Ang limang pandama

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
SciencePrimary EducationAge 7-10

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Tekstslide

Pandinig
Panlasa
Pandama
Paningin
Pang-amoy

Slide 5 - Sleepvraag

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Ang mata ay ginagamit upang tayo ay__________?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ito ay bahagi ng katawan na ginagamit para makarinig ng malakas at mahinang tunog.
A
Tainga
B
Mata
C
Dila
D
Kamay

Slide 17 - Quizvraag

Ang mata ay ginagamit natin sa ______.
A
Pang - amoy
B
Pandinig
C
Paningin
D
Pandama

Slide 18 - Quizvraag

Naaamoy natin ang mga bagay na mabango at mabaho sa pamamagitan ng?
A
Tainga
B
Dila
C
Kamay
D
Ilong

Slide 19 - Quizvraag

Ito ay ginagamit upang mahawakan natin ang mga bagay na malambot, matigas, makinis, at magaspang.
A
Ilong
B
Kamay
C
Dila
D
Mata

Slide 20 - Quizvraag

Nalalasahan natin ang iba't ibang mga pagkain na ating kinakain sa pamamagitan ng?
A
Dila
B
Kamay
C
Ilong
D
Tainga

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide