Voorstelling extra oefenen

voorstelling
Attribuut
Accessoire
Personage
Portret
Blikrichting
En Face
En profil
A trois-quart
Gebaar
Houding
Voorstelling
Wat zie je?

Op welke manier weergegeven?
Figuratief
Abstract
Geabstraheerd
Naar waarneming
Naar de fantasie
Realistisch 
Geidealiseerd
Surrealistisch
Geënsceneerd

Kleding
Landschap
Onderwerp
Symbool
Thema
Vereenvoudigd
Vertellend
Uitdrukking
Verhaal
Stilleven
Genre
Idealiseren
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

voorstelling
Attribuut
Accessoire
Personage
Portret
Blikrichting
En Face
En profil
A trois-quart
Gebaar
Houding
Voorstelling
Wat zie je?

Op welke manier weergegeven?
Figuratief
Abstract
Geabstraheerd
Naar waarneming
Naar de fantasie
Realistisch 
Geidealiseerd
Surrealistisch
Geënsceneerd

Kleding
Landschap
Onderwerp
Symbool
Thema
Vereenvoudigd
Vertellend
Uitdrukking
Verhaal
Stilleven
Genre
Idealiseren

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

figuratief
Abstract
Naar de 
waarneming
Naar de 
fantasie
portret
Stilleven
landschap

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

figuratief
Abstract
Naar de 
waarneming
Naar de 
fantasie
portret
Stilleven
landschap

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

figuratief
Abstract
Naar de 
waarneming
Naar de 
fantasie
portret
Stilleven
landschap

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een stilleven is
A
Hoop dingen bij elkaar
B
Voorwerpen in een groep
C
Een verzameling levenloze voorwerpen
D
Een rommelige tafel

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Symbool: Een attribuut dat een bepaald idee voorstelt.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stelt het iets voor?
Dan is het ...
A
Gedetailleerd
B
Half- abstract
C
Figuratief
D
Abstract

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

en profil
en face
a trois quart

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de afbeeldingen naar het juiste begrip
Figuratief
Geabstraheerd

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

bij welk genre hoort deze foto?

Slide 10 - Open vraag

Antwoord:
portret fotografie
kunstfotografie
Als je naar de foto kijkt, lijkt het of je contact met de jongen maakt. Noem een aspect van de voorstelling dat hiervoor zorgt. Leg je antwoord uit.

Slide 11 - Open vraag

Antwoord:
Gezichtsuitdrukking: de jongen kijkt ons recht aan, daardoor lijkt het of je in contact komt met hem.
Heeft de fotograaf de jongen
in het Vondelpark geïdealiseerd?

Slide 12 - Open vraag

Antwoord:
Nee, het is juist erg realistisch. Je voelt de emoties van deze jongen als je goed kijkt.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de teksten naar de juiste onderdelen
Blikrichting
Houding
Gezichtsuitdrukking
Kleding
- Vooruit, alsof ze aan het staren is
- neutraal, spieren zijn ontspannen
- beetje onderuitgezakt. Benen over elkaar heen geslagen. Handen rusten op de leuning
- sierlijk en ze kan zich hier goed in bewegen

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Las meninas
Diego Velasquez
Op dit schilderij is veel te zien; toch heeft Velasquez ervoor gezorgd dat vooral het prinsesje Margarita opvalt.
• Noem drie manieren waarop hij ervoor gezorgd heeft dat het prinsesje opvalt. 
VRAAG: Op dit schilderij is veel te zien; toch heeft Velasquez ervoor gezorgd dat vooral het 
prinsesje Margarita opvalt. 
• Noem drie manieren waarop hij ervoor gezorgd heeft dat het prinsesje opvalt. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VORMGEVING
VOORSTELLING
Zij kijkt de beschouwer aan.

Zij staat op de voorgrond
Zij is ten voeten uit geschilderd.

Zij staat op de verticale middenas van het schilderij/bijna in het midden
Ze wordt niet overlapt door andere figuren
Ze wordt omringd door hofdames/-personeel, of: de figuren hebben hun blik gericht
op het prinsesje, of: de houding van de figuren is gewend naar het prinsesje.

ze vormt een licht/donkercontrast
met de rest van het schilderij.

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De VOORSTELLING op afbeelding 1 vertoont overeenkomsten met de voorstelling op
afbeelding 2.
• Geef hiervan drie voorbeelden.
BEGIN JE ZIN MET: "Op beide afbeeldingen....."
Antwoord volgende slide (probeer het eerst zelf!)

Slide 19 - Open vraag

Antwoorden in volgende slide

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ook de VORMGEVING van afbeelding 1 vertoont overeenkomsten met de vormgeving van
afbeelding 3.
• Leg dit uit aan de hand van twee aspecten van de vormgeving.

BEGIN MET HET BEELDASPECT
Beeldaspect: uitleg (bijv. kleur: beide afbeeldingen hebben..) antwoorden volgende slide
kleur
vorm
licht
ordening
lijn
vorm
textuur

Slide 22 - Open vraag

Antwoorden in volgende slide
Compositie/ordening: de compositie is bijna hetzelfde, het meisje in het midden, alle objecten die te zien zijn, staan op dezelfde plaats
Ruimte: de opbouw in lichte en donkere vlakken is overeenkomstig
Licht: het licht/de lichtval van rechts is (vrijwel) hetzelfde

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergelijk afbeelding 4 en 5.
De voorstellingen lijken wel wat op elkaar. Maar duidelijk is dat Picasso het prinsesje van
Velasquez niet zomaar heeft gekopieerd: hij heeft een heel eigen vormgeving gekozen.
• Leg aan de hand van drie aspecten van de vormgeving uit dat Picasso heel anders
heeft gewerkt dan Velasquez.

Slide 25 - Open vraag

Antwoorden in volgende slide

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

kruisafname van Rogier van der weyden

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op het schilderij wordt Jezus van het kruis gehaald. De gezichtsuitdrukkingen van de figuren op het schilderij laten zien dat ze verdrietig zijn. Hoe zie je aan het gezicht van Maria (blauw) dat ze overmand is door verdriet?

Slide 28 - Open vraag

Antwoord: ze heeft haar ogen gesloten en kijkt naar beneden

Noem een ander aspect van de voorstelling (niet de gezichtsuitdrukking) waaraan je kan zien dat de figuren verdrietig zijn?

Slide 29 - Open vraag

Antwoord:
aan de houdingen: Maria is gevallen, ze valt doordat ze zo'n verdriet heeft.
En bij de de andere figuren: ze buigen zich voorover om Maria te ondersteunen, of om Jezus te ondersteunen.
Op het schilderij valt Maria neer door haar verdriet. Noem een aspect van de voorstelling waaraan je ziet dat Maria, naast Jezus, een belangrijke persoon op het schilderij is.

Slide 30 - Open vraag

Antwoord: De houdingen van de andere figuren: ze buigen met armen, ondersteunen haar,
Blikrichting: ze richten zich tot haar, kijken naar haar

Aspecten van de voorstelling


Aspecten van de vormgeving
Dit beeld is geabstraheerd
Door gebruik te maken van goedkope materialen wordt de primitiviteit van het werk versterkt
Dit beeld is een portret van een meisje
Het geheel is minimalistisch in kleur en lijngebruik.

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Aspecten van de voorstelling


Aspecten van de vormgeving
Tekst
Dit stilleven verbeeld de sterfelijkheid van de mens
Door het clair obscure lichtgebruik wordt de dramatiek van het werk versterkt
Op dit schilderij staat onder andere een schedel en een glas afgebeeld
Het geheel is heel diagonaal geordend

Slide 32 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies