cross

Voorzetsels van beweging/plaats

Prepositions
         of place
voorzetsels
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

Prepositions
         of place
voorzetsels

Slide 1 - Tekstslide

What do you already know?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

The solar panels are on the roof.
Let's meet at school.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

among of between?
  • between = tussen 2 dingen / 2 mensen  
  • among = onder de mensen / dingen

Slide 7 - Tekstslide

Now let's see if you can hear it...

Slide 8 - Tekstslide


'I want it too. Just to get up __ _ you.'

Slide 9 - Open vraag


'and I threw us __ the flames.'

Slide 10 - Open vraag


'Throw your soul __ every open door.'

Slide 11 - Open vraag

'You start to freeze as horror looks you right __ the eyes'

Slide 12 - Open vraag

'I was lightning __ the thunder.'

Slide 13 - Open vraag


'I'd jump _ __ _ a train for you.'

Slide 14 - Open vraag

'Got a feeling that I'm going __
But I know that I'll make it out alive.'

Slide 15 - Open vraag

IN
AT
ON
October 31st
my Birthday
summer
16:00 
Monday
the morning
sunrise
2017
the island

Slide 16 - Sleepvraag

Opdracht 
samenwerken

Vorm een groepje van 3 of 4.

Wie kan het meest originele filmpje maken over prepositions?

Slide 17 - Tekstslide