Alles over papier!

Alles over papier!
Wat weet jij al over papier? 
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Alles over papier!
Wat weet jij al over papier? 

Slide 1 - Tekstslide

Welk land produceert het
meeste papier ter wereld?
A
De Verengide Staten
B
België
C
Frankrijk

Slide 2 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
In 2005
voor de Verenigde Staten 82 miljoen ton, 
voor Frankrijk 10 miljoen ton 
en voor België 1,2 miljoen ton

Slide 3 - Tekstslide

Welk land ter wereld verbruikt het meeste papier per inwoner?
A
De Verengide Staten
B
Italië
C
België
D
Libanon

Slide 4 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
België!
Maar liefst 353 kg papier per jaar (per inwoner)

Slide 5 - Tekstslide

Hoeveel water heeft men nodig voor de productie van 1000 kg (of 1 ton) wit
papier?
A
15 ton water
B
30 ton water
C
50 ton water
D
150 ton water

Slide 6 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Je hebt 30 ton water nodig voor 1 ton wit papier. 
Je hebt dus 30 keer zoveel water nodig. 

Slide 7 - Tekstslide

1/3 van de aarde op onze planeet is bedekt met bossen. Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 8 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Juist! 
Maar als we veel papier blijven gebruiken, 
zal dit jammer genoeg steeds minder worden

Slide 9 - Tekstslide

Papier werd na het jaar
1 na Christus ontdekt.
Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 10 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Fout! 
Papier werd 250 jaar vóór het
begin van onze tijdrekening ontdekt.

Slide 11 - Tekstslide

Waarop schreef men
in het Oude Egypte?
A
Op papier
B
Op leder
C
Op papyrus

Slide 12 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
In het Oude Egypte schreven ze op papyrus.

Slide 13 - Tekstslide

Waar werd papyrus van gemaakt?
A
Van een plant
B
Van dierenhuid
C
Van plastic

Slide 14 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Papyrus werd gemaakt van een plant.

Slide 15 - Tekstslide

We hebben water nodig
om papier te maken.
Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 16 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Juist! We hebben 30 000 liter water nodig 
om 1 ton niet-gerecycleerd (wit) papier te maken.

Slide 17 - Tekstslide

We hebben aardolie nodig
om papier te maken.
Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 18 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Juist! 
We hebben veel energie nodig om papier te maken. 
Die energie komt voor een stuk van aardolie.

Slide 19 - Tekstslide

De boekdrukkunst werd
uitgevonden in... ?
A
Het jaar 0
B
1000
C
1440
D
1810

Slide 20 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Boekdrukkunst werd uitgevonden in het jaar 1440.

Slide 21 - Tekstslide

Papier werd uitgevonden door... ?
A
De Romeinen
B
De Chinezen
C
De Belgen
D
De Arabieren

Slide 22 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Papier werd uitgevonden door de Chinezen

Slide 23 - Tekstslide

Wat is een boomstronk?
A
B
C
D

Slide 24 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Een boomstronk is het onderste deel van een boom.

Slide 25 - Tekstslide

Is er een makkelijke manier
om de leeftijd van een boom te kennen?
A
Nee
B
Ja, je telt het aantal bladeren aan de boom.
C
Ja, je telt het aantal ringen op een boomstronk.
D
Ja, je vraagt het aan je leerkracht.

Slide 26 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Je telt het aantal ringen op een boomstronk.

Slide 27 - Tekstslide

Wat is origami?
A
Papier vouwen
B
Papier kleuren
C
Papier scheuren
D
Schrijven op papier.

Slide 28 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Dat is papier dat mensen vouwen om 
het verschillende vormen te geven (zoals dieren)

Slide 29 - Tekstslide

Enkele doe-opdrachten!
Neem een whiteboard en een pen

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht #1
Noteer zo snel mogelijk 7 namen van dingen
die van papier worden gemaakt.

Slide 31 - Tekstslide

Opdracht #2
Teken een vuilniswagen.

Slide 32 - Tekstslide

Opdracht #3
Imiteer een boom.

Slide 33 - Tekstslide

Opdracht #4
Schrijf 1 manier op waarop we ons 
papierverbruik kunnen verminderen.

Slide 34 - Tekstslide

Bomen hebben drie dingen nodig om te kunnen overleven. Welke?
A
Cola, lucht en zon.
B
Water, chips en zon.
C
Water, lucht en zon.
D
Water, lucht en fruit.

Slide 35 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Een boom heeft water, lucht en zonlicht nodig 
om te kunnen overleven. 

Slide 36 - Tekstslide

Hoeveel bomen heeft
men nodig om 1 ton
papier te maken?
A
7 bomen
B
17 bomen
C
117 bomen
D
700 bomen

Slide 37 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Men heeft 17 bomen nodig om 1 ton papier te maken.

Slide 38 - Tekstslide

Dieren maken ook papier.
Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 39 - Quizvraag

Het juiste antwoord
 Juist!
 Wespen veranderen hout in papier door hun speeksel te gebruiken. Zo kunnen ze een nest bouwen.

Slide 40 - Tekstslide

We hebben minstens
3 dingen nodig om papier
te maken. Wat zijn die?
A
Water, energie en wespen.
B
Water, vitaminen en grondstoffen.
C
Water, energie en grondstoffen
D
Water, water en water.

Slide 41 - Quizvraag

Het juiste antwoord 
Water, energie en grondstoffen
(hout of oud papier).

Slide 42 - Tekstslide

Gerecycleerd papier maken is moeilijker dan wit papier maken.
Juist of fout?
A
Juist
B
Fout

Slide 43 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Fout! 
We hergebruiken bestaande vezels.
Het is minstens even gemakkelijk! 

Slide 44 - Tekstslide

Wat betekent recto-verso?
A
De twee zijden van een vel papier
B
Dat is bruin papier.
C
Dat is vers papier.
D
De voorste zijde van een vel papier.

Slide 45 - Quizvraag

Het juiste antwoord
Recto-verso betekent dat de twee zijden 
van 1 vel papier gebruikt worden. 

Slide 46 - Tekstslide

Dankjewel! 
Nu weten jullie meer over papier :)

Slide 47 - Tekstslide