Wedstrijd afstemmen en coördineren

Wedstrijd afstemmen en coördineren
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wedstrijd afstemmen en coördineren

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Je maakt groepjes van 2 personen
Je krijgt een blaadje en zorgt voor een pen.
Er komt straks een opdracht in beeld. 
Je maakt de opdracht binnen 5 minuten (op je blaadje).
Na 5 minuten komt de volgende opdracht, enz.
Wie heeft na afloop de meeste opdrachten goed afgerond?
Veel plezier!

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht samenwerking
Zoek op wat het woord samenwerking betekent.
Zoek op wat het woord afstemmen betekent.
Wat is het verschil tussen deze twee?


timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht samenwerking
Samenwerking = het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. 
Afstemmen = het zo regelen dat alle partijen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.
Verschil: Bij afstemmen wordt niet gezamenlijk aan hetzelfde doel gewerkt. 


Slide 5 - Tekstslide

Woordspin
Met welke betrokkenen (bij de zorg en ondersteuning van een cliënt) kun je te maken hebben in een woonvoorziening?
timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Coördinatie van zorg en ondersteuning
Één  persoon verantwoordelijk.

Betrokkenen:
 • ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers;
 • medewerkers: begeleiders, verzorgenden of verpleegkundigen;
 • de persoonlijk begeleider/mentor/evv-er van de cliënt;
 • een (ped)agoog of psycholoog;
 • eventueel een arts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog;
 • begeleiders van andere zorgorganisaties;
 • eventueel een begeleider van werk of dagbesteding.


In een intramurale of semimurale setting

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht:


Zoek op internet naar informatie over:
Validation, 
Reminiscentie 
Warme zorg
Noteer dit v
timer
5:00

Slide 8 - Tekstslide

Antwoorden
Validation = Door te zorgen voor een vertrouwde omgeving en vertrouwde begeleiding wordt geprobeerd gevoelens van angst te voorkomen bij de cliënt
Reminiscentie = Het ophalen van herinneringen staat centraal in de zorg voor een cliënt
Warme zorg = Er is aandacht voor de emotionele behoefte achter gedrag van een cliënt

Slide 9 - Tekstslide

Ondersteuningsplan


Wat zijn de voor- en nadelen van één ondersteuningsplan (woonvoorziening en dagbesteding)
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Wat doet deze persoon binnen een zorginstelling?
Orthopedagoog= Iemand die deskundig is op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van mensen 

AVG arts= Iemand die gespecialiseerd is in gezondheid en ziekte bij mensen met een verstandelijke beperking

Ergotherapeut =Iemand die werkt met cliënten in de omgeving waar ze wonen of verblijven en zorgt voor aanpassingen en hulpmiddelen in die omgeving, zodat de cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam kan zijn.

Muziektherapeut = Iemand die gebruik maakt van muziekactiviteiten, om de mogelijkheden om zich te uiten en contact te leggen uit te breiden

Logopedist = Iemand die deskundig is op het gebied van taal, spraak en communicatie

Fysiotherapeut = Iemand die helpt bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en ervoor zorgt dat iemand weer zo optimaal mogelijk kan bewegen. 

Slide 11 - Tekstslide

Bedreigde afstemming

Waardoor kan de afstemming bedreigd worden binnen de zorg?
Noem zoveel mogelijk voorbeelden.

Bijvoorbeeld door een hoge werkdruk (leg dit wel uit)
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Bedreigde afstemming
 • Veel wisselingen / tijdelijke medewerkers;
 • slecht werkende rapportagesystemen/ te weinig overleg/ gebrekkige overdrachten;
 • het ontbreken van up-to-date en complete ondersteuningsplannen;
 • onduidelijke taakomschrijvingen of taakverdeling;
 • slechte samenwerking en afstemming tussen teamleden onderling, tussen verschillende disciplines;
 • werkdruk;
 • te weinig of niet goed werkende afspraken, regels en protocollen over de zorgverlening in een zorgorganisatie, of met andere disciplines.


Slide 13 - Tekstslide

Opdracht: Specifieke instanties en voorzieningen
Zoek uit wat de volgende instanties/voorzieningen bieden en noteer dit op je blad.


 • teams integrale vroeghulp;
 • vroeghulp;
 • intensieve pedagogische thuishulp;
 • oppascentrale voor kinderen met een beperking;
 • spelotheken;
 • transmurale thuiszorg;
 • MEE-consulenten.


timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Tot slot
Zet jullie namen op je blaadje.
Lever je blaadje in.
Volgende week bespreken we na en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Slide 15 - Tekstslide