Tekstslide

Corrosie
Corrosie is een ongewenste reactie van metalen
met zuurstof en/of water.

Slide 19 - Tekstslide

Corrosie:
Corrosie is een ongewenste reactie van metalen met zuurstof                en/of waterEdelmetalen:
zijn niet gevoelig voor corrosie

Wel beschermen tegen corrosie
IJzer => coating (verf, lak ...)

Vormt zelf een beschermende oxide laagje
Aluminium, zink, chroom invetten, verzinken

Slide 20 - Tekstslide

Corrosie tegengaan
  1. Een laagje van een andere stof aanbrengen.
  2. Je maakt een legering die tegen corrosie bestand is.
  3. Je maakt een composiet die tegen corrosie bestand is.

Slide 21 - Tekstslide

Legeringen
-Een legering is een afgekoeld mengsel van samengesmolten metalen

-Een legering heeft andere stofeigenschappen dan de afzonderlijke metalen
Slide 22 - Tekstslide

Composiet
Een composiet is een materiaal waarin meerdere stoffen elkaar regelmatig afwisselen. 

Slide 23 - Tekstslide

Composieten
Composiet: combinatie van materialen

Slide 24 - Tekstslide

Composieten

Slide 25 - Tekstslide