bs 3

Bs 3: Ecosystemen
Hoe beschermen planten zich tegen vraat?
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bs 3: Ecosystemen
Hoe beschermen planten zich tegen vraat?

Slide 1 - Tekstslide

Voedselrelaties

Als je bekijkt wat door wie wordt gegeten kijk je naar voedselrelaties.

Eten van planten ->vraat

Eten van dieren -> predatie

Een reeks van organismen die elkaar eten noem je een voedselketen.

Slide 2 - Tekstslide

voedselketen

Slide 3 - Tekstslide

Voedselketen


Elke voedselketen begint met een plant, daarna een planteneter en daarna een vleeseter (en eventueel naar een nieuwe vleeseter)

Slide 4 - Tekstslide

voedselweb

Slide 5 - Tekstslide

Energiestroom

Slide 6 - Tekstslide

Producenten

water+koolstofdioxide+licht->glucose+zuurstof

Planten zijn autotrofe organismen, kunnen hun eigen eten maken.

Opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen noem je assimilatie.

Fotosynthese noemen we specifiek koolstofassimilatie.

Slide 7 - Tekstslide

Producenten
Planten kunnen glucose gebruiken als grondstof om andere stoffen van te maken, zoals vetten/eiwitten/koolhydraten/DNA etc.
Dit proces noemen we voortgezette assimilatie.
Hier heeft een plant o.a. mineralen voor nodig uit de bodem.

Slide 8 - Tekstslide

voortgezette assimilatie


Zie BINAS tabel 67

Slide 9 - Tekstslide

Energiestroom

Slide 10 - Tekstslide

Consumenten

Dieren zijn consumenten en zijn heterotroof. Zij moeten andere organismen eten om in leven te blijven.

Planteneters (herbivoren) zijn consumenten van de 1e orde.

Vleeseters (carnivoren) consumenten vanaf de 2e orde.

Alleseters (omnivoren)?Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Afvaleters (detrivoren)

Als organismen niet worden opgegeten, maar gewoon doodgaan dan eten afvaleters deze voor het grootste gedeelte op.

Afvaleters zijn consumenten. Ze kunnen dode organismen van elke schakel opeten.


Slide 13 - Tekstslide

Reducenten

Reducenten zetten de overgebleven dode resten om in koolstofdioxide, water en mineralen (mineralisatie).


Planten (de producenten) gebruiken deze stoffen weer om opnieuw te groeien.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

afb 21
Moeilijke afbeelding

Slide 16 - Tekstslide

Maken
14-17

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Verschillende piramides

Aantallen

 Biomassa


Biomassa: het totale gewicht van alle energierijke (organische) stoffen in een organisme

Een deel van die biomassa wordt doorgegeven aan het volgende trofische niveau.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

maken:
18-21
(+14-17)

Slide 23 - Tekstslide